Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm violet năm 2024

Ngày tải lên : 17/09/2013, 05:10

... phải mất cả buổi mới có thể tạo ra 1 bài tập trắc nghiệm hoặc bài tập ô chữ thì đối với Violet chỉ cần vài phút là đã làm xong. − Ví dụ để tạo một bài tập trắc nghiệm, ta làm như sau: − Vào menu ... TẠO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Một điểm mạnh đáng kể của Violet so với các phần mềm thiết kế bài giảng khác là khả năng tạo ra các bài tập rất phong phú, sinh động và đặc ... một trang đề mục mới − Chọn Công cụ → Bài tập trắc nghiệm − Nhập câu hỏi: Nhà thơ Tố Hữu đã tả tấm ảnh như thế nào? − Tiếp đó sẽ chọn kiểu bài tập trắc nghiệm. Trước hết ta sẽ thử kiểu Một đáp...

 1. Giáo án - Bài giảng
 2. » Tin học

Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm violet năm 2024

Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm violet năm 2024

Tài liệu SOẠN THẢO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÊN VIOLET docx

Ngày tải lên : 26/01/2014, 11:20

... Latex(3/5) - Bạn chỉ đóng gói bài giảng khi không còn chỉnh sửa thêm gì nữa. bài tập trắc nghiệm, bài tập kéo thả chữ, bài tập ô chữ. 5.1 Bài tập kiểu trắc nghiệm ( 4 kiểu ). * Một đáp ... ta nhấn nt "Đồng ý" sẽ được màn hình bi tập trắc nghiệm như sau: 5.2 Bài tập kéo thả chữ: SOẠN THẢO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÊN VIOLET 1. ĐẶT VẤN ĐỀ: - Học sinh tiểu học có ... kiểu bài tập trắc nhiệm “Ghép đôi” khi soạn thảo bạn phải luôn đưa ra kết quả đúng đằng sau mỗi phương án. Sau đó, Violet sẽ trộn ngẫu nhiên các kết quả .  Ví dụ: Tạo bài tập trắc nghiệm...

 1. Giáo Dục - Đào Tạo
 2. » Mầm non - Tiểu học

Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm violet năm 2024

bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất nhôm ppt

Ngày tải lên : 06/03/2014, 19:20

... Bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm Bài tập sưu tầm Câu 46. Trộn 6,48g Al và 1,6g Fe 2 O 3 . Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. Khi cho ... lít c. 0,7 lít d. 0,8 lít 3 Bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm Bài tập sưu tầm Câu 61. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Fe 3 O 4 . ... dung dịch HCl 18,25%. Thêm một lượng bột nhôm cần thiết vào m gam hỗn hợp X để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn Y gồm Al 2 O 3 ,...

 1. Khoa Học Tự Nhiên
 2. » Hóa học - Dầu khí

Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm violet năm 2024

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHÔM CROM MANGAN

Ngày tải lên : 14/03/2014, 19:20

... C. Piroluxit D. Boxit Câu 22: Để điều chế được 165kg Mn từ Mn 3 O 4 bằng phản ứng nhiệt nhôm cần 81kg nhôm. Tính hiệu suất của phản ứng là: A. 88,89% B. 70% C. 67,79% D. 75,25% Câu 23: ... của V là: A. 4,48 B. 3,36. C. 7,84. D.10,08. Luyenthithukhoa.vn 22 3. Tài liệu ôn thi trắc nghiệm môn Hoá học 4. Tạp chí hoá học và ứng dụng Luyenthithukhoa.vn ... C. Hỗn hợp Z D. Cả 3 hỗn hợp trên Câu 9: Cho 5,4 gam nhôm trộn lẫn với một oxit M 2 O n của kim loại M rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được oxit có...

 1. Giáo án - Bài giảng
 2. » Hóa học

Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm violet năm 2024

tạo bài tập trắc nghiệm ở violet

Ngày tải lên : 07/07/2014, 07:00

... từ. Để tạo ra loại bài tập "Ẩn/hiện chữ" thì cũng thao tác hoàn toàn tương tự như trên. 6 1.1.1. Tạo bài tập trắc nghiệm Violet cho phép tạo được 4 kiểu bài tập trắc nghiệm:  Một đáp ... ý: Trong bài tập trắc nghiệm và bài tập kéo thả chữ, ta có thể gõ các công thức giống như trong phần nhập văn bản bình thường, với mẫu LATEX( ). Sử dụng hình ảnh trong bài tập trắc nghiệm: Dùng ... Bài tập kéo thả chữ Ví dụ 6: Bài tập điền khuyết Ta có thể sửa lại bài tập trên thành dạng bài tập "Điền khuyết" bằng cách vào menu Nội...

 1. Giáo án - Bài giảng
 2. » Tiểu học

Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm violet năm 2024

Bài tập trắc nghiệm Nhôm

Ngày tải lên : 07/07/2014, 11:00

... H 2 SO 4 đặc nguội oxi hoá bề mặt nhôm tạo lớp màng có tính trơ làm cho nhôm bị thụ động. Lớp màng đó là: A. Muối nhôm B. Hiđroxit nhôm C. Oxit nhôm D. Phức chất của nhôm Câu 22: Cho dung dch cha ... cụng! GV: Nguyễn Hải Quỳnh ĐT: 0915035115 Đề tự luyện thi đại hoc THPT Chuyên Trắc nghiệm chuyên đề toán - nhôm & hợp chất nhôm =============@@@============= Câu 1: Dung dịch AlCl 3 trong H 2 O ... Fe 2 O 3 , thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. Khi cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư có 1,344 lít khí H 2 (đktc). Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm: A. 50% B. 75% C. 65% D. Đáp...

 1. Giáo án - Bài giảng
 2. » Công nghệ

Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm violet năm 2024

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM

Ngày tải lên : 16/08/2013, 20:06

... có trong hỗn hợp ban đầu là A. 2,7 B. 5,4 C. 10.8 D. đáp án khác BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM 1. DẠNG I: Bài tập củng cố lý thuyết Câu 1: Nguyên tử hay ion nào sau đây có số ... lớn nhất thu được là A. 7,8 gam. B. 15,6 gam. C. 46,8 gam. D. 3,9 gam  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM ... Al 2 O 3 trong 20,1 gam X là. A. 5,4 B. 9,6 C. 10,2 D. 5,1 4. DẠNG IV: Bài tập về tính lưỡng tính của oxit và hidroxit nhôm Câu 1: Cho 100ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 0,1M vào V ml dung dịch...

 1. Khoa Học Tự Nhiên
 2. » Hóa học - Dầu khí

Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm violet năm 2024

bai tap trac nghiem on tap nhom halogen clo flo brom iot axit HCl HF HI

Ngày tải lên : 26/09/2013, 03:10

... Người gửi: Huỳnh thanh Bình Hóa 3 B Sư phạm Huế 50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập – Nhóm halogen A. Lý thuyết: Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm ... có hiện tượng nổ, hai khí đó là : A. N2 và H2. B. H2 và O2. C. Cl2 và H2. D. H2S và Cl2. B. Bài tập: D. iot. Câu 47: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa các muối NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn...