De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

Show

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

Luật so sánh là môn học còn khá mới trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam. Môn học này đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các quốc gia các nhà nghiên cứu pháp luật Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập ngày càng toàn diện với thế giới về nhiều lĩnh vực, việc tìm hiểu, so sánh hệ thống pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới có ý nghĩa quan trọng trong khoa học cũng như trong thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên luật trong các cơ sở đào tạo pháp luật, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng luật so sánh trong khoa học và thực tiễn pháp lý Ở Việt Nam, trung tâm luật so sánh thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình so sánh nhằm góp phần bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn luật so sánh. Nội dung của giáo trình này được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo đại học ngành luật đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo những tài liệu của bộ môn luật so sánh đang được sử dụng ở nhiều cơ sở đào tạo luật trên thế giới và trong khu vực, tập thể tác giả cố gắng biên soạn cuốn giáo trình này phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay.

Giáo trình luật so sánh bao gồm ba phần: Phần một: những vấn đề chung về luật so sánh; Phần hai: các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới; Phần ba: hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.

Mặc dù vậy, cũng cần phải nói rằng các vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực luật so sánh từ tên gọi, bản chất, đối tượng biến phương pháp…Vẫn là các vấn đề đang được tranh luận sôi nổi của các học giả ở rất nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, những tranh luận đó vẫn chưa dừng lại ở cả những quốc gia cố lên lớp học phát triển. Hơn nữa, tìm kiếm được những thông tin chính xác về pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới để trình bày một cách có hệ thống từ góc độ luật so sánh trong giáo trình không phải là vấn đề đơn giản, nhất là thông tin về các hệ thống pháp luật mà ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống pháp luật đó không thông dụng. Vì vậy, giáo trình này khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để trong những lần xuất bản tiếp theo giáo trình luật so sánh sẽ hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

Nội dung giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh

Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Luật So sánh PDF

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật So sánh

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật So sánh khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2018 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2018 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2011 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: khái quát chung về Luật So sánh; xung đột pháp luật trong Luật So sánh; chủ thể của Luật So sánh; quyền sở hữu tài sản, thừa kế, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia đình trong Luật So sánh; tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài thương mại quốc tế.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2017 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật So sánh, Luật so sánh Michael Bogdan pdf, Bài giảng môn luật so sánh, Đối tượng của luật so sánh, Ý nghĩa của luật so sánh, Tính giáo dục chung của luật học so sánh, Giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ, Phương pháp so sánh lịch sử trong luật so sánh, Luật học so sánh Topica

Nội dung của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật So sánh trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.
>>> Xem thêm những tài liệu liên quan khác tại chuyên mục: Luật So sánh.

Kết cấu của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

BìaTập thể tác giảDanh mục chữ viết tắt Lời giới thiệu

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh
– Chương 1. Nhập môn luật so sánh


Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới
– Chương 2. Dòng họ pháp luật châu âu lục địa (Dòng họ Civil Law)– Chương 3. Dòng họ pháp luật Anh Mỹ (Dòng họ Common Law)– Chương 4. Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa– Chương 5. Dòng họ pháp luật hồi giáo

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á
– Chương 6. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á

– Chương 7. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam ÁDanh mục tài liệu tham khảo

Mục lục


Page 2

[Download Ebook] Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

Luật so sánh là môn học còn khá mới trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam. Môn học này đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các quốc gia các nhà nghiên cứu pháp luật Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập ngày càng toàn diện với thế giới về nhiều lĩnh vực, việc tìm hiểu, so sánh hệ thống pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới có ý nghĩa quan trọng trong khoa học cũng như trong thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên luật trong các cơ sở đào tạo pháp luật, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng luật so sánh trong khoa học và thực tiễn pháp lý Ở Việt Nam, trung tâm luật so sánh thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình so sánh nhằm góp phần bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn luật so sánh. Nội dung của giáo trình này được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo đại học ngành luật đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo những tài liệu của bộ môn luật so sánh đang được sử dụng ở nhiều cơ sở đào tạo luật trên thế giới và trong khu vực, tập thể tác giả cố gắng biên soạn cuốn giáo trình này phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay.

Giáo trình luật so sánh bao gồm ba phần: Phần một: những vấn đề chung về luật so sánh; Phần hai: các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới; Phần ba: hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.

Mặc dù vậy, cũng cần phải nói rằng các vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực luật so sánh từ tên gọi, bản chất, đối tượng biến phương pháp…Vẫn là các vấn đề đang được tranh luận sôi nổi của các học giả ở rất nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, những tranh luận đó vẫn chưa dừng lại ở cả những quốc gia cố lên lớp học phát triển. Hơn nữa, tìm kiếm được những thông tin chính xác về pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới để trình bày một cách có hệ thống từ góc độ luật so sánh trong giáo trình không phải là vấn đề đơn giản, nhất là thông tin về các hệ thống pháp luật mà ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống pháp luật đó không thông dụng. Vì vậy, giáo trình này khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để trong những lần xuất bản tiếp theo giáo trình luật so sánh sẽ hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

Nội dung giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh

Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Luật So sánh PDF

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật So sánh

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật So sánh khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2018 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2018 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2011 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: khái quát chung về Luật So sánh; xung đột pháp luật trong Luật So sánh; chủ thể của Luật So sánh; quyền sở hữu tài sản, thừa kế, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia đình trong Luật So sánh; tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài thương mại quốc tế.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2017 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật So sánh, Luật so sánh Michael Bogdan pdf, Bài giảng môn luật so sánh, Đối tượng của luật so sánh, Ý nghĩa của luật so sánh, Tính giáo dục chung của luật học so sánh, Giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ, Phương pháp so sánh lịch sử trong luật so sánh, Luật học so sánh Topica

Nội dung của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật So sánh trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.
>>> Xem thêm những tài liệu liên quan khác tại chuyên mục: Luật So sánh.

Kết cấu của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

BìaTập thể tác giảDanh mục chữ viết tắt Lời giới thiệu

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh
– Chương 1. Nhập môn luật so sánh


Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới
– Chương 2. Dòng họ pháp luật châu âu lục địa (Dòng họ Civil Law)– Chương 3. Dòng họ pháp luật Anh Mỹ (Dòng họ Common Law)– Chương 4. Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa– Chương 5. Dòng họ pháp luật hồi giáo

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á
– Chương 6. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á

– Chương 7. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam ÁDanh mục tài liệu tham khảo

Mục lục


Page 3

[Download Ebook] Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

Luật so sánh là môn học còn khá mới trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam. Môn học này đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các quốc gia các nhà nghiên cứu pháp luật Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập ngày càng toàn diện với thế giới về nhiều lĩnh vực, việc tìm hiểu, so sánh hệ thống pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới có ý nghĩa quan trọng trong khoa học cũng như trong thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên luật trong các cơ sở đào tạo pháp luật, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng luật so sánh trong khoa học và thực tiễn pháp lý Ở Việt Nam, trung tâm luật so sánh thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình so sánh nhằm góp phần bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn luật so sánh. Nội dung của giáo trình này được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo đại học ngành luật đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo những tài liệu của bộ môn luật so sánh đang được sử dụng ở nhiều cơ sở đào tạo luật trên thế giới và trong khu vực, tập thể tác giả cố gắng biên soạn cuốn giáo trình này phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay.

Giáo trình luật so sánh bao gồm ba phần: Phần một: những vấn đề chung về luật so sánh; Phần hai: các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới; Phần ba: hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.

Mặc dù vậy, cũng cần phải nói rằng các vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực luật so sánh từ tên gọi, bản chất, đối tượng biến phương pháp…Vẫn là các vấn đề đang được tranh luận sôi nổi của các học giả ở rất nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, những tranh luận đó vẫn chưa dừng lại ở cả những quốc gia cố lên lớp học phát triển. Hơn nữa, tìm kiếm được những thông tin chính xác về pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới để trình bày một cách có hệ thống từ góc độ luật so sánh trong giáo trình không phải là vấn đề đơn giản, nhất là thông tin về các hệ thống pháp luật mà ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống pháp luật đó không thông dụng. Vì vậy, giáo trình này khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để trong những lần xuất bản tiếp theo giáo trình luật so sánh sẽ hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

Nội dung giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh

Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Luật So sánh PDF

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật So sánh

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật So sánh khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2018 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2018 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2011 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: khái quát chung về Luật So sánh; xung đột pháp luật trong Luật So sánh; chủ thể của Luật So sánh; quyền sở hữu tài sản, thừa kế, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia đình trong Luật So sánh; tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài thương mại quốc tế.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2017 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật So sánh, Luật so sánh Michael Bogdan pdf, Bài giảng môn luật so sánh, Đối tượng của luật so sánh, Ý nghĩa của luật so sánh, Tính giáo dục chung của luật học so sánh, Giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ, Phương pháp so sánh lịch sử trong luật so sánh, Luật học so sánh Topica

Nội dung của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật So sánh trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.
>>> Xem thêm những tài liệu liên quan khác tại chuyên mục: Luật So sánh.

Kết cấu của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

BìaTập thể tác giảDanh mục chữ viết tắt Lời giới thiệu

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh
– Chương 1. Nhập môn luật so sánh


Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới
– Chương 2. Dòng họ pháp luật châu âu lục địa (Dòng họ Civil Law)– Chương 3. Dòng họ pháp luật Anh Mỹ (Dòng họ Common Law)– Chương 4. Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa– Chương 5. Dòng họ pháp luật hồi giáo

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á
– Chương 6. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á

– Chương 7. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam ÁDanh mục tài liệu tham khảo

Mục lục


Page 4

[Download Ebook] Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

Luật so sánh là môn học còn khá mới trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam. Môn học này đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các quốc gia các nhà nghiên cứu pháp luật Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập ngày càng toàn diện với thế giới về nhiều lĩnh vực, việc tìm hiểu, so sánh hệ thống pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới có ý nghĩa quan trọng trong khoa học cũng như trong thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên luật trong các cơ sở đào tạo pháp luật, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng luật so sánh trong khoa học và thực tiễn pháp lý Ở Việt Nam, trung tâm luật so sánh thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình so sánh nhằm góp phần bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn luật so sánh. Nội dung của giáo trình này được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo đại học ngành luật đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo những tài liệu của bộ môn luật so sánh đang được sử dụng ở nhiều cơ sở đào tạo luật trên thế giới và trong khu vực, tập thể tác giả cố gắng biên soạn cuốn giáo trình này phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay.

Giáo trình luật so sánh bao gồm ba phần: Phần một: những vấn đề chung về luật so sánh; Phần hai: các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới; Phần ba: hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.

Mặc dù vậy, cũng cần phải nói rằng các vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực luật so sánh từ tên gọi, bản chất, đối tượng biến phương pháp…Vẫn là các vấn đề đang được tranh luận sôi nổi của các học giả ở rất nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, những tranh luận đó vẫn chưa dừng lại ở cả những quốc gia cố lên lớp học phát triển. Hơn nữa, tìm kiếm được những thông tin chính xác về pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới để trình bày một cách có hệ thống từ góc độ luật so sánh trong giáo trình không phải là vấn đề đơn giản, nhất là thông tin về các hệ thống pháp luật mà ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống pháp luật đó không thông dụng. Vì vậy, giáo trình này khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để trong những lần xuất bản tiếp theo giáo trình luật so sánh sẽ hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

Nội dung giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh

Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Luật So sánh PDF

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật So sánh

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật So sánh khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2018 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2018 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2011 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: khái quát chung về Luật So sánh; xung đột pháp luật trong Luật So sánh; chủ thể của Luật So sánh; quyền sở hữu tài sản, thừa kế, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia đình trong Luật So sánh; tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài thương mại quốc tế.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2017 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật So sánh, Luật so sánh Michael Bogdan pdf, Bài giảng môn luật so sánh, Đối tượng của luật so sánh, Ý nghĩa của luật so sánh, Tính giáo dục chung của luật học so sánh, Giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ, Phương pháp so sánh lịch sử trong luật so sánh, Luật học so sánh Topica

Nội dung của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật So sánh trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.
>>> Xem thêm những tài liệu liên quan khác tại chuyên mục: Luật So sánh.

Kết cấu của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

BìaTập thể tác giảDanh mục chữ viết tắt Lời giới thiệu

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh
– Chương 1. Nhập môn luật so sánh


Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới
– Chương 2. Dòng họ pháp luật châu âu lục địa (Dòng họ Civil Law)– Chương 3. Dòng họ pháp luật Anh Mỹ (Dòng họ Common Law)– Chương 4. Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa– Chương 5. Dòng họ pháp luật hồi giáo

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á
– Chương 6. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á

– Chương 7. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam ÁDanh mục tài liệu tham khảo

Mục lục


Page 5

[Download Ebook] Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

Luật so sánh là môn học còn khá mới trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam. Môn học này đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các quốc gia các nhà nghiên cứu pháp luật Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập ngày càng toàn diện với thế giới về nhiều lĩnh vực, việc tìm hiểu, so sánh hệ thống pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới có ý nghĩa quan trọng trong khoa học cũng như trong thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên luật trong các cơ sở đào tạo pháp luật, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng luật so sánh trong khoa học và thực tiễn pháp lý Ở Việt Nam, trung tâm luật so sánh thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình so sánh nhằm góp phần bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn luật so sánh. Nội dung của giáo trình này được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo đại học ngành luật đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo những tài liệu của bộ môn luật so sánh đang được sử dụng ở nhiều cơ sở đào tạo luật trên thế giới và trong khu vực, tập thể tác giả cố gắng biên soạn cuốn giáo trình này phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay.

Giáo trình luật so sánh bao gồm ba phần: Phần một: những vấn đề chung về luật so sánh; Phần hai: các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới; Phần ba: hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.

Mặc dù vậy, cũng cần phải nói rằng các vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực luật so sánh từ tên gọi, bản chất, đối tượng biến phương pháp…Vẫn là các vấn đề đang được tranh luận sôi nổi của các học giả ở rất nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, những tranh luận đó vẫn chưa dừng lại ở cả những quốc gia cố lên lớp học phát triển. Hơn nữa, tìm kiếm được những thông tin chính xác về pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới để trình bày một cách có hệ thống từ góc độ luật so sánh trong giáo trình không phải là vấn đề đơn giản, nhất là thông tin về các hệ thống pháp luật mà ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống pháp luật đó không thông dụng. Vì vậy, giáo trình này khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để trong những lần xuất bản tiếp theo giáo trình luật so sánh sẽ hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

Nội dung giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh

Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Luật So sánh PDF

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật So sánh

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật So sánh khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2018 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2018 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2011 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: khái quát chung về Luật So sánh; xung đột pháp luật trong Luật So sánh; chủ thể của Luật So sánh; quyền sở hữu tài sản, thừa kế, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia đình trong Luật So sánh; tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài thương mại quốc tế.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2017 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật So sánh, Luật so sánh Michael Bogdan pdf, Bài giảng môn luật so sánh, Đối tượng của luật so sánh, Ý nghĩa của luật so sánh, Tính giáo dục chung của luật học so sánh, Giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ, Phương pháp so sánh lịch sử trong luật so sánh, Luật học so sánh Topica

Nội dung của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật So sánh trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.
>>> Xem thêm những tài liệu liên quan khác tại chuyên mục: Luật So sánh.

Kết cấu của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

BìaTập thể tác giảDanh mục chữ viết tắt Lời giới thiệu

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh
– Chương 1. Nhập môn luật so sánh


Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới
– Chương 2. Dòng họ pháp luật châu âu lục địa (Dòng họ Civil Law)– Chương 3. Dòng họ pháp luật Anh Mỹ (Dòng họ Common Law)– Chương 4. Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa– Chương 5. Dòng họ pháp luật hồi giáo

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á
– Chương 6. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á

– Chương 7. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam ÁDanh mục tài liệu tham khảo

Mục lục


Page 6

[Download Ebook] Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

Luật so sánh là môn học còn khá mới trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam. Môn học này đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các quốc gia các nhà nghiên cứu pháp luật Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập ngày càng toàn diện với thế giới về nhiều lĩnh vực, việc tìm hiểu, so sánh hệ thống pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới có ý nghĩa quan trọng trong khoa học cũng như trong thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên luật trong các cơ sở đào tạo pháp luật, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng luật so sánh trong khoa học và thực tiễn pháp lý Ở Việt Nam, trung tâm luật so sánh thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình so sánh nhằm góp phần bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn luật so sánh. Nội dung của giáo trình này được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo đại học ngành luật đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo những tài liệu của bộ môn luật so sánh đang được sử dụng ở nhiều cơ sở đào tạo luật trên thế giới và trong khu vực, tập thể tác giả cố gắng biên soạn cuốn giáo trình này phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay.

Giáo trình luật so sánh bao gồm ba phần: Phần một: những vấn đề chung về luật so sánh; Phần hai: các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới; Phần ba: hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.

Mặc dù vậy, cũng cần phải nói rằng các vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực luật so sánh từ tên gọi, bản chất, đối tượng biến phương pháp…Vẫn là các vấn đề đang được tranh luận sôi nổi của các học giả ở rất nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, những tranh luận đó vẫn chưa dừng lại ở cả những quốc gia cố lên lớp học phát triển. Hơn nữa, tìm kiếm được những thông tin chính xác về pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới để trình bày một cách có hệ thống từ góc độ luật so sánh trong giáo trình không phải là vấn đề đơn giản, nhất là thông tin về các hệ thống pháp luật mà ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống pháp luật đó không thông dụng. Vì vậy, giáo trình này khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để trong những lần xuất bản tiếp theo giáo trình luật so sánh sẽ hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

Nội dung giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh

Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Luật So sánh PDF

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật So sánh

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật So sánh khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2018 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2018 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2011 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: khái quát chung về Luật So sánh; xung đột pháp luật trong Luật So sánh; chủ thể của Luật So sánh; quyền sở hữu tài sản, thừa kế, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia đình trong Luật So sánh; tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài thương mại quốc tế.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2017 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật So sánh, Luật so sánh Michael Bogdan pdf, Bài giảng môn luật so sánh, Đối tượng của luật so sánh, Ý nghĩa của luật so sánh, Tính giáo dục chung của luật học so sánh, Giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ, Phương pháp so sánh lịch sử trong luật so sánh, Luật học so sánh Topica

Nội dung của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật So sánh trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.
>>> Xem thêm những tài liệu liên quan khác tại chuyên mục: Luật So sánh.

Kết cấu của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

BìaTập thể tác giảDanh mục chữ viết tắt Lời giới thiệu

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh
– Chương 1. Nhập môn luật so sánh


Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới
– Chương 2. Dòng họ pháp luật châu âu lục địa (Dòng họ Civil Law)– Chương 3. Dòng họ pháp luật Anh Mỹ (Dòng họ Common Law)– Chương 4. Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa– Chương 5. Dòng họ pháp luật hồi giáo

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á
– Chương 6. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á

– Chương 7. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam ÁDanh mục tài liệu tham khảo

Mục lục


Page 7

[Download Ebook] Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

Luật so sánh là môn học còn khá mới trong chương trình đào tạo luật ở Việt Nam. Môn học này đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các quốc gia các nhà nghiên cứu pháp luật Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập ngày càng toàn diện với thế giới về nhiều lĩnh vực, việc tìm hiểu, so sánh hệ thống pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới có ý nghĩa quan trọng trong khoa học cũng như trong thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật.

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên luật trong các cơ sở đào tạo pháp luật, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng luật so sánh trong khoa học và thực tiễn pháp lý Ở Việt Nam, trung tâm luật so sánh thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình so sánh nhằm góp phần bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn luật so sánh. Nội dung của giáo trình này được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo đại học ngành luật đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo những tài liệu của bộ môn luật so sánh đang được sử dụng ở nhiều cơ sở đào tạo luật trên thế giới và trong khu vực, tập thể tác giả cố gắng biên soạn cuốn giáo trình này phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam hiện nay.

Giáo trình luật so sánh bao gồm ba phần: Phần một: những vấn đề chung về luật so sánh; Phần hai: các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới; Phần ba: hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.

Mặc dù vậy, cũng cần phải nói rằng các vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực luật so sánh từ tên gọi, bản chất, đối tượng biến phương pháp…Vẫn là các vấn đề đang được tranh luận sôi nổi của các học giả ở rất nhiều nước trên thế giới. Thậm chí, những tranh luận đó vẫn chưa dừng lại ở cả những quốc gia cố lên lớp học phát triển. Hơn nữa, tìm kiếm được những thông tin chính xác về pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới để trình bày một cách có hệ thống từ góc độ luật so sánh trong giáo trình không phải là vấn đề đơn giản, nhất là thông tin về các hệ thống pháp luật mà ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống pháp luật đó không thông dụng. Vì vậy, giáo trình này khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để trong những lần xuất bản tiếp theo giáo trình luật so sánh sẽ hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn.

Nội dung giáo trình Luật So sánh 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh

Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Luật So sánh PDF

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật So sánh

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật So sánh khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2018 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2018 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo trình Luật So sánh 2011 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: khái quát chung về Luật So sánh; xung đột pháp luật trong Luật So sánh; chủ thể của Luật So sánh; quyền sở hữu tài sản, thừa kế, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia đình trong Luật So sánh; tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài thương mại quốc tế.

De Thị Luật So sánh Đại học Luật Hà Nội

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật So sánh 2017 – Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật So sánh 2017 ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật So sánh, Luật so sánh Michael Bogdan pdf, Bài giảng môn luật so sánh, Đối tượng của luật so sánh, Ý nghĩa của luật so sánh, Tính giáo dục chung của luật học so sánh, Giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ, Phương pháp so sánh lịch sử trong luật so sánh, Luật học so sánh Topica

Nội dung của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật So sánh trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật So sánh, gồm: những vấn đề chung về Luật So sánh; một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới và hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á.
>>> Xem thêm những tài liệu liên quan khác tại chuyên mục: Luật So sánh.

Kết cấu của Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Hà Nội?

BìaTập thể tác giảDanh mục chữ viết tắt Lời giới thiệu

Phần 1: Những vấn đề chung về Luật So sánh
– Chương 1. Nhập môn luật so sánh


Phần 2: Một số dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới
– Chương 2. Dòng họ pháp luật châu âu lục địa (Dòng họ Civil Law)– Chương 3. Dòng họ pháp luật Anh Mỹ (Dòng họ Common Law)– Chương 4. Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa– Chương 5. Dòng họ pháp luật hồi giáo

Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Châu Á
– Chương 6. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á

– Chương 7. Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam ÁDanh mục tài liệu tham khảo

Mục lục