arashi narukami là gì - Nghĩa của từ arashi narukami

arashi narukami có nghĩa là

Một biểu tượng, một huyền thoại, một nữ hoàng Arashi Narukami được tôn thờ như một GodessEnstars.

Thí dụ

woah anh bạn tôi có lớn nhất béo nhất Crush on Arashi Narukami.

arashi narukami có nghĩa là

Vợ tôi OMG

Thí dụ

woah anh bạn tôi có lớn nhất béo nhất Crush on Arashi Narukami.

arashi narukami có nghĩa là

Vợ tôi OMG

Thí dụ

woah anh bạn tôi có lớn nhất béo nhất Crush on Arashi Narukami. Vợ tôi OMG Arashi Narukami là vợ tôi tôi thùy cô ấy