Đảng viên dự bị bị xóa tên khi nào

Các trường hợp xóa tên Đảng viên? Thủ tục xóa tên Đảng viên?

Như chúng ta đã biết thì Đảng viên là những người có phẩm chất đạo đức và chính trị và đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể tham gia vào hàng ngũ của Đảng, bên cạnh đó nếu trong quá trình hoạt động đã có rất nhiều Đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng. Vậy Các trường hợp xóa tên Đảng viên? Thủ tục xóa tên Đảng viên như thế nào? Hay theo dõi ngay dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc nêu trên.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Các trường hợp xóa tên Đảng viên?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người gia nhập và được kết nạp vào đồng thời sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam, từ Đảng viên có thể hiểu là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam do chỉ có Đảng cộng sản tồn tại hợp pháp và lãnh đạo Việt Nam theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ của Đảng và có đủ tiêu chuẩn, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thời gian chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm có thể được kết nạp vào Đảng và trở thành Đảng viên.

Theo Điều 8 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định về trường hợp xóa tên viên như sau:

– Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên.

– Các trường hợp trên nếu đảng viên có khiếu nại thì chi bộ báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xem xét.

– Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định.

Theo đó, trường hợp đảng viên bỏ sinh hoạt hoặc không đóng tiền đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng, giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ mà đã được giáo dục nhưng không tiến bộ thì sẽ bị xóa tên trong danh sách đảng viên.

Do đó, theo quy định trên người bị xóa tên ra khỏi Đảng hoàn toàn có thể được kết nạp lại. Tuy nhiên, phải không thuộc những trường hợp bị cấm theo quy định nêu trên. Trường hợp Đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng vì những lý do chính đáng như hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện đóng Đảng phí thì sau khi khắc phục khó khăn hoàn toàn có thể xin vào Đảng lần nữa. Có thể thấy, Đảng ta luôn có những quy định, điều lệ để tạo điều kiện cho những người muốn gia nhập và sinh hoạt trong Đảng.

Xem thêm: Mẫu đơn và thủ tục xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam năm 2022

Như vậy, có thể thấy rằng, việc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sẽ tùy thuộc vào từng đối tượng và mức độ vi phạm của từng Đảng viên. Cụ thể, căn cứ theo Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm thì hình thức kỷ luật đối với Đảng viên chính thức bao gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Tuy nhiên, đối Đảng viên dự bị chỉ có các hình thức xử lý kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo mà không bao gồm cách chức, khai trừ như Đảng viên chính thức.

Do đó, căn cứ vào vào Điều lệ của Đảng cũng như các văn bản hướng dẫn thì việc xóa tên Đảng viên ra khỏi danh sách Đảng không phải là một hình thức xử lý kỷ luật mà đó là một hình thức xử lý áp dụng đối với Đảng viên có những hành vi vi phạm mà buộc phải xóa tên ra khỏi danh sách Đảng viên.

2. Thủ tục xóa tên Đảng viên:

Theo đó, việc xóa tên Đảng viên ra khỏi danh sách Đảng phải tuân thủ các trình tự, thủ tục như sau:

– Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ.

Trường hợp chi uỷ đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó. Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.

– Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: Xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên thì ra nghị quyết, báo cáo đảng ủy cấp trên.

Đảng uỷ cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng uỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên thì ra nghị quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

– Đối với chi bộ cơ sở: Xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo  cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xem thêm: Khi nào được xin ra khỏi Đảng? Đã xin ra có được kết nạp lại không?

Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết xóa tên đảng viên được thực hiện bằng thẻ đảng viên hoặc bằng phiếu kín.

3. Kết nạp lại Đảng viên đã bị xóa tên:

Cụ thể, về trình độ học vấn của người vào Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW nêu rõ người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Như vậy, so với Quy định số 29-QĐ/TW năm 2016, Quy định mới đã bỏ cụm từ “hoặc tương đương trở lên”.

Như vậy, so với Quy định số 29-QĐ/TW, Quy định mới cũng đã bổ sung thêm trường hợp đối với Đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, tại Quy định số 24-QĐ/TW tiếp tục quy định 5 trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên gồm: Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng Đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ Đảng viên; Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; Đảng viên 2 năm liền vi phạm tư cách Đảng viên; Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

Kết nạp lại Đảng viên đã bị xóa tên được quy định chi tiết tại Quy định 29-QĐ/TW. Theo đó, Đảng viên bị xóa tên được kết nạp lại Đảng viên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất: Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng: Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi, có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có lý lịch rõ ràng, trong sáng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp…

Thứ hai: Sau ít nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng, người bị xóa tên phải làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối tượng không xem xét kết nạp lại: những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

Như vậy, tùy vào lý do bị xóa tên mà Đảng viên có được kết nạp lại hay không. Do đó, Đảng viên bị xóa tên thì vẫn có thể được kết nạp Đảng lại. Chỉ kết nạp Đảng lại một lần. Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị.

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung ” Các trường hợp xóa tên Đảng viên? Thủ tục xóa tên Đảng viên” và các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định hiện hành.

Theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các hình thức kỷ luật áp dụng với Đảng viên gồm:

- Đối với tổ chức Đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán;

- Đối với Đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;

- Đối với Đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

Ngoài ra, tại Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm thì hình thức kỷ luật đối với Đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Riêng với Đảng viên dự bị là khiển trách và cảnh cáo.

Như vậy, căn cứ vào Điều lệ Đảng cũng như các văn bản hướng dẫn thì việc xóa tên trong danh sách Đảng viên chỉ là một hình thức xử lý mà không phải là hình thức xử lý kỷ luật.

Theo đó, các trường hợp Đảng viên bị xóa tên được quy định tại Điều 8 Quy định 29-QĐ/TW gồm:

- Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng mà không có lý do chính đáng;

- Đảng viên không đóng Đảng phí 03 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;

- Đảng viên tự ý trả thẻ Đảng hoặc tự hủy thẻ Đảng;

- Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ Đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau 12 tháng phấn đấu vẫn không có tiến bộ;

- Đảng viên có 02 năm liền vi phạm tư cách Đảng viên;

- Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị: Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; Có tinh thần yêu nước nồng nàn…

Lưu ý: Đảng viên sẽ không được áp dụng hình thức xóa tên nếu đã vi phạm đến mức bị khai trừ. Lúc này, nếu đã vi phạm đến mức phải khai trừ thì buộc phải khai trừ.

6 trường hợp Đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách (Ảnh minh họa)

Đảng viên đã xóa tên, có được kết nạp lại không?

Về việc kết nạp lại Đảng viên đã bị xóa tên, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quy định chi tiết tại Quy định 29-QĐ/TW. Theo đó, người đã bị xóa tên chỉ được kết nạp lại nếu có đủ các điều kiện:

- Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng: Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi, có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có lý lịch rõ ràng, trong sáng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp…

- Sau ít nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng, người bị xóa tên phải làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định;

Đặc biệt, các đối tượng đã bị xóa tên, nếu trước đây tự bỏ sinh hoạt Đảng thì không được xem xét, kết nạp lại.

Lưu ý: Chỉ kết nạp lại một lần.

>> “Trốn” sinh hoạt Đảng, Đảng viên bị kỷ luật thế nào?

Nguyễn Hương