Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

Theo quy định, cá nhân có thể tự thực hiện quyết toán hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện quyết toán thuế TNCN. Vậy trường hợp nào cá nhân ủy quyền cho cá nhân quyết toán thuế TNCN? Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế như thế nào? Cùng đi tìm câu trả lời ngay trong bài viết dưới đây của E-invoice nhé!

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024
Cá nhân ủy quyền cho cá nhân quyết toán thuế TNCN hợp pháp.

1. Cá nhân ủy quyền cho cá nhân quyết toán thuế TNCN được không?

Quyết toán thuế TNCN hàng năm là trách nhiệm và quyền lợi của người lao động. Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN là việc tổ chức, cá nhân nơi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế đại diện để kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các cá nhân cư trú có tiền thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN trong các trường hợp sau:

  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công, ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và đang làm việc ở đó tại thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế. Lưu ý, kể cả khi người lao động làm việc không đủ 12 tháng, người lao động vẫn hoàn toàn có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN.
  • Trường hợp cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất hoặc chia tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong cùng hệ thống thì cá nhân đó sẽ ủy quyền cho tổ chức mới quyết toán thuế.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 1 nơi, thực tế đang làm việc ở đó tại thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế, kể cả chưa làm đủ 12 tháng trong năm. Đồng thời, cá nhân đó có thu nhập ở nơi khác bình quân tháng không quá 10 triệu đồng, đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán với phần thu nhập này.
  • Trường hợp cuối cùng là các cá nhân là người nước ngoài, kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam, khai quyết toán thuế với Cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Nếu cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế thì có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế theo quy định. Khi đó, tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập nhận ủy quyền sẽ phải chịu trách nhiệm về số tiền thuế phải nộp thêm hoặc được hoàn trả của cá nhân đó.

Như vậy, theo quy định, cá nhân ủy quyền cho cá nhân quyết toán thuế TNCN là hoàn toàn hợp pháp. \>> Tham khảo: Quyết toán thuế TNCN với người làm hai công ty một năm.

2. Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế có thể làm Giấy uỷ quyền theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, sau đó, điền đầy đủ thông tin, gửi cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

2.1. Điền thông tin trên giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Dưới đây là hướng dẫn điền thông tin trên giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

  • Điền năm ủy quyền (2022)
  • Điền đầy đủ họ và tên, mã số thuế chính xác của cá nhân
  • Trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập chịu thuế tại 1 đơn vị và thực tế thời điểm quyết toán thuế đang làm việc tại đơn vị đó thì tích vào ô đầu tiên.
  • Trường hợp cá nhân được điều chuyển từ đơn vị cũ sang đơn vị mới do hoạt động sáp nhập/hợp nhất/chia tách/chuyển đổi loại hình… thì người ủy quyền tích vào ô thứ 2.
  • Trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế tại đơn vị… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế với phần thu nhập vãng lai thì tích vào ô thứ 3. Điền tên đầy đủ của doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp, ngày tháng năm ủy quyền, ký ghi rõ họ tên. Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế

Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

Đối tượng nào phải đăng ký MST TNCN? Theo điểm k, khoản 2, điều 4 của Thông tư 105/2020/TT-BTC thì:

Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn đăng ký MST TNCN:

Theo khoản 3 điều 33 của Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 thì: - Đối với Doanh nghiệp thì: Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế. - Đối với cá nhân thì: Cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây:

+ Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân; + Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế;

Nếu không ký Mã số thuế TNCN hoặc đăng ký chậm thì sẽ bị xử phạt vi phạm như nào?

Theo điều 10 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt vi phạm chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế thì Mức phạt tùy theo thời gian chậm nộp như sau:

+ Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo + Quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (trừ trường hợp có tính tiết giảm nhẹ nêu trên). + Quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng + Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Mã số thuế TNCN dùng vào những việc gì?

+ Cơ quan thuế dùng MST để quản lý thuế đối với cá nhân được cấp MST đó + Cá nhân được cấp MST sẽ dùng MST đó để kê khai, nộp thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân + Một số thủ tục hành chính bắt buộc phải có MST TNCN như: Làm cam kết thu nhập thấp, làm ủy quyền quyết toán thuế TNCN, đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN, kê khai thuế, hoàn thuế... Đều phải đã có MST TNCN rồi thì mới thực hiện được

Có những cách nào để đăng ký MST TNCN: Theo Khoản 9, điều 7 của Thông tư 105/2020/TT-BTC thì có 2 cách để đăng ký:

+ Cách 1: Uỷ quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký + Cách 2: Cá nhân tự nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế

Trình tự thủ tục và hồ sơ đăng ký MST TNCN được thực hiện như nào?

* Trường Hợp Cá nhân Tự Đăng ký Trực Tiếp Với Cơ Quan Thuế:

Bước 1: Cá nhân làm hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam;

- Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Cơ Quan Thuế:

Nơi nộp: Tại Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)

Lưu ý:

+ Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế thì nộp hồ sơ tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc

+ Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì nộp hồ sơ tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam

* Trường Hợp Cá Nhân Uỷ Quyền Cho Doanh nghiệp Đăng Ký

Bước 1: Cá nhân (người lao động) làm và nộp hồ sơ cho Doanh nghiệp (công ty chi trả thu nhập)

+ Giấy ủy quyền đăng ký MST TNCN

+ Giấy tờ của cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (bản sao không yêu cầu chứng thực)

Bước 2: Doanh nghiệp (công ty chi trả thu nhập) làm:

+ Tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

+ Nộp tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT qua mạng

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng mới nhất 2024 được thực hiện như nào?

Dưới đây, Công ty Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện đăng MST TNCN online qua mạng trong Trường Hợp Cá Nhân Uỷ Quyền Cho doanh nghiệp Đăng Ký

Bước 1: Nhận

hồ sơ đăng ký MST TNCN từ người lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -ooo0ooo-

GIẤY ỦY QUYỀN Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông: Mai Thành An Ngày sinh: 25/06/2005 Căn cước công dân: 035025251226. Cấp ngày: 07/05/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Địa chỉ nơi thường trú: Số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội Địa chỉ hiện tại: Số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội Điện thoại liên hệ: 0987.026.515 Mail: [email protected]

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

Tên đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Mã số thuế: 0110329220 Địa chỉ trụ sở chính: Nhà lô B11, số 9A, ngõ 181 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Đại diện pháp luật: Ông Hoàng Trung Thật. Chức vụ: Giám đốc

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Thực hiện theo khoản 9, điều 7 của thông tư số 105/2020/TT-BTC - quy định về đăng ký thuế Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện làm thủ tục đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thông qua tổ chức chi trả thu nhập.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2024 đến ngày 20 tháng 05 năm 2024.

ĐIỀU 3: CAM KẾT Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền. 2. Việc giao kết Giấy uỷ quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc 3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này. 4. Bên B có trách nhiệm thông báo kết quả cấp mã số thuế cho bên A hoặc lý do chưa được cấp mã số thuế để Bên A điều chỉnh, bổ sung thông tin để được cấp mã số thuế theo quy định.

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này. Giấy uỷ quyền này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BÊN UỶ QUYỀN (ký, ghi rõ họ tên) BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Cùng với giấy ủy quyền đăng ký MST TNCN thì người lao động cần nộp thêm cả thẻ căn cước công dân nữa (Chỉ cần CCCD bản sao thôi, không yêu cầu chứng thực)

Bước 2: Kiểm tra thông tin của người lao động:

Lưu ý: trước khi thực hiện đăng ký MST TNCN cho người lao động hãy thực hiện kiểm tra xem người lao động đó đã có MST TNCN hay chưa?

Tra cứu MST TNCN của người lao động tại trang web tra cứu thông tin người nộp thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp# (Cách tra cứu thông tin Mã số thuế TNCN)

+ Nếu NLĐ chưa có MST TNCN thì thực hiện đăng ký + Nếu NLĐ đã có MST TNCN thì không thực hiện đăng ký nữa mà dùng MST đã được cấp đó để kê khai hay làm các thủ tục về thuế khác

Mỗi người chỉ có 1 MST TNCN thôi nên những ai đã có MST TNCN rồi (được cấp bằng chứng minh thư rồi) thì không được dùng căn cước công dẫn để đăng ký nữa mà chỉ cần làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế: thay đổi CMT sang CCCD thôi, còn mã số thuế phải giữ nguyên

Bước 3: Doanh nghiệp làm tờ khai đăng ký thuế Sau khi doanh nghiệp đã nhận được hồ sơ đăng ký thuế của người lao động là: Giấy ủy quyền đăng ký MST và Giấy tờ của cá nhân rồi thì doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký MST TNCN cho người lao động: Có 2 cách để đăng ký được MST TNCN qua mạng:

+ Cách 1: Kê khai trên phần mềm HKKK \=> Kết xuất XML => Rồi vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để nộp qua mạng + Cách 2: Kê khai trực tuyến

\=> Làm tờ khai đăng ký MST TNCN trực tiếp trên trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn/ rồi ký điện từ -> Nộp qua mạng luôn

Chi tiết từng cách như sau:

1. Cách đăng ký mã số thuế TNCN trên phần mềm HTKK và nộp qua mạng

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai => Rồi lựa chọn tờ khai đăng ký MST TNCN

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

\=> Bấm vào mục “Thuế Thu Nhập Cá Nhân” \=> Chọn dòng “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT105/2020)”

Bước 2: Chọn kỳ đăng ký MST TNCN Sau khi các bạn đã bấm chọn vào dòng “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT105/2020)” thì phần mềm HTKK sẽ hiện thị ra:

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

Phần mềm đang tự động lấy thông tin theo ngày tháng trên máy tính của bạn (Cho phép sửa) => Bạn không cần phải chọn lại => Bạn bấm vào "Đồng ý" để vào giao diện của tờ khai đăng ký MST TNCN

Bước 3: Làm tờ khai đăng ký thuế:

- Căn cứ vào giấy ủy quyền và các giấy tờ của cá nhân đã nộp để đưa thông tin vào tờ khai

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

Lưu ý: Trường hợp các bạn đăng ký cho nhiều nhân viên cùng 1 lúc thì các bạn có thể thực hiện bấm vào "Mẫu tải bảng kê" góc trên bên trái của phần mềm HTKK -> Để Tải mẫu bảng kê Excel trên HTKK về máy tính trước -> Sau đó nhập thông tin vào Bảng kê Excel đó -> Rồi phục hồi lại vào phần mềm HTKK.

Chi tiết xem thêm: Cách tải bảng kê file Excel vào phần mềm HTKK.

Bước 4: Kết xuất tờ khai dạng XML để nộp qua mạng

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

Bước 5: Nộp tờ khai đăng ký thuế qua mạng:

Bạn hãy truy cập vào trang web: thuedientu.gdt.gov.vn Đăng nhập vào hệ thống bằng tên tài khoản và mật khẩu của công ty bạn Lưu ý: tên tài khoản bắt buộc phải nhập theo cấu trúc “MST-QL” (bắt buộc) Nếu không nhập đuôi “-QL” sau mã số thuế thì hệ thống trang web sẽ không hiện thị ra chức năng “Đăng Ký Thuế”

Sau đó thực hiện:

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

(1): Bấm vào chức năng “Đăng Ký Thuế”

(2): Bấm vào ô “Nộp tờ khai 05TH từ HTKK”

(3): Bấm vào ô “Chọn tệp hồ sơ” để tải tờ khai mẫu 05-ĐK-TH-TCT đã kết xuất XML từ phần mềm HTKK lên.

(4): Bấm vào “Kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế”

Sau đó màn hình sẽ hiện thị ra:

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

(5): Bấm vào ô “Tra cứu hồ sơ lưu tạm” Rồi các bạn thực hiện tiếp như sau:

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

(6): Bấm vào mũi tên để lựa chọn mẫu tờ khai “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công”

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua (để trống) bước số 6 này (Không bắt buộc phải thực hiện)

(7): Bấm vào biểu tượng quyển lịch để chọn từ ngày và đến ngày kê khai

Bạn hãy chọn khoảng thời gian bạn đã thực hiện bước số 3 và bước số 4 => để hiện thị ra kết quả là tờ khai bạn mà bạn muốn nộp Lưu ý: Bạn có thể chọn giới hạn kết quả tra cứu hoặc có thể bỏ qua (để trống) bước số 7 này (Không bắt buộc phải thực hiện)

(8): Bấm vào “Tra cứu” để hiện thị ra kết quả (9): Bấm vào ô “Nộp hồ sơ” tại dòng tờ khai bạn muốn nộp (10): Bấm vào ô “Hoàn thành kê khai”

Lưu ý: Nếu sau khi bạn thực hiện bấm vào ô “Hoàn thành kê khai” mà màn hình hiện thị ta thông báo: "Dữ liệu có dòng "Không đạt""

thì các bạn cần tiến hành kiểm tra lại thông tin đã kê khai trên tờ khai rồi sửa lại cho đúng => Sau khi sửa thành đúng rồi thì lại bấm vào ô “Hoàn thành kê khai”

Lưu ý: Nếu đã sửa đúng hết rồi mà khi ấn vào ô “Hoàn thành kê khai” thì hệ thống trang web thuedientu.gdt.gov.vn vẫn hiện thị ra thông báo có dòng Không đạt thì bạn hãy quay trở lại phần mềm HTKK => Sửa trực tiếp thông tin tại tờ khai trên phần mềm HTKK => Rồi kết xuất và thực hiện nộp lại

(11): Bấm vào ô “Ký điện tử và nộp hồ sơ”

Bước 6: Tra cứu và nhận kết quả: Thời gian giải quyết hồ sơ: Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế. * Cách 1: Tra cứu kiểm tra thông tin tại mail nhận thông báo thuế của doanh nghiệp (Mail mà DN đã đăng ký để nhận thông báo của CQT) Sau khi nộp thành công tờ khai “05-ĐK-TH-TCT” qua mạng thì hệ thống thuế điện tử sẽ tự động gửi cho DN 2 mail “Thong bao thue”:

+ Mail 1: THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử + Mail 2: THÔNG BÁO Gửi kết quả cấp mã số thuế cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Để biết kết quả có được cấp mã số thuế thành công hay không? Nếu thành công thì tại mail này sẽ có thông tin về MST mà NLĐ được cấp

* Cách 2: Tra cứu tại trang: thuedientu.gdt.gov.vn

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

------------

Cách 2: Đăng ký MST cá nhân trực tiếp trên Thuedientu.gdt.gov.vn.

- Các bạn truy cập vào Thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản Chữ ký số mà DN bạn đã đăng ký.

Chú ý: Phải đăng nhập bằng TK "MST-QL" nhé: Ví dụ: 0106208569 -> Thì phải gõ như sau: 0106208569-QL (Chữ QL viết hoa hay viết thường đều được). - Mật khẩu thì vẫn là mật khẩu các bạn đăng nhập bằng MST thường (Trường hợp đăng nhập bằng MST thường thì được, nhưng khi thêm chữ -QL thì không được -> Các bạn lên Google gõ "Cách lấy lại mật khầu trên thuedientu nhé).

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

- Tiếp đó các bạn bấm vào: -> "Đăng ký thuế" -> "Đăng ký mới/ thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT" -> Chọn hồ sơ là "05-ĐK-TH-TCT-TT105 - Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập".

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

-> Sau khi đã trọn xong Mẫu Tờ khai đăng ký MST cá nhân 05-ĐK-TH-TCT-TT105 -> Các bạn kê khai trực tuyến trên đó luôn:

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

- Các bạn nhập Chính xác thông tin của nhân viên muốn đăng ký MST theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước nhé. - Nếu đăng ký từ 2 người trở lên, các bạn bấm vào "Thêm dòng" nhé. - Nhập xong các Thông tin của những nhân viên muốn đăng ký MST -> Mục "Người đại điện hợp pháp" các bạn ghi tên Giám đốc DN nhé. - Cuối cùng các bạn bấm "Hoàn thành kê khai" -> "Ký điện tử và ộp hồ sơ"

Giây ủy quyền quyết toán đăng ký mst cá nhân năm 2024

Như vậy là các bạn đã nộp xong hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên trong DN mình rồi nhé.

-----------

Kết quả: - Sau khi nộp xong hồ sơ đăng ký MST cá nhân, các bạn bấm vào "Tra cứu hồ sơ" để kiểm tra tình hình nộp thành công chưa và Kết quả đăng ký MST có thành công hay không nhé.

-------------

Khi cá nhân thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Căn cứ theo Điều 36 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

"Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế 3. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; -> Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân."

Ví dụ: Cá nhân đã có MST nhưng thay đổi số CMND/CCCD:

- Ví dụ nhân viên A đã được cấp MST theo Chứng minh nhân dân -> Nhưng thay đổi từ CMND sang thẻ CCCD - Căn cước công dân -> Trình tự như sau:

1, Yêu cầu: - Cá nhân làm giấy ủy quyền về việc đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế (Mẫu theo Mẫu ủy quyền đăng ký MST cá nhân bên trên nhé). - Và bản sao giấy tờ liên quan về việc thay đổi (Ví dụ thay đổi sang CCCD thì yêu cầu bản sao CCCD mới và CMND cũ đã lưu trước đó rồi thì thôi, chưa lưu thì phải bổ sung thêm).

2, Doanh nghiệp thực hiện khai như sau:

- Cách 1: Vẫn làm theo Cách 1 như trên khi đăng ký MST cá nhân nhé: => Các bạn truy cập vào website thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản - QL -> Vào mục "Đăng ký thuế" => Chọn "Đăng ký mới/ thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT" => Chọn hồ sơ đăng ký thuế Mẫu "05-ĐK-TH-TCT" -> Tiếp tục. \=> Chú ý: Khi màn hình hiển thị Mẫu Tờ khai đăng ký thuế -> Thì các bạn phải bấm chọn "Thay đổi thông tin đăng ký thuế" => Tiếp theo đó là điền thông tin theo thẻ Căn cước mới (hoặc số CMDN mới), có thể bỏ qua phần "họ và tên" => Ký nộp.

- Hoặc theo Cách 2: Các bạn vẫn làm theo Cách 2 khi đăng ký MST cá nhân như trên nhé: -> Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Rồi tích vào mục "

Thay đổi thông tin đăng ký thuế". -> Tiếp đó là khai thông tin thay đổi.

\=> Chỉ khoảng 30p sau có kết quả ngay nhé. Cách tra cứu các bạn xem lại bên trên nhé => Chọn "Tra cứu hồ sơ" => Tải file thông báo kết quả.

-----------

Nếu bạn muốn đăng ký người phụ thuộc thì có thể xem thêm tại đây:

------------

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công.

Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: