Bài tập tình huống giao tiếp của công chức năm 2024

1.1ý do lựa chọn đề tài Khóa học bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà Nước dành cho chuyên viên chính nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, giúp người học nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản lý hành chính Nhà nước trong đơn vị hành chính. Khóa học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nhà nước, cơ chế tổ chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước, từ đó giúp người học ý thức được những chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng nền hành chính tối ưu góp phần nâng cao chất lượng và công bằng trong quản lý hành chính Nhà Nước. Khóa học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và vận dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng về quản lý con người, quản lý tài sản... Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên. Là cán bộ quản lý trong một một trường, bản thân mới được bồi dưỡng kiến thức về quản lý; Vốn hiểu biết về Nhà nước và quản lý hành chính nhà nước còn còn hạn chế. Tôi quyết định tham gia lớp bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước để nâng cao kiến thức và năng lực quản lý; từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại đơn vị nhằm góp phần xây dựng nền hành chính tối ưu cho đất nước. Qua quá trình bồi dưỡng và trau rồi kiến thức về Quản lý hành chính nhà nước chương trình dành cho chuyên viên chính. Với trách nhiệm là một cán bộ quản lý Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM. Từ thực tế ở Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM , Em chọn đề tài “XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VĂN HÓA CÔNG SỞ VỀ GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM ” 1ục tiêu của đề tài

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

Phần 1. Mô tả tình huống

 1. Lý do xảy ra tình huống Trước tình huống văn hóa giao tiếp, cần có hình thức xử lý thế nào cho đúng với quy định của ngành, nhưng phù hợp với thực tế? Tình huống đặt ra, khiến cho người có trách nhiệm phải trăn trở suy nghĩ? Đây là một bài toán khó, người quản lý phải giải quyết như thế nào cho vẹn tình, hợp lý? Vừa phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan quản lý với sinh viên, nhưng phải đảm bảo thực hiện được kỷ cương của Pháp luật, quy chế của ngành và của cơ quan. Muốn vậy, cần tìm hiểu, phân tích kĩ những nguyên nhân và hậu quả của tình huống đưa lại, có như vậy mới xác định được mục tiêu và phương án để giải quyết tình huống có hiệu quả.
 2. Mô tả tình huống. Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM nhân viên tiếp nhận hồ sơ là anh Hào đã có những lời nói thô lỗ đối với sinh viên Lan trong lúc nóng giận. Sinh viên Lan ngày 5/6/2016 đến nộp hồ sơ học cao học. Do sinh viên Lan không chuẩn bị tài liệu trước khi đến gặp cán bộ nên khi trình bày không rõ ràng nên cán bộ Hào đã cáu gắt sinh viên Lan bảo là về và không giải thích rõ cho sinh viên Lan về vấn đề cần thắc mắc. Tình huống trên là sinh viên Lan là một sinh viên có phát sinh về thủ tục làm hồ sơ cao học và có nhu cầu cán bộ xử lý với những thắc mắc. Còn anh Hào là một cán bộ, trực tại bộ phận tiếp sinh viên trong quá trình làm việc. Sự việc diễn ra không dúng với những quy định giao tiếp thông thường của cán bộ với sinh viên.

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

Phần 2. Phân tích nguyên nhân và hậu quả từ tình huống: 2. Căn cứ phân tích. Khái niệm giao tiếp Giao tiếp là hoạt động có từ khi loài người hình thành và gắn liền với sự tồn tại của loài người. Nó được xem như một phương tiện thiết lập các mối quan hệ, trao đổi thông tin..ên thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về giao tiếp trên nhiều khía cạnh khác nhau. Nguồn gốc khởi thuỷ của giao tiếp đã được C. Mác nhận xét là từ hoạt động lao động. Từ hoạt động lao động, một hình thức cơ bản của giao tiếp, đã tạo ra các quan hệ xã hội khác, kể cả các quan hệ văn hoá. Giữa thế kỷ 19, trong “Bản thảo kinh tế triết học 1844”, C đã có tư tưởng về nhu cầu xã hội giữa con người với con người. Trong hoạt động xã hội và tiêu dùng xã hội con người phải giao tiếp thực sự với người khác C. Mac viết: “giao tiếp thường xuyên trực tiếp với những người khác đã trở thành khí quan biểu hiện sinh hoạt của tôi và là một trong những phương thức chiếm hữu sinh hoạt của con người”. Hơn thế nữa thông qua giao tiếp với người khác mà có thái độ với chính bản thân mình. Giao tiếp với người khác là chiếc gương cho mỗi người tự soi mình. C. Mac đã dùng khái niệm “giao tiếp vật chất” để chỉ mối quan hệ sản xuất thực hiện của con người. Ông đã chỉ ra rằng: “Sản xuất vật chất và tái sản xuất loài người buộc con người phải có giao tiếp với nhau, con người chỉ trở thành con người khi nó có những quan hệ hiện thực với người khác”. Giữa thế kỷ 20, giao tiếp với tư cách là một vấn đề khoa học gắn liền với lý thuyết thông tin và điều khiển học được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

Thông điệp (thông tin) Hoàn cảnh giao tiếp Sự cản trở trong giao tiếp (nhiễu) Như vậy, qua các ý kiến trên ta thấy các tác giả đều có những nét tương đồng trong khái niệm về giao tiếpừ đó có thể rút ra những đặc điểm của giao tiếp. Đó là quá trình tác động qua lại trao đổi thông tin, ảnh hưởng lẫn nhau, nhận thức lẫn nhau giữa hai chủ thể của giao tiếp. Theo trình bày ở trên, giao tiếp ảnh hưởng nhiều về lý thuyết thông tin nhất là trong giai đoạn hiện nay. Do vậy cần phải làm sáng tỏ thêm sự khác biệt và mối liên quan giữa khái niệm giao tiếp và khái niệm thông tin. Trong giao tiếp có sự tiếp xúc giữa con người, mối liên hệ giữa những con người bằng các yếu tố thông tin như: nhìn nhau, nói với nhau, thông báo cho nhau... Nếu chỉ như vậy thì giao tiếp và thông tin có nghĩa gần giống nhau. Nhưng mặt khác sự thể hiện khác nhau ở hai thuật ngữ này được thể hiện:

 • Trong quá trình giao tiếp, thông tin chỉ là một trong những yếu tố cấu thành nên giao tiếp. Thông tin là một quá trình chuyển giao các thông báo này hay các thông báo khác, còn giao tiếp dùng thông tin để đạt được mục tiêu.
 • Quá trình thông tin biểu hiện ở mối quan hệ chủ thể - khách thể, còn giao tiếp bao hàm sự tác động qua lại giữa chủ thể và khách thể.
 • Trong qua trình thông tin, nội dung được truyền tải từ người gửi tới người nhận, tất nhiên có liên hệ ngược, nhưng lượng thông tin có nhiều vật cản trở (nhiễu) nên bị giảm đi, còn trong quá trình giao tiếp là hoạt động cùng nhau, cùng tham gia..ượng thông tin được bổ sung ngày càng phong phú.
 • Quá trình thông tin có thể diễn ra giữa con người với con vật, giữa con vật với con vật, giữa người với máy móc, hay giữa máy móc với máy móc, nhưng giao tiếp chỉ diễn ra giữa con người với con người.

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

Vấn đề quan trọng nhất ở đây là: Thông tin - một nội dung không thể thiếu trong quá trình giao tiếp, vì mục tiêu của giao tiếp giữa người với người là xây dựng một bản thông điệp (mã hoá) chuyển nó đi theo một kênh nào đó đến người nhận. Người nhận (giải mã) và phản hồi lại thông tin mới nhận được, cứ như vậy giao tiếp cần thông tin và thông tin nằm trong giao tiếp không thể tách rời. Tìm hiểu về giao tiếp chúng ta cần phải nhấn mạnh đến các yếu tố chi phối về lý trí, tình cảm và hành vi, đó là lý thuyết tâm lý:

 • Giao tiếp bao giờ cũng được các cá nhân thực hiện, nghĩa là mỗi lứa tuổi của con người sẽ có những đặc điểm và thái độ riêng nên dẫn tới những hành vi giao tiếp sẽ được thực hiện khác nhau.
 • Giao tiếp nhất thiết được thực hiện trong một quan hệ xã hội nhất định như: gia đình, công ty, nhà trường, bạn bè, thầy cô..ên hành vi trong giao tiếp của cá nhân sẽ bị chi phối bởi các mối quan hệ này.
 • Giao tiếp giữa người với người bao giờ cũng có mục đích và nội dung nên cả hai bên đều có sự chi phối lẫn nhau về nhận thức.
 • Giao tiếp giữa người với người đều xảy ra những điều kiện lịch sử phát triển xã hội nhất định như: thời gian, không gian, dư luận xã hội, thể chế xã hội, phong tục tập quán, tôn giáo,..ờ đó mà giao tiếp của con người mang tính kế thừa chọn lọc những tinh hoa của thế hệ trước để lại, tạo thành một phần nền văn hoá ở mỗi thời điểm lịch sử, của mỗi cộng đồng, của mỗi quốc gia. Khi sử dụng khái niệm giao tiếp cũng có nghĩa là chủ thể thực hiện một quan hệ xã hội - một nhân cách bình thường phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Nói tóm lại: Giao tiếp là sự tiếp xúc, trao đổi thông tin tạo nên các mối quan hệ giữa con người với nhau nhằm nhận thức và hành động theo một mục đích nhất định. Với cách tiếp cận về khái niệm giao tiếp như trên, tác giả luận văn muốn trình bày giao tiếp như là một nhu cầu thiết yếu của con người, xuất phát từ hoạt

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

Giao tiếp - ứng xử gián tiếp trong các hoạt động là quá trình mà đối tượng vắng mặt trong thời gian tiếp xúc, thường quá trình này được thực hiện qua các thiết bị, công cụ kỹ thuật trung gian như: Công văn, thư từ, báo chí, truyền thanh, truyền hình, fax, internet... Trong hoạt động kinh doanh của công ty du lịch thì thư từ giao dịch và internet là hai hình thức giao tiếp - ứng xử gián tiếp được quan tâm nhất. 2. Nguyên nhân xảy ra tình huống. Nguyên nhân là cán bộ Hào do áp lực công việc nhiều nên có những thái độ không đúng theo quy tắc giao tiếp thông thường. Sinh viên Lan thì không chuẩn bị tài liệu đầy đủ khi đến trường để trình bày sự việc dẫn đến việc trình bày không rõ ràng và dẫn đến kết quả xung đột với cán bộ Hào là không xem xét vụ việc của sinh viên Lan. Một số nguyên nhân của những hạn chế về kỹ năng giao tiếp hành chính của cán bộ, công chức tại đơn vị tiến hành nghiên cứu Kỹ năng giao tiếp của CB, CC làm việc tại trường còn những hạn chế. CB, CC chưa được quán triệt sâu sắc về văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, những tiêu chuẩn chung đối với một CB, CC khi giao tiếp với sinh viên trong môi trường làm việc của nền hành chính hiện đại; nội dung và hình thức tuyên truyền còn mang tính lý thuyết, chưa cụ thể hóa vào công việc của mỗi đơn vị tại trường. Vì vậy, nhận thức của CB, CC về vai trò của giao tiếp hiệu quả đối với hiệu quả, năng suất công việc cũng như tạo lòng tin cho sinh viên vào CB, CC nói riêng và cơ quan công quyền nói chung chưa sâu sắc. Do đó, để cải thiện hình ảnh người CB, CC trong thời kỳ mới cần nâng cao nhận thức của họ về kỹ năng Giao tiếp hành chính. Hai là, CB, CC ít được tiếp xúc với những môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời do điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhiều phương tiện ; sự quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp bị hạn

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

chế, cũng như chưa tạo cho CB, CC những điều kiện thuận lợi để có thể tự tìm tòi, học hỏi nâng cao kỹ năng hành chính nói chung và kỹ năng giao tiếp hành chính nói riêng. Ba là, hầu như đội ngũ CB, CC đều chưa qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước, ít CB, CC được đào tạo chính quy; CB, CC tại đơn vị cũng chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp. Hoặc những nội dung liên quan đến kỹ năng giao tiếp mà CB, CC có cơ hội tiếp xúc trong các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ còn quá sơ sài, lại nặng về lý thuyết, thiếu thực tế nên khó ứng dụng. Bốn là, do chịu ảnh hưởng của văn hóa truyền thống nên CB, CC hầu như đều mang tâm lý của người có quyền, tâm lý “quan trên” truyền thống hoặc muốn tạo khoảng cách giữa công dân, theo quan điểm của nhiều CB, CC là để để thể hiện sự uy nghiêm; Mặt khác, trong nhận thức của hầu hết CB, CC vẫn coi đây là vấn đề bình thường. Vì vậy, quy luật lây lan tâm lý tác động làm nguyên nhân này ảnh hưởng tới nhiều CB, CC dẫn đến những mặt hạn chế trong kỹ năng giao tiếp không chỉ xuất hiện ở vài người mà ở hầu hết các CB, CC tại đơn vị nghiên cứu và là thực trạng chung của đội ngũ CB, CC nước ta hiện nay. Năm là, số lượng công việc cần giải quyết là tương đối lớn nhưng biên chế được giao lại có hạn, cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình thi hành công vụ còn nhiều thiếu thốn khiến cho quá trình giải quyết công vụ gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian, công sức của CB, CC. Ngoài ra, cách thức giải quyết công việc của một bộ phận CB, CC còn mang nặng tính chất kinh nghiệm chủ nghĩa, chậm hoặc ứng dụng chưa hiệu quả những tiến bộ của công nghệ thông tin nên quá trình giải quyết công vụ tốn nhiều thời gian, sức lực mà không mang lại kết quả như mong muốn. Do đó, hầu như CB, CC dồn hết tâm sức cho công việc chuyên môn, kỹ thuật, ít quan tâm đến việc rèn luyện, nâng cao kỹ năng giao tiếp nói chung và GTHC nói riêng.

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

được nhu cầu, phù hợp với nguyện vọng của sinh viên và được sinh viên đánh giá rất cao, nhất là việc nâng cao hiệu quả giải quyết các công việc cho sinh viên , hướng tới phục vụ sinh viên ngày càng tốt hơn. Thu được những kết quả đó, bên cạnh những cơ chế hợp lý còn có sự đóng góp không nhỏ của các CB, CC, mà cơ bản là hiệu quả quá trình giao tiếp, cụ thể là các kỹ năng giao tiếp của CB, CC được nâng cao. Giao tiếp hiệu quả giúp cho quá trình thi hành công vụ đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tiến bộ, ở các CB, CC vẫn tồn tại rất nhiều những hạn chế về kỹ năng giao tiếp. Những hạn chế đó không những là trở ngại đói với quá trình thi hành công vụ của CB, CC mà còn tác động xấu đến sự nghiệp CCHC nói chung. Những hạn chế cơ bản mà đề tài này nêu ra là những hạn chế chủ yếu trong 03 kỹ năng: nghe, nói và phản hồi của các CB, CC. Sở dĩ còn những hạn chế nêu trên là do tác động của nhiều nguyên nhân chủ quan từ phía CB, CC và khách quan từ phía xã hội, tổ chức. 2. Tác động - Hậu quả: - Không chú ý đến việc hướng dẫn, giải thích các quy định, thủ tục cho sinh viên sao cho rõ ràng, cụ thể, cặn kẽ và thuyết phục. - Né tránh trách nhiệm, sợ chịu trách nhiệm nên dẫn tới yêu cầu sinh viên phải làm thêm nhiều thủ tục rườm rà hay đùn đẩy công việc cho người khác hay lên cấp trên. - Hách dịch, cửa quyền thể hiện ở: + Thái độ trịnh thượng, ban ơn, lạnh nhạt, nói năng cộc lốc, sẵng giọng, hay dễ nổi nóng, cáu bẳn, thiếu lịch sự, tôn trọng, thiếu đồng cảm, chia sẻ. + Khi giải quyết các thủ tục hành chính cố tình đưa ra những chỉ dẫn, yêu cầu có tính chất gây khó dễ, phiền hà, thậm chí trái quy định của pháp luật để kéo dài thời gian hay làm phức tạp hóa thủ tục, giấy tờ, khiến sinh viên phải đi lại nhiều lần, tốn kém thời gian và công sức nhằm mục đích thể hiện “quyền lực” của mình hoặc để sách nhiễu, trục lợi.

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

 • Quan liêu, xa rời thực tế, độc đoán, cứng nhắc, bảo thủ, áp đặt cách giải quyết theo cảm tính, ngẫu hứng, tùy tiện, thể hiện ở việc thiếu kiên nhẫn trong lắng nghe, không tạo cơ hội cho sinh viên được trình bày, không quan tâm thu thập thông tin phản hồi, có sự phân biệt trong đối xử.
 • Do cách giao tiếp trên mà sinh viên dần dần trở lên ngại, sợ, né tránh quan hệ giao tiếp với cán bộ, công chức và tìm đến những cách thức khác để giải quyết công việc. Sinh viên không có sự thiện cảm và ấn tượng tốt đối với người cán bộ và mất đi lòng tin vào cơ quan công quyền.

Phần 3. Đề xuất phương án giải quyết tình huống: 3. Mục tiêu Giao tiếp với sinh viên và tổ chức có những đặc điểm của giao tiếp công vụ nói chung, đồng thời có những đặc thù riêng, khác với giao tiếp trong nội bộ cơ quan giữa cấp trên, cấp dưới và với đồng nghiệp, thể hiện ở những khía cạnh sau: Thứ nhất, về chủ thể tham gia giao tiếp: Đây là hoạt động giao tiếp mà một bên là cán bộ, công chức – đại diện cho Nhà nước, nhân danh cơ quan Nhà nước và được sử dụng quyền lực Nhà nước và một bên là các sinh viên và tổ chức trong xã

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

Nội dung: Trường cần có những quy định rõ những quy định giấy tờ hồ sơ khi sinh viên đến trường muốn giải quyết các việc xảy ra phải đầy đủ trình bày nhanh gon. Hướng dẫn tận tình sinh viên khi họ có những khúc mắc không hiểu thì phải hướng dẫn họ chi tiết. Mặt được: Sẽ giúp cho công việc đón tiếp được thuận lợi hơn tránh những khó khăn mà các tình huống như của sinh viên Lan. Mặt hạn chế: Do người lao động họ trình độ hiểu biết thấp nên vấn đề pháp luật họ không thông hiểu và những kỹ năng về trình bày của họ không có. Chính vì vậy để giúp sinh viên thõa mãn những nhu cầu của họ để biết tình hình pháp luật và những kỹ năng giao tiếp thì anh Hào là người trực tiếp xử lý phải hướng dẫn chi tiết cho sinh viên Lan hiểu. Phương án 3: Nội dung : Giao tiếp trực tiếp với sinh viên và tổ chức trong quá trình giải quyết công việc (cung cấp các dịch vụ hành chính công, trình bày, giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, đối thoại, gặp gỡ thăm hỏi, hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm hành chính...). Xuất phát từ các tính chất đặc thù trên, cán bộ, công chức khi giao tiếp với sinh viên và tổ chức công chức cũng có những khó khăn, những “rào cản” nhất định như: Do được sử dụng quyền lực nên công chức đã hình thành một tâm lý là cảm thấy mình là “bề trên” trong giao tiếp với sinh viên. Không ít cán bộ, công chức chưa thực hiện đúng hai từ “phục vụ” mà vẫn còn mang phong cách “ban phát” của cơ chế xin – cho khi tiếp xúc với sinh viên hay có xu hướng lạm quyền, tùy tiện trong giải quyết công việc. Giao tiếp với sinh viên và tổ chức, công chức phải tiếp xúc với một người hay một nhóm người với những hoàn cảnh, có trình độ, tính cách khác nhau với nhiều trường hợp, vụ việc khác nhau thậm trí có những vụ việc phức tạp, áp lực rất lớn đòi hỏi không chỉ về sức khỏe mà phải đầu tư về mặt tâm trí rất lớn.

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

Mặt được : Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng nhận thức được công việc của mình là phục vụ sinh viên và tổ chức như “khách hàng” của mình. Giao tiếp với sinh viên và tổ chức là yếu tố quan trọng để xây dựng và phát triển văn hóa công sở, đồng thời thông qua giao tiếp, mỗi công chức tự hoàn thiện và trao dồi về nhân cách, phẩm chất đạo đức và tự nâng cao uy tín và hình ảnh của mình. Hạn chế : Trong mối quan hệ giao tiếp mà bên được phục vụ là sinh viên , còn công chức với tâm lý là không được hưởng lợi từ việc phục vụ đó nên dẫn tới không chú ý đến việc nâng cao hiệu quả giao tiếp. 3. Tổ chức thực hiện phương án đã chọn Trong các phương án thì em lựa chọn phương án 3 vì phương án 3 là phương án có thể đạt được nhiều ưu điểm trong việc áp dụng đối với trường. Sẽ hạn chế những bất cập trong giao tiếp với sinh viên trong qúa trình làm việc.

Bảng 1. Bảng kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã chọn

TT Tên CV Chủ thể thực hiện Nguồn lực

1 Đưa nhân viên phòng đi học

Nguyễn Thị Thủy Tiền ngân sách của trường 2 Cải cách tiền lương của nhân viên

Nguyễn Thị Thủy Tiền ngân sách của trường 3 Có chính sách đào tạo phù hợp

Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại

Tiền ngân sách của trường

Phần 4. Kết luận và kiến nghị. 4. Kết luận. Các yêu cầu chung

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

 • Cần lắng nghe ý kiến, tổng hợp các thông tin để xác định nội dung chính của sự việc.
 • Giải quyết vấn đề theo đúng quy định của pháp luật
 • Cả những vấn đề không thuộc phạm vi giải quyết, người tiếp phải giải thích, hướng dẫn sinh viên đến các cơ quan đúng chức năng giải quyết.
 • Kết thúc buổi tiếp.
 • Dặn dò, nhấn mạnh và nhắc lại nội dung quan trọng
 • Hoàn thiện các văn bản, giấy tờ liên quan
 • Thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên để tìm hiểu cuộc giao tiếp đã đạt mục đích và hiệu quả chưa?
 • Tự đánh giá và rút kinh nghiệm cho lần giao tiếp tiếp theo./.
 • Kiến nghị Trong quá trình đổi mới, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “hồng” thắm, “chuyên” sâu để đường lối, chủ trương được thực thi đồng bộ và xuyên suốt. Tính chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân được cụ thể hóa trong mỗi việc làm, đạo đức, tác phong của từng cán bộ, nhất là cán bộ, viên chức thường xuyên làm việc trực tiếp với sinh viên. Sự tin yêu của sinh viên với chế độ, với việc nước phụ thuộc vào hình ảnh của cán bộ trong mắt sinh viên. Đảng ta đã từng nhấn mạnh: sinh viên chỉ biết quí trọng những người có đức, có tài, hết lòng phụng sự sinh viên. Do vậy, cán bộ phải tôn trọng sinh viên thì sinh viên mới dành sự yêu kính cho mình. Hơn một năm qua, khi NQTW 4 (khóa XI) của Đảng đi vào cuộc sống, mang lại không khí mới trên cơ sở cán bộ, đảng viên tự phê bình và phê bình, kiểm điểm và nhìn nhận lại mình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cách quan hệ ứng xử với công việc, với chính mình, với đồng nghiệp và sinh viên. Với tinh thần chỉnh đốn Đảng, tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là công chức, viên chức Nhà nước, nhiều hiện tượng biểu hiện sự suy thoái đã được

Cao

Zalo/Tele Nhắn Tin Báo Giá : 0932.

thẳng thắn nêu lên để phê bình, những trường hợp vi phạm được tổ chức Đảng, chính quyền kiểm điểm, kỷ luật. Thời gian qua, Sở Nội vụ địa phương đã thành lập đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ thanh tra công vụ đột xuất tại một số cơ quan thuộc sở, ban, ngành thành phố và cơ quan hành chính. Kết quả cho thấy, bên cạnh đa số cán bộ, viên chức thực hiện tốt kỷ luật lao động, qui chế cơ quan thì vẫn còn không ít cá nhân thực hiện chưa tốt kỷ cương hành chính. Điển hình là sự lãng phí thời gian, hoặc là đi trễ về sớm, hoặc là làm việc riêng, chơi game... trong giờ làm việc. Hình ảnh đến giờ làm việc mà cán bộ vẫn la cà hàng quán, rồi kéo dài thời gian nghỉ trưa, thậm chí sử dụng rượu bia buổi trưa rồi vào cơ quan làm việc trong tình trạng không tỉnh táo. Cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính là điều cấp thiết hiện nay, nhất là trong thời điểm cả hệ thống chính trị tại địa phương đang bước vào đợt sinh hoạt chính trị theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề trọng tâm Cuộc vận động trong năm 2013 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Người xưa có câu “Miếng trầu là đầu câu chuyện” và điều quan trọng không phải là ăn trầu mà là cách mời trầu, là sự ứng xử khéo léo trong giao tiếp, trong quan hệ giữa người và người trong xã hội. Cán bộ, viên chức dù có chức vụ hay không đều thực hành nhiệm vụ Nhà nước do sinh viên ủy thác, đồng thời đều có nhiệm vụ được tổ chức phân công. Tiếc rằng, một số cán bộ lại ngộ nhận cho rằng nhiệm vụ đó là quyền lực cá nhân mình, từ đó sinh ra bệnh quan liêu, tự kiêu, tự đại. Nếu cán bộ, viên chức có tác phong, cách ứng xử không tốt sẽ làm giảm lòng tin của sinh viên , đi ngược lại quan điểm quần chúng của Đảng. Đảng ta đã mạnh dạn phê bình và cảnh báo: Nếu cứ ỷ vào quyền lực chỉ có thể làm người ta sợ, ngại,