Tác giả: OilyCertification

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

2 votes
0 answers
200 views
Hết hạn hợp đồng thuê nhà có căn báo trước

Ngày hỏi:02/01/2017 Hết hạn hợp đồng thuê nhà có được gia hạn tự động không? Xin hỏi về việc hợp đồng thuế nhà được gia hạn tự ...

OilyCertification
đăng 4 ngày trước