Auto Thả Tim Cập nhập Reaction “Tự Hào” – Cờ 7 màu

Auto Thả Tim Cập nhập Reaction “Tự Hào” – Cờ 7 màu

Hôm nay facebook cập nhập thêm 1 reaction mới có tên là Reaction Tự Hào, hình ảnh cờ 7 màu. Đây có thể là một cập nhật của Facebook để kỷ niệm niệm ngày Pride Parade (hay còn gọi lễ hội cộng đồng LGBT) thường được diễn ra từ  ngày 27 – 28 tháng 6. Theo đó extension...