Dựa vào bảng sau cho biết dân số Đông Nam á năm 2002 chiếm bao nhiêu phần trăm dân số châu á

- Số dân Đông Á năm 2002 là: 1.509,5 triệu người.

- Tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số châu Á là: 34,2% (chưa tính số dân Liên Bang Nga.

- Tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số khu vực Đông Á là: 84,3%.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Em hãy nêu tên các nước, vùng lãnh thổ thuộc Đông Á và vai trò của các nước, vùng lãnh thổ trong đó sự phát triển hiện này trên thế giới?

Xem đáp án » 14/03/2020 1,916

Em hãy nêu những ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới?

Xem đáp án » 14/03/2020 1,052

- Dựa vào bẳng 13.2, em hãy cho biết tình hình xuất, nhập khẩu của một số nước Đông Á. Nước nào có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong số ba nước?

Xem đáp án » 14/03/2020 676

Bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 8. Dựa vào các bảng 5.1 và 13.1 trong SGK, em hãy tính:. Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á

Dựa vào các bảng 5.1 và 13.1 trong SGK, em hãy tính:

– Tổng số dân khu vực Đông Á năm 2002 ………………

– Tỉ lệ % dân số khu vực Đông Á so với châu Á ………………

Quảng cáo

– Số dân khu vực Đông Á gấp ……… lần số dân châu Phi; gấp ……… lần số dân châu Âu; gấp ……… lần số dân châu Mĩ; gấp ……… lần số dân châu Đại Dương.

– Tổng sô dân khu vực Đông Á năm 2002 là 1509,5 triệu người.

– Tỉ lệ % dân số khu vực Đông Á so với châu Á là 40%.

– Số dân khu vực Đông Á gấp 1,8 lần số dân châu Phi; gấp 2 lần số dân châu Âu; gấp 1,8 lần số dân châu Mĩ; gấp 47 lần số dân châu Đại Dương.

Câu 3: Dựa vào bảng 13.1 và 5.1, em hãy:

  • Tính số dân của Đông Á năm 2002.
  • Tính tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số châu Á và khu vực Đông Á.

- Số dân Đông Á năm 2002 là:

1288 + 127,4 + 23,2 + 48,4 + 22,5 =  1509,5 ( triệu người)

- Tỉ lệ dân số Trung Quốc so với châu Á bằng:

(1288 : 3766) x 100% = 34,2 %

- Tỉ lệ dân số Trung Quốc so với khu vực Đông Á bằng:

(1288 : 1509,5) x 100% = 85,3 %


Trắc nghiệm địa lí 8 bài 13: Tình hình phát triển kinh tế xã hội khu vực Đông Á (P2)

Từ khóa tìm kiếm Google: số dân đông á năm 2002, tỉ lệ dân số trung quốc so với châu á, tỉ lệ dân số trung quốc so với đông á.

Địa hình của châu Phi như thế nào (Địa lý - Lớp 5)

3 trả lời

Thiên nhiên Châu Mỹ như thế nào (Địa lý - Lớp 5)

2 trả lời

Sông hồ là gì (Địa lý - Lớp 6)

2 trả lời

Dân số Đông Nam Á chiếm bak nhiêu% dân số châu á,thế giới năm 2002

dựa vào bảng 13.1 sgk trang 44 en hãy nêu nhận xét về số dân đông á, tỷ lệ dân số Trung Quốc so vs dân số châu Á và dân số khu vực Đông Nam Á (bt nhận xét thì trả lời nha vì mình tính đc hết mấy cái kia rồi:số dân ĐA-1509.5%;tỷ lệ số dân Trung Quốc vs số dân châu Á-34,2%; tỷ lệ số dân Trung Quốc vs số dân khu vực ĐNA-85,3%)

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Bảng 15.1. Dân số Đông Nam Á, châu Á và thế giới năm 2002.

    Lãnh thổ

           Số dân

       (triệu người)

   Mật độ dân số trung

     bình (người/km2)

       Tỉ lệ tăng tự nhiên

                  (%)

Đông Nam Á

Châu Á

Thế giới

            536

           3766

           6215

               119

                85

                46

                  1,5

                  1,3

                  1,3

- Qua số liệu bảng 15.1, so sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của khu vực Đông Nam Á so với châu Á và thế giới.

Các câu hỏi tương tự