Cho ab hãy so sánh a + 1 và b + 1

Bài 2. Cho a < b, hãy so sánh. Bài 2 trang 37 sgk toán 8 tập 2 - Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 2. Cho a < b, hãy so sánh:

a) a + 1 và b + 1;                b) a – 2 và b – 2.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: a < b => a + 1 < b + 1

b) Ta có: a < b => a – 2 < b – 2

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Cho a < b, hãy so sánh :

a) a + 1 và b + 1

b) a - 2 và b - 2

Các câu hỏi tương tự

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cho a < b, hãy so sánh:a + 1 và b + 1

a < b

⇒ a + 1 < b + 1

(Cộng cả hai vế của BĐT với 1).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho a < b, hãy so sánh: a – 2 và b – 2

Xem đáp án » 14/03/2020 4,119

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) (-2) + 3 ≥ 2;

b) -6 ≤ 2.(-3);

c) 4 + (-8) < 15 + (-8);

d) x2 + 1 ≥ 1.

Xem đáp án » 14/03/2020 3,322

So sánh a và b nếu: a – 5 ≥ b – 5

Xem đáp án » 14/03/2020 2,304

 So sánh a và b nếu: 15 + a ≤ 15 + b

Xem đáp án » 14/03/2020 1,511

Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ (xem minh họa ở hình bên) cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20km/h. Nếu một ô tô đi trên đường đó có vận tốc là a (km/h) thì a phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau?

a > 20 ;     a < 20 ;     a ≤ 20 ;     a ≥ 20

Xem đáp án » 14/03/2020 1,113

Dựa vào thứ tự √2 và 3, hãy so sánh √2 + 2 và 5.

Xem đáp án » 14/03/2020 602