Công ty top opto khu chế xuất tân thuận năm 2024

Khu C, Lô số U.32b-34-36, đường số 22, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh


Company Information

  • Company size: 500-999
  • Field of operations: Foreign

About us

Khu C, Lô số U.32b-34-36, đường số 22, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Head Office: 6th Floor, 139 Pasteur, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City - Tel: (84.28) 3822 6060

Hanoi Office: 17th Floor, VIT Tower, 519 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi - Tel: (84.24) 7305 6060

TÌM NGÀNH NGHỀ THEO A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Với quy mô hơn 1000 công nhân viên. Hiện tại công ty chúng tôi đang cần tuyển dụng thêm các bạn trẻ giàu nhiệt huyết và năng động để cùng công ty phát triển lâu dài. Mong rằng có thể được làm việc với các bạn trẻ trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được hưởng các chế độ đãi ngộ tốt, thích đáng dành cho từng nhân viên và phù hợp với chế độ của nhà nước.