Đề kiểm tra 15p toán 6 chương 1 năm 2024

Tài liệu này bao gồm 4 đề kiểm tra kèm đáp án, giúp học sinh lớp 6 tổng hợp kiến thức đã học và tự đánh giá năng lực trước kỳ thi sắp tới. Đồng thời, giúp giáo viên thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Toán lớp 6 - Đề 1

Nội dung bài kiểm tra

Câu 1. Liệt kê các phần tử trong các tập hợp sau:

 1. Tập hợp D gồm các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 14.
 1. Tập hợp E gồm các số tự nhiên lẻ không vượt quá 15.
 1. Tập hợp F gồm các số tự nhiên từ 22 đến 38 và chia hết cho 6.

Câu 2. (4 điểm) Tìm số nguyên dương x, biết:

 1. Giải phương trình (x - 3) : 2 = 514 : 512
 1. Tính tổng của 4x và 3x, sau đó trừ đi kết quả của phép chia 20 cho 10

Câu 3. (3 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 5 chữ số?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1.

 1. D là tập hợp các số chẵn từ 0 đến 12
 1. E là tập hợp các số lẻ từ 1 đến 15
 1. F là tập hợp các số chia hết cho 6 và nằm trong đoạn từ 24 đến 36

Bài 2.

a)

(x - 3) : 2 = 514 : 512

(x - 3) : 2 = 52

(x - 3) : 2 = 25

(x - 3) = 25.2

x = 50 + 3

x = 53

b)

4x + 3x = 30 – 20 : 10

7x = 30 - 2

7x = 28

x = 28 : 7

x = 4

Bài 3.

- Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là 10001

- Số tự nhiên lẻ lớn nhất có 5 chữ số là 99999

- Hai số lẻ liên tiếp cách nhau 2 đơn vị

- Do đó, có tổng cộng 45000 số lẻ liên tiếp có 5 chữ số từ 10001 đến 99999

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Số học lớp 6 - Đề 2

Đề bài

Bài 1. (4 điểm) Trong các số 40232, 1245, 52110

 1. Số nào là số chẵn nhưng không phải là bội số của 5 ?
 1. Số nào là bội số của 5 nhưng không phải là số chẵn ?
 1. Số nào là bội số của cả 2 và 5 ?
 1. Số nào là bội số của 3 nhưng không phải là bội số của 9 ?
 1. Số nào là bội số của cả 2, 3, 5 và 9 ?

Bài 2. (3 điểm) Tìm các số tự nhiên a sao cho :

 1. 21 chia hết cho (a – 2)
 1. 55 chia hết cho (2a + 1)

Bài 3. (3 điểm)Thực hiện phép tính :

 1. 5 mũ 14 chia cho 5 mũ 12 trừ 3 mũ 61 chia cho 3 mũ 60
 1. 3597 nhân 34 cộng 3597 nhân 65 cộng 3597

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

 1. 40232 ; b) 1245 ; c) 52110 ; d) 1245 ; e) 52110

Bài 2.

 1. 21 chia hết cho (a – 2) ⇒ a – 2 là ước của 21 ⇒ a – 2 thuộc tập {1 ; 3 ; 7 ; 21}

⇒ a thuộc tập {3 ; 5 ; 9 ; 23}

 1. 55 chia hết cho (2a + 1) ⇒ 2a + 1 là ước của 55 ⇒ 2a + 1 thuộc tập {1 ; 5 ; 11 ; 55}

⇒ 2a thuộc tập {0 ; 4 ; 10 ; 54} ⇒ a thuộc tập {0 ; 2 ; 5 ; 27}

Bài 3.

 1. 514 : 512 - 361 : 360 = 52 - 31 = 25 - 3 = 22
 1. 3597 . 34 + 3597 . 65 + 3597 = 3597 . (34 + 65 + 1) = 3597 . 100 = 359700

............

Mời bạn tải tài liệu để biết thêm chi tiết

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]

 • 1. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 1 TUYỂN TẬP ĐỀ KIỂM TRA 15’ – 1 TIẾT PHẦN HÌNH HỌC LỚP 6 CHƯƠNG 1 – ĐOẠN THẲNG Giáo viên biên soạn: Thầy Thích Tel: 0919.281.916 Email: [email protected] HIỆN TẠI, THẦY THÍCH CUNG CẤP MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 6:  Cung cấp tài liệu Toán lớp 6 học cơ bản dành cho các em học sinh Trung Bình – Yếu  Cung cấp tài liệu: “Nâng cao phát triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6” qua 13 chuyên đề dành cho các em học sinh Khá – Giỏi  Cung cấp Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án.  Cung cấp giáo án bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề dành cho giáo viên. MỌI THÔNG TIN CẦN HỖ TRỢ MUA TÀI LIỆU VUI LÒNG LIÊN HỆ:  Thầy Thích – 0919.281.916  Email: [email protected]
 • 2. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 2 A B C D E F ĐỀ KIỂM TRA 15P ĐỀ SỐ 1 I) Phần trắc nhiệm : Câu 1 ( 1 đ ): Để đặt tên cho một đường thẳng , người ta thường dùng : A. Hai chữ cái viết hoa ( như A , B ...) hoặc một chữ cái viết thường , hoặc hai chữ cái viết thường B. Một chữ cái viết thường và một chữ cái viết hoa C. Một chữ cái viết hoa D. chỉ có câu B đúng Câu 2 ( 3 đ ) :Vẽ vào ô trống hình vẽ phù hợp với cách viết thông thường Cách viết thông thường Hình vẽ Điểm M nằm ngoài đường thẳng a Đoạn thẳng AB cắt đường thẳng a tại điểm N Ba điểm A , B , C cùng thuộc đường thẳng d Hai đường thẳng a và b song song với nhau Hai tia Ax và AB trùng nhau II) Phần tự luận ( 8 đ ) : Câu 1( 3 đ): Cho 4 điểm A , B , C , D . Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm . Hỏi vẽ được bao nhêu đường thẳng ? . Câu 2 ( 4 đ ):Cho hình bên , hãy kể tên : a. Các tia đối nhau ? b. Các tia trùng nhau ? c. Các tia không có điểm chung ? Câu 3 ( 1 đ ): Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho đoạn thẳng AB không cắt đoạn thẳng CD nhưng tia BA thì cắt đoạn thẳng CD . ĐỀ SỐ 2 A.Phần trắc nghiệm(3điểm ): Câu 1: : Hoàn thành các câu sau bằng cách điền vào chỗ trống (...) Hình gồm 2 điểm……….và tất cả các điểm nằm giữa……….gọi là đoạn thẳng MN. Khoanh tròn ý chọn trong các câu sau : Câu 2:Cho hình vẽ sau,chọn câu sai trong các câu sau A.Điểm A nằm giữa hai điểm Bvà C B.Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A C.Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B x A B y x x
 • 3. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 3 D.Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C Câu 3:Cho hình vẽ sau ,điểm E nằm giữa hai điểm D,F.Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng? A.DE + EF = DE B.DF + EF = DE C.DE + EF = DF D.DE + EF = DF B.Tự luận(7điểm): Bài 1(3đ):Cho 2 điểm M, N a) Vẽ đoạn thẳng MN b)Vẽ đường thẳng NM c) Vẽ tia NM d) Vẽ tia MN Bài 2(4đ):Gọi điểm M nằm giữa 2 điểm P và Q. a) Tính MQ biết: PM= 7m, PQ = 15cm QP biết: MP= 5cm, MQ = 4cm ĐỀ SỐ 3 Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1. Cho M là điểm nằm giữa A và B, biết AM = 8cm, AB = 14cm. Tính MB A. 2cm B. 4cm C. 6cm D. 8cm Câu 2. Điền vào dấu … trong các phát biểu sau: “Hình gồm hai điểm ……… và tất cả các điểm nằm giữa ………. được gọi là đoạn thẳng MN. Hai điểm ………. được gọi là hai mút của đoạn thẳng MN” Câu 3. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi: MA + MB = AB A. Đúng B. Sai Phần II. Tự luận (7 điểm). Câu 1 (4 điểm) Cho hình vẽ H1, hãy kể tên: A, Các tia đối nhau …………………………………………………………… …………………………. B, Các tia trùng nhau …………………………………………………………… …………………………. C, Các tia không có điểm chung ………………………………………………………………………………………. Câu 2 (3 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm I và K sao cho OI = 4cm, OK = 7cm. a, Chứng tỏ rằng điểm I nằm giữa hai điểm O và K. b, Tính khoảng cách IK. ĐỀ SỐ 4 Phần I : Trắc nghiệm( 2 điểm) :Hãy nối các số thứ tự ở cột A(chỉ các hình) với các hệ thức ở cột B, để được kiến thức đúng : Cột A Cột B Kết quả yxPA
 • 4. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 4 1) a) MA + MB = AB b) MA + MB  AB c) M AB MA MB     d) M AB MA MB     e) M AB MA MB     f) ba điểm không thẳng hàng g) Tia AB 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) . M . P . N Phần II : Tự luận (8 điểm) :Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm ; OB = 3cm. a) Tính AB ? b) Trên tia Ax lấy điểm I sao cho AI = 3cm, tính BI. c) Chứng tỏ hai tia BA và BI đối nhau. ĐỀ SỐ 5 Câu 1: Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy. Lấy A Ox, B Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay Câu 2: Trên đường thẳng M lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Gọi tên các đoạn thẳng đó. Câu 3: Cho 4 điểm A, B, C, D sao cho C nằm giữa A và D, D nằm giữa B và C. Hỏi 4 điểm A, B, C, D có thẳng hàng không? Vì sao? ĐỀ SỐ 6 Câu 1: cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đoạn thẳng BC, tia AB và đường thẳng CA. Câu 2: Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 7cm. a) Tính AB b) Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính AC ĐỀ SỐ 7 Câu 1: Cho hai điểm M, N. a) Vẽ đường thẳng đi qua điểm M. Có tất cả bao nhiều đường thẳng? b) Vẽ đường thẳng đi qua M và N. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng Câu 2: cho đoạn thẳng PQ = 6cm. Trên tia PQ lấy điểm A sao cho AP = 3cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng AQ b) Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng PQ không? Vì sao? A B A B M M A B A M B A B M A M B A B M
 • 5. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 5 ĐỀ SỐ 8 Câu 1: Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường thẳng m sao cho không đi qua A, B, C và: a) Cắt hai đoạn thẳng AB và BC b) Cắt hai đoạn thẳng AB và AC và không cắt đường thẳng BC c) Không cắt các đoạn thẳng AB, BC, CA Câu 2: Trên tia Ox cho hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 8cm. a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại? vì sao? b) Tính độ dài đoạn thẳng AB. c) Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB. So sánh OA và AC. ĐỀ SỐ 9 Câu 1: Vẽ đoạn thẳng AB, AC, BC biết ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Câu 2: Trên đường thẳng d lấy 3 điểm E, Q, S theo thứ tự đó. a) Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả, hãy kể tên các đoạn thẳng đó. b) Viết tên hai tia đối nhau gốc Q ĐỀ SỐ 10 Câu 1: vẽ đường thẳng d. vẽ các điểm M, P, A sao cho M d, Q d, Ad Câu 2: Trên tia Ax lấy các điểm B, C sao cho AB = 4cm, AC = 8cm. a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao b) Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AC c) Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng DC. ĐỀ SỐ 11 I/Trắc nghiệm:(5đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: a) Trong ba điểm thẳng hàng ……………………………… điểm nằm giữa hai điểm còn lại. b) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua …………………………………………… c) Tia gốc P là hình gồm.................................................................................... d) Mỗi điểm trên đường thẳng là ……………………………………… của hai tia đối nhau. e) Đoạn thẳng MN là hình gồm …………………………………………nằm giữa M và N. II/Tự luận(5đ) Vẽ 5 diểm A , B , C , D , O sao cho 3 điểm A , B , C thẳng hàng ; 3 điểm B , C , D thẳng hàng ; 3 điểm C , D , O không thẳng hàng. a)Giải thích vì sao 3 điểm A , B , D thẳng hàng. (2đ) b) Kể tên các đường thẳng và các tia đối nhau trong hình vẽ (2.5đ) .Hình vẽ 0.5đ ĐỀ SỐ 12 Câu1.(3 điểm). Em hãy hoàn thành các câu sau: a) Góc là hình………………………………………………………………..
 • 6. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 6 b) Góc bẹt là……………………………………………………………………… c) Góc vuông là…………………………………………………………………. d) Hai góc phụ nhau là…………………………………………………………… e) Hai góc bù nhau là…………………………………………………………….. f) Hai góc kề nhau là ……………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… g) Hai góc kề bù là……………………………….................................................. h) Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì……………………………………. Ngược lại,nếu……………………………………thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz . Câu 2.(2 điểm). Điền đúng (Đ),sai(S) vào ô vuông cuối mỗi cách diễn đạt sau : Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi : a, xÔt = yÔt. b, xÔt + yÔt = xÔy. c, xÔt + tÔy = xÔy và xÔt = yÔt. d, xÔt = yÔt = 2 xOˆy . Câu3.(5 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox.Vẽ tia Oy và tia Oz sao cho góc xÔy = 1300 và góc xÔz = 600. a, Hỏi: Trong ba tia Ox, Oy,Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b, Em hãy tính số đo góc yÔz ? (Em hãy điền vào chỗ…. sau đây) Vì tia Oy và tia Oz cùng nằm…………………………………………………….... ……………………và xÔy = 1300 và góc xÔz = 600 , hay xÔy…. xÔz. Nên tia…….nằm giữa hai tia…….và……… Suy ra : xÔz + ……= …….. Thay số …… + yÔz = …….. yÔz = …..0 - …….0. yÔz = ……0 ĐỀ KIỂM TRA 45P ĐỀ SỐ 1 I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) 1. Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là: A. A  d B. Ad C. Ad D. d  A 1. Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có: A. Điểm M nằm giữa A và N B. Điểm A nằm giữa M và N
 • 7. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 7 O P A Q B x C. Điểm N nằm giữa A và M D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. 2. Số đường thẳng đi qua hai điểm S và T là : A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số 3. L là một điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết IL = 2cm, LK = 5cm. Độ dài của đoạn thẳng IK là: A. 3cm B. 2cm C. 5cm D. 7cm. 4. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi: A. IM = IN B. MN IM IN 2   C. IM + IN = MN D. IM = 2 IN 6. Cho các điểm A, B, C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng. Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ các điểm trên ? A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 II/ TỰ LUẬN :(7 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. a. Điểm A có nằm giữa O và B không ? Vì sao? b. Tính độ dài đoạn thẳng AB. c. Điểm A có phải là trung điểm của OB không ? Vì sao ? d. Gọi P là trung điểm của đoạn thẳng OA, Q là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng tỏ OB = 2PQ. ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) 1 2 3 4 5 6 C B A D B B (Mỗi câu đúng cho 0.5 đ) II/ TỰ LUẬN (7điểm) (Vẽ hình đúng cho 1đ) a/. A, B cùng thuộc tia Ox, OA < OB nên A nằm giữa O và B (2đ) b/. Vì A nằm giữa O và B (0.5đ) nên: OA + AB = OB (0.5đ) 3 + AB = 6 (0.5đ) AB = 6 – 3 = 3 (cm)
 • 8. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 8 Vậy AB = 3cm (0.5đ) c/. A là trung điểm của OB (0.5đ) vì OA = AB = 2 OB = 3cm (0.5đ) d/. P là trung điểm của đoạn OA, Q là trung điểm của đoạn AB nên ta có: OA 3 AB 3 OP PA 1,5(cm), AQ QB 1,5(cm) 2 2 2 2         (0.5đ) Do đó: PQ = PA + AQ = 1,5 + 1,5 = 3(cm) Vậy OB = 2PQ (0.5đ) ĐỀ SỐ 2 I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất, ghi vào giấy làm bài: Câu 1 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu : A. M cách đều hai điểm AB B. M nằm giữa hai điểm A và B C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B D. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 2 : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì : A. MK + ML = KL B. MK + KL = ML C. ML + KL = MK D. Một kết quả khác Câu 3 : Cho đoạn thẳng PQ = 8 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM bằng A. 8 cm B. 4 cm C. 4,5 cm D. 5 cm Câu 4 : Cho đoạn thẳng AB = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì đoạn thẳng KB bằng: A. 10 cm B. 6 cm C. 4cm D. 2cm Câu 5: Nếu DG + HG = DH thì : A. D nằm giữa H và G B. G nằm giữa D và H C. H nằm giữa D và G D. Một kết quả khác Câu 6 : Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có: A. Điểm A nằm giữa M và N B. Điểm M nằm giữa A và N C. Điểm N nằm giữa A và M D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Câu 7 : Cho các điểm A, B, C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng. Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ các điểm trên ? A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 Câu 8 : Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là: A. A  d B. Ad C d  A D. . Ad II. TỰ LUẬN :(7,0 điểm) Bài 1: ( 2,0 điểm ) Cho đoạn thẳng AB = 8 cm. Điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho BC = 2 cm. Tính độ dài có thể có được của đoạn thẳng AC
 • 9. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 9 Bài 2 ( 5,0 điểm ) Vẽ tia Ax . Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM = 4 cm. a) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao? b) So sánh MA và MB. c) M có là trung điểm của AB không? Vì sao? d) Lấy NAx sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN C. ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) - Từ câu 1 đến câu 6 Mỗi câu đúng cho 0.25 điểm - Từ câu 7 đến câu 8 .Mỗi câu đúng cho 0.5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án C A B D B A D C I. TỰ LUẬN Bài Câu Nội dung Điểm Bài 1 ( 2,0 điểm ) Xét hai trường hợp: -Nếu B nằm giữa A và C thì ta có : AC = AB + BC  AC = 8 + 2 = 10 (cm) -Nếu C nằm giữa A và B thì AC + CB = AB  AC = AB – CB AC = 8 – 2 = 6 (cm) 0,5 0,5 0,5 0,5 Bài 2 ( 5,0 điểm) Vẽ hình đúng . 0,5 a) (1,0 điểm) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Vì AM <AB ( 4 cm < 8 cm) 0,5 0,5 b) (1,5 điểm) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B Nên AM + MB = AB MB = AB – AM MB = 8 – 4 = 4 cm Vậy AM = MB. 0,5 0,5 0,25 0,25 c) (1,0 điểm) Theo câu a và b ta có. AM + MB = AB và MA = MB  M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 0,5 0,5 d) (1,5 điểm) Vì AB < AN ( 8 cm < 12 cm ) Nên B nằm giữa A và M. Ta có: AB + BN = AN.  BN = AN – AB = 12 – 8 = 4 cm. 0,5 0,5 0,25 A M B x N
 • 10. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 10 Vậy MB = BN = 4 cm. 0,25 ĐỀ SỐ 3 Câu 1 (3.0 điểm) : a) Vẽ đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A,B.C theo thứ tự đó. b) Kể tên các tia có trên hình vẽ (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần) c) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao? d) Kể tên hai tia đối nhau gốc B. Câu 2 (4.0 điểm): a) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3.5cm, OB = 7cm. b) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? c) So sánh OA và AB. d) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? Câu 3: ( 1 điểm) Hãy vẽ sơ đồ trồng cây trong trường hợp sau: Có 10 cây trồng thành 5 hàng , mỗi hàng 4 cây. Câu 4 (1điểm): Vẽ liền 1 nét 4 đoạn thẳng đi qua 9 điểm: ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm Câu 1 0.5 đ b) Trên hình gồm có 6 tia : Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy 1.0 đ c) Ay và By không phải là hai tia trùng nhau vì không chung gốc. 0.75 đ d) Hai tia đối nhau gốc B là Bx và By 0.75 đ x A B C y
 • 11. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 11 Câu 2 0.5đ b) Do điểm A và B nằm trên tia Ox mà OA < OB ( 3.5 < 7) Suy ra điểm A nằm giữa hai điểm O và B (1) 1.0đ c) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B, nên ta có OA + AB = OB Suy ra : AB = OB – OA = 7 – 3.5 = 3.5(cm) Vậy : OA = AB ( = 3.5cm) (2) 1.5 đ d) Từ (1) và (2) ta có điểm A nằm giữa hai điểm O và B và cách đều hai điểm O và B nên điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB 1.0 đ Câu 3: 10 cây trồng 5 hàng, mỗi hàng 4 cây (1đ). Câu 4: 1đ O A B x
 • 12. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 12 ĐỀ SỐ 5 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(2.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng. Câu 1. Đường thẳng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau ? A. Giới hạn ở một đầu. B. Kéo dài mãi về một phía. C. Giới hạn ở hai đầu. D. Kéo dài mãi về hai phía. Câu 2. Ba điểm M, N, P thẳng hàng. Trong các câu sau, câu nào sai ? A. Đường thẳng MP đi qua N. B. Đường thẳng MN đi qua P. C. M, N, P thuộc một đường thẳng. D. M, N, P không cùng thuộc một đường thẳng. Câu 3. Điểm E nằm giữa hai điểm M và N thì: A. ME + MN = EN B. MN + EN = ME C. ME + EN = MN D. Đáp án khác. Câu 4. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua 5 điểm phân biệt mà trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng? A. 15. B. 10. C. 5. D. Vô số. II.PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) Câu 5 (3.0 điểm) : a) Vẽ đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A,B.C theo thứ tự đó. b) Kể tên các tia có trên hình vẽ (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần) c) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao? d) Kể tên hai tia đối nhau gốc B. Câu 6 (4.0 điểm): a) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3.5cm, OB = 7cm. b) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? c) So sánh OA và AB. d) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? Câu 7: ( 1 điểm) Hãy vẽ sơ đồ trồng cây trong trường hợp sau: Có 10 cây trồng thành 5 hàng , mỗi hàng 4 cây. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 Đáp án D D C B Phần tự luận:
 • 13. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 13 Câu Nội dung Điểm Câu 7 0.5 đ b) Trên hình gồm có 6 tia : Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy 2.0 đ c) Ay và By không phải là hai tia trùng nhau vì không chung gốc. 0.75 đ d) Hai tia đối nhau gốc B là Bx và By 0.75 đ Câu 8 0.5đ b) Do điểm A và B nằm trên tia Ox mà OA < OB ( 3.5 < 7) Suy ra điểm A nằm giữa hai điểm O và B (1) 1.0đ c) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B, nên ta có OA + AB = OB Suy ra : AB = OB – OA = 7 – 3.5 = 3.5(cm) Vậy : OA = AB ( = 3.5cm) (2) 1.5 đ d) Từ (1) và (2) ta có điểm A nằm giữa hai điểm O và B và cách đều hai điểm O và B nên điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB 1.0 đ Câu 6:10 cây trồng 5 hàng, mỗi hàng 4 cây (1đ). x A B C y O A B x
 • 14. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 14 ĐỀ SỐ 6 I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm ) Câu 1 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu : A. M cách đều hai điểm AB B. M nằm giữa hai điểm A và B C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B D. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 2 : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì : A. MK + ML = KL B. MK + KL = ML C. ML + KL = MK D. Một kết quả khác Câu 3 : Cho đoạn thẳng MN = 8 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM = A. 8 cm B. 4 cm C. 4,5 cm D. 5 cm Câu 4 : Cho đoạn thẳng AB = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì đoạn thẳng KB bằng: A. 10 cm B. 6 cm C. 4cm D. 2cm Câu 5: Nếu DG + HG = DH thì : A. D nằm giữa H và G B. G nằm giữa D và H C. H nằm giữa D và G D. Một kết quả khác Câu 6 : Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài: A. 1 B. 2 C. 0 D. vô số Câu 7 : Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có: A. Điểm M nằm giữa A và N B. Điểm A nằm giữa M và N C. Điểm N nằm giữa A và M D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. 7cm. Câu 8 : Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi: A. IM = IN B. MN IM IN 2   C. IM + IN = MN D. IM = 2 IN II/ TỰ LUẬN :(6 điểm) Vẽ tia Ax . Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm. e) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao? f) So sánh MA và MB. g) M có là trung điểm của AB không? Vì sao? h) Lấy NAx sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN Bài làm: ........................................................................................................................................................................ ĐÁP ÁN: I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B D B A B B (Mỗi câu đúng cho 0.5 đ) II/ TỰ LUẬN (6 điểm) Nội dung Điểm Câu Vẽ hình đúng được A B 0,5 M x N
 • 15. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 15 A Điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Vì AM <AB ( 4 cm < 8 cm) 0,5 0,5 B Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên AM + MB = AB MB = AB – AM MB = 8 – 4 = 4 cm Vậy AM = MB. 0,5 0,5 0,5 0,5 C Theo câu a và b ta có. AM + MB = AB và MA = MB  M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 0,5 0,5 D Vì AB < AN ( 8 cm < 12 cm ) nên B nằm giữa A và M. Ta có: AB + BN = AN.  BN = AN – AB = 12 – 8 = 4 cm. Vậy MB = BN = 4 cm. 0,5 0,5 0,5 ĐỀ SỐ 7 I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) *Điền từ thích hợp vào chỗ chấm : (1 điểm ) Câu 1. Đoạn thẳng AB …………………………………………………………………. Câu 2. Tia còn được gọi là………………………………………………………………… Câu 3. Ba điểm thẳng hàng là 3 điểm…………………………………………………….. *Chọn câu trả lời đúng: (1,5 điểm ) Câu 4. Cho AB =5cm ;AC =8cm ;BC =3cm thì : A.A nằm giữa hai điểm B và C B.C nằm giữa hai điểm A và B C. Ba điểm A,B,C không thẳng hàng D.B nằm giữa hai điểm A và C Câu 5. Khi hai điểm M và N trùng nhau , ta nói khoảng cách giữa M và N bằng : A. 0 B.1 C.Cả A, B đúng D.Cả A, B sai Câu 6. Điều kiện để M là trung điểm của đoạn PQ là: A.MP = MQ B.MP+ MQ = PQ C.MP = MQ và MP + MQ = PQ D.MP = MQ hoặc MP + MQ = PQ *Chọn câu trả lời sai : (1,5 điểm ) Câu 7. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng RS khi : A. IR = IS ; I nằm giữa R và S B. IR = IS ; IR + IS =RS C. IR = IS = RS: 2 D. IR = IS Câu 8. Trên 1 đường thẳng cho 4 điểm M , N , P, Q sao cho P nằm giữa M và N ; M và N nằm giữa P và Q .Cho biết MN = 6cm ; MQ = 10cm , NP =2cm , vậy thì:
 • 16. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 16 B C A P N M O A B x A B C D a A. MN = PQ B.MP > PN C. MP = NQ D. NQ < NP II. TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1. Vẽ hình theo các cách phát biểu sau : ( 3 điểm ) a) A là trung điểm của đoạn AB b) Hai tia Ax, Ay đối nhau; M thuộc tia Ax, N thuộc tia Ay c) O là giao điểm của hai đoạn AB và CD Bài 2. Vẽ đoạn thẳng AB dài 4cm , trên AB lấy điểm I sao cho AI = 2cm ( 3 điểm ) a) A có nằm giữa A và B không ? Vì sao ? b) Tính độ dài đoạn thẳng BI c) I có là trung điểm của AB không ? Vì sao ? ĐỀ SỐ 8 Câu1. (2 điểm) Cho hình sau. Nêu những bộ ba điểm thẳng hàng. Câu 2. (2 điểm) Trên đường thẳng a lấy 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Hỏi có mấy đoạn thẳng? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy? Câu 3. (2 điểm) Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy. Câu 4. (2 điểm) Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Biết AB = 6cm; AM = 2m. Tính độ dài BM. Câu 5 (2 điểm) Điểm A, B thuộc tia Ox và OA = 3cm; OB = 6cm như hình vẽ sau. a) So sánh OA và AB. b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM ĐỀ 45’ Câu Nội dung Điểm 1  Những bộ ba điểm thẳng hàng là:  A, M, B thẳng hàng;  A, C, P thẳng hàng;  M, N, P thẳng hàng;  B, N, C thẳng hàng. 0,5 0,5 0,5 0,5 2  Vẽ hình:
 • 17. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 17 A M B A M B 2,5cm  Có tất cả 6 đoạn thẳng: AB, AC, AD, BC, BD, CD 1 1 3  Hình vẽ như sau: 2 4  Vẽ hình:  M nằm giữa A và B ta có: AM + MB = AB  2 + MB = 6 MB = 4(cm) 0,5 0,5 1 5 a) Điểm A nằm giữa O và B nên: OA + AB = OB  3 + AB = 6 AB = 3(cm) Suy ra AB = OA ( = 3cm) 1 b) A nằm giữa O và B đồng thời OA = AB nên A là trung điểm của OB 1 Lưu ý: Học sinh có cách giải và trình bày khác (nếu đúng) giáo viên vẫn chấm theo thang điểm. ĐỀ SỐ 9 Bài 1: (1 điểm) Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OM và ON. Biết ON < OM khi đó điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Bài 2: (2 điểm) Cho tia Ox. Trên tia Ox lấy điểm A và điểm B sao cho OA = 4cm, OB = 6cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao? b) Tính độ dài đoạn thẳng AB. Bài 3: (2 điểm) Cho đoạn thẳng AB dài 10 cm và một điểm C thuộc đoạn thẳng AB. Biết AC = 5cm. a) Chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng AB. b) Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AC.Tính độ dài đoạn thẳng CD. III. Đáp án và biểu điểm: BÀI CÂU NỘI DUNG ĐIỂ M 1 3,0
 • 18. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 18 Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OM và ON. Biết ON OM, khi đó điểm N nằm giữa hai điểm còn lại. 1,5 1,5 2 3,0 *Vẽ hình đúng. 1 đ a Hai điểm A, B cùng nằm trên tia Ox, Ta lại có: OA OB; ( 4cm 6cm ) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B 1đ b Vì A nằm giữa hai điểm O và B, nên: OA + AB = OB Suy ra: AB = OB- OA = 6 - 4 = 2 ( cm ) Vậy: AB = 2 cm 1đ 3 4đ * Vẽ đúng hình. 1đ a * Vì C nằm giữa hai điểm A và B (AC < AB; 5cm ) Nên: CB = AB – AC = 10 – 5 = 5 (cm) Suy ra: AC = CB = AB. Vậy C là trung điểm của đoạn thẳng AB. 0,5 0,5 0,5 b * Vì D là trung điểm của đoạn thẳng AC, nên: 0,5đ
 • 19. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 19 ĐỀ SỐ 10 Câu 1 (2,0 điểm) Vẽ đường đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự đó. a) Kể tên các tia có trên hình vẽ (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần) b) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao? c) Kể tên hai tia đối nhau gốc B. Câu 2 (2,0 điểm) Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả. Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy. Câu 3 (2,0 điểm) Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK. Câu 4 (4,0 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3,5cm, OB = 7cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không. b) So sánh OA và AB. c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm 1 a Trên hình gồm có 6 tia : Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy 0,5 0,5 b Ay và By không phải là hai tia trùng nhau vì không chung gốc. 0,5 c Hai tia đối nhau gốc B là Bx và By 0,5 2 Trên hình vẽ gồm có 3 đoạn thẳng là : AB ; BC ; AC 0,5 1,5 3 Điểm N nằm giữa hai điểm I và K, nên ta có IK = IN + NK => IK = 3 + 6 IK = 9(cm) 0,5 0,5 0,5 0,5 4 a Do điểm A và B nằm trên tia Ox mà OA < OB ( 3,5 < 7) Suy ra điểm A nằm giữa hai điểm O và B (1) 0,5 0,5 0,5 b Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B, nên ta có: OA + AB = OB 0,5 DC = DA = AC = = 2,5 ( cm ) Vậy: CD = 2,5 cm 0,5đ 0,5đ x A C y B a A C B I 3cm N 6cm K O A B x
 • 20. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 20 N P M a b c O A B x Suy ra: AB = OB – OA = 7 – 3,5 = 3,5(cm) Vậy: OA = AB ( = 3,5cm) (2) 0,5 0,5 c Từ (1) và (2) ta có điểm A nằm giữa hai điểm O và B và cách đều hai điểm O và B Nên A là trung điểm của đoạn thẳng OB 0,5 0,5 ĐỀ SỐ 11 Câu 1. Cho hình vẽ bên. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống: M a; M c; N  ; N b; P c; c. Cõu 2. Trên đường thẳng a lấy 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Hỏi có mấy đoạn thẳng? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy? Cõu 3. Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Biết AB = 6cm; AM = 2m. Tính độ dài BM. Cõu 4. Điểm A, B thuộc tia Ox và OA = 4cm; OB = 8cm như hình vẽ sau. a) So sánh OA và AB. b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? ĐỀ SỐ 12 Câu 1: (3 điểm) a) Góc là gì? Vẽ góc xOy = 500 b) Thế nào là hai góc phụ nhau? Cho ví dụ. c) Nêu hình ảnh thực tế của góc vuông. d) Nêu hình ảnh thực tế của đường tròn. Câu 2: (2 điểm) Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 6cm. Câu 3: (5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOt = 400, xOy = 800 a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao. b) Tính góc tOy? c) Hỏi tia Ot có là tia phân giác của góc xOy hay không? Giải thích? ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 6 Câu 1: (3 điểm) a) Góc là hình gồm hai tia chung gốc (0,5đ); Vẽ góc xOy = 500 (0,5đ)
 • 21. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 21 b) Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900 (0,5 đ) ví dụ đúng 0,5đ c) Nêu hình ảnh thực tế của góc vuông (0,5 đ). d) Nêu hình ảnh thực tế của đường tròn (0,5 đ). Câu 2: (2 điểm) - Nêu cách vẽ đúng (1đ) - Vẽ hình đúng (1đ) Câu 3: (5 điểm) Vẽ hình đúng (0,5đ) a) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (0,5 đ); Giải thích đúng (1 đ) a) b) Tính góc tOy = 400 (2 đ) c) Giải thích đúng (1 đ) ĐỀ SỐ 13 A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Bài 1: (1,25 điểm) Cho hình vẽ: Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Trên hình có: 1. Hai tia đối nhau là: A. AM và AB B. BA và BC C. AB và AC D. BM và BC 2. Hai tia trùng nhau là: A. AB và BC B. AB và BM C. MA và MB D. CB và CA 3. Ba điểm thẳng hàng là: A. A, M, B B. A, M, C C. A, B, C D. B, M, C 4. Điểm B nằm giữa x y z A B C M
 • 22. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 22 A. A và C B. M và C C. A và M D. M và A 5. Điểm A và C nằm A. Khác phía đối với điểm M B. Cùng phía đối với điểm B C. Trùng với điểm B D. Khác phía đối với điểm B Bài 2: (1,25 điểm) Điền vào chỗ trống để được câu đúng: 1. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng EF nếu I ………………… 2 điểm E, F và ………………………… 2. Đoạn thẳng A, B là hình gồm điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm ……………...... 3. Trên tia Ax, đặt AK = 3cm, AH = 5cm. Vậy điểm ……… nằm giữa hai điểm ………………… Bài 3 (0,5 điểm) Đường thẳng a đi qua A nhưng không đi qua B. Điền các kí hiệu vào ô trống. A a; B a; B. TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1 : ( 2,5 điểm)Vẽ hình theo các diễn đạt sau . a) Hai tia Ox và Oy đối nhau ; b) Đoạn thẳng AB cắt đường thẳng xy tại O ; c) Hai tia AB và AC trùng nhau ; d) Đoạn thẳng MN dài 4cm ; e) Điểm A thuộc đường thẳng xy. Bài 3: (4,5 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao? b) So sánh OA và AB? c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? ĐỀ SỐ 14 I.-PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Câu 1 : (1 điểm) Điền dấu "x" vào ô thích hợp. STT Nội dung Đúng Sai 1 Nếu AM + MB = AB thì ba điểm A, M, B thẳng hàng. 2 Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng CD thì M nằm giữa hai điểm C và D. Câu 2 : (3 điểm) Lấy số thứ tự chỉ các hình ở cột A, đặt vào vị trí tương ứng phù hợp ở cột B. Cột A Cột B 1 B A   A. Đoạn thẳng AB 2   A B B. Tia AB C. Đường thẳng AB D. 3 điểm không thẳng hàng 3 M N P 4 B  ,
 • 23. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 23 A E. Có một điểm cách đều 2 điểm Avà B F. Có một điểm là trung điểm của đoạn thẳng AB G. 3 điểm thẳng hàng 5 6 II - PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): Câu 1. Đoạn thẳng AB là gì? Câu 2 . Cho đoạn thẳng AB dài 6cm . Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M sao cho AM = 3 cm . a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao? b) So sánh AM và MB c) M có là trung điểm của AB không? ĐỀ SÔ 15 I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất. Câu 1: Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng. A. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C nếu AB + BC = AB B. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C nếu BA + AC = BC. C. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B nếu AC + CB = AB. D. Cả ba câu trên đều sai. Câu 2: Cho hình vẽ: a A B C D Cho biết có bao nhiêu đoạn thẳng ? A. 3; B. 6; C. 4; D. 5 Câu 3: Cho AB = 7 cm; BC = 5 cm, Trong đó điểm B nằm giữa thì khi đó: A. AC = 12 cm B. AC > 12 cm C. AC < 12 cm D. AC ≤ 12 cm Câu 4: Xem hình vẽ bên: Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng ? A. 4 bộ B. 5 bộ a b i a b k Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A B C F D G E
 • 24. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 24 C. 7 bộ. D. 6 bộ. Câu 5: Với hình vẽ ở câu 4. Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 6: Cho đoạn thẳng AB. M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: A. MA = AB 2 . B. AM = MB và MA + MB = AB; C. M nằm giữa A và B. D. M cách đều A và B. II/ Phần tự luận: (7 điểm) Bài 1: Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Lấy điểm M trên tia BA sao cho BM = 8 cm. a) Trong ba điểm A, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? b) Tính AM. c) Điểm A có là trung điểm của BM không ? Tại sao ? Bài 2: Cho ba đường thẳng a, b, c. Tìm số giao điểm của ba đường thẳng. Vẽ hình minh hoạ cho từng trường hợp. Đáp án và biểu điểm: I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C b a d a b II/ Phần tự luận: (7 điểm) Bài 1: (4 điểm) - Vẽ hình đúng, đủ, đẹp (1 điểm) - A, b, c đúng, dủ (mỗi câu 1 điểm) Bài 2: (3 điểm) - Vẽ được đúng 4 trường hợp (mỗi trường hợp 0,5 điểm) - Hình vẽ đẹp, sạch (1 điểm) ĐỀ SỐ 16 1. Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là: A. A  d B. Ad C. Ad D. d  A 1. Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:
 • 25. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 25 A. Điểm M nằm giữa A và N B. Điểm A nằm giữa M và N C. Điểm N nằm giữa A và M D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. 2. Số đường thẳng đi qua hai điểm S và T là : A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số 3. L là một điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết IL = 2cm, LK = 5cm. Độ dài của đoạn thẳng IK là: A. 3cm B. 2cm C. 5cm D. 7cm. 4. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi: A. IM = IN B. MN IM IN 2   C. IM + IN = MN D. IM = 2 IN 6. Cho các điểm A, B, C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng. Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ các điểm trên ? A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 II/ TỰ LUẬN : (7 điểm) Bài 1: (3đ) Cho đoạn thẳng AC dài 7cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 4cm. a) Tính AB? b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 7cm. So sánh AB và CD? Bài 2: (4đ) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. a. Điểm A có nằm giữa O và B không ? Vì sao? b. Tính độ dài đoạn thẳng AB. c. Điểm A có phải là trung điểm của OB không ? Vì sao ? d. Gọi P là trung điểm của đoạn thẳng OA, Q là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng tỏ OB = 2PQ. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) (Mỗi câu đúng cho 0.5 đ) 1 2 3 4 5 6 C B A D B B II/ TỰ LUẬN (7điểm) Bài 1: (3đ) Cho AC = 7cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 4cm . a) CB < CA (vì 4cm < 7cm ) (0,5 đ) nên AB = AC – BC = 7 – 4 = 3 (cm) . Vậy AB = 3 cm (0,5 đ) b) BC < BD (vì 4cm < 7cm ) (0,5 đ) 4cm A D B C
 • 26. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 26 nên CD = BD – BC = 7 – 4 = 3 ( cm ) . Vậy AB = CD (0,5 đ) Bài 2: (4đ) (Vẽ hình đúng cho 1đ) a) A, B cùng thuộc tia Ox, OA < OB nên A nằm giữa O và B (0,5đ) b) Vì A nằm giữa O và B nên: OA + AB = OB (0.5đ) 3 + AB = 6 AB = 6 – 3 = 3 (cm) Vậy AB = 3cm (0.5đ) c) A là trung điểm của OB vì OA = AB = 2 OB = 3cm (0.5đ) d) P là trung điểm của đoạn OA, Q là trung điểm của đoạn AB nên ta có: OA 3 AB 3 OP PA 1,5(cm), AQ QB 1,5(cm) 2 2 2 2         (0.5đ) Do đó: PQ = PA + AQ = 1,5 + 1,5 = 3(cm) Vậy OB = 2PQ (0.5đ) O P A Q B x
 • 27. triển và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 27