Bài báo cáo thực hành hóa lý dược bài 4 năm 2024

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PHẦN 1 :<strong>HÓA</strong> <strong>LÝ</strong> SƠ CẤP <strong>BÀI</strong> 1: XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA PHẢN ỨNG 1.Chuẩn bị lý thuyết - Cho dd FeCl 3 tác dụng với dd KI . Tại thời điểm cân bằng,nồng độ I 2 với Na 2 S 2 O 3 - Gọi [FeCl 2 ] ,[KI] ,[I 2 ] ,[KCl] :nồng độ của các chất tại cân bằng . - C 0 FeCl3,C 0 KI:nồng độ ban đầu của FeCL 3 và KI (trước khi pha loãng ). - C FeCl3 ,C KI :nồng độ khi pha loãng để đưa vào phản ứng của FeCl 3 và -Theo phương trình phản ứng : 2FeCl 3 +2 KI ↔ 2FeCl 2 +I 2 +2 KCl Cứ 2mol FeCl 3 tác dụng với 2mol KI tạo thành 1mol I 2 và 2mol FeCl 2 .Do đó [FeCl 2 ] =2[I 2 ] [FeCl 3 ] =C FeCl3 –[FeCl 2 ] =C FeCl3 -2[I 2 ] [KI] =2[I 2 ] -Các nồng độ [I 2 ] ,C FeCl3 ,KI được tính theo công thức : [I2] = V Na2S2O3 ×0.01 2×15 C FeCl3 =C 0 FeCl3 × C KI =C o KI × V FeCl3 V FeCl3 +V KI V KI V KI +V FeCl3 Hằng số cân bằng Kc được tnhs theo công thức: Kc = [FeCl2]2 ×[I2] ×[KCl] 2 [FeCl3] 2 ×[KI] 2 2.Cách tiến hành. -Chuẩn bị thí nghiệm theo bảng hóa chất sau: Bảng 1.1:Thể tích các hóa chất trong các erlen Dung dịch Erlen 1 Erlen 2 Erlen 3 Erlen 4 Fecl3 0.05M 50 ml 55 ml DIỄN ĐÀN TOÁN - <strong>LÝ</strong> - <strong>HÓA</strong> 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN KI 0.025M 50 ml 45 ml MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL [email protected] HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 1 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 2 and 3: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 4 and 5: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 6 and 7: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 8 and 9: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 10 and 11: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 12 and 13: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 14 and 15: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 16 and 17: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 18 and 19: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 20 and 21: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 22 and 23: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 24 and 25: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 26 and 27: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 28 and 29: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 30 and 31: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 32 and 33: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 34 and 35: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 36 and 37: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 38 and 39: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 40 and 41: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 42 and 43: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 44 and 45: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 46 and 47: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 48 and 49: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 50 and 51: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 52 and 53: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 54 and 55: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 56 and 57: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 58 and 59: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 60 and 61: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 62 and 63: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 64 and 65: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 66 and 67: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 68 and 69: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 70 and 71: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 72 and 73: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 74 and 75: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 76 and 77: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 78 and 79: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 80 and 81: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 82 and 83: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 84 and 85: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 86 and 87: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 88 and 89: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 90 and 91: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 92 and 93: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 94 and 95: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 96 and 97: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 98 and 99: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 100 and 101: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 102 and 103: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 104 and 105: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 106 and 107: https://twitter.com/daykemquynhon p