Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024

Moreover, insurance is not a transaction like the buying of a motor car or a washing machine.

Under the current directive, it is possible for a consumer to buy a washing machine which floods out his entire kitchen.

I am no longer certain, for example, that a washing machine is really a luxury to a housewife with children.

They can afford to purchase a washing machine, a refrigerator, or a bicycle only if they give up their telephone subscription.

Together with this input- output flow of action, there should be a representation of the physical structure of the washing machine, which needs to be developed during the design process.

It has a special washing machine.

If a holder wants a £50 washing machine and a £50 reflooring to his storage shed, he has his £100; he can aggregate his individual improvements.

We cannot do with milk bottles what we do with soiled clothes—throw them into a washing machine, where they tumble about.

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.

 • Học từ vựng tiếng Anh
 • Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh
 • Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ trong phòng giặt ủi

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi

LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024

 • 1.ironing board
  Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  bàn để ủi quần áo
 • 2.upper cabinet tủ ở trên
 • 3.TV screen màn hình tivi
 • 4.shelf /ʃelf/
  Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  kệ
 • 5.wall hooks móc treo tường
 • 6.dryer /ˈdraɪər/
  Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  máy sấy
 • 7.washing machine
  Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  máy giặt
 • 8.hamper /ˈhæmpər/
  Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  giỏ đựng quần áo
 • 9.iron /aɪən/
  Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  bàn là (bàn ủi)
 • 10.hanger /ˈhæŋər/
  Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  móc treo quần áo

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Máy giặt tiếng anh gọi là gì năm 2024
  Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)

Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh Ảnh: Sưu tầm

Các chủ đề từ vựng tiếng Anh khác mà bạn sẽ quan tâm:

 • Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Song Ngư
 • Từ vựng tiếng Anh về cửa hàng
 • Từ vựng tiếng Anh về truyện cổ tích (phần 1)
 • Từ vựng tiếng Anh chỉ Số lượng (1)
 • Từ vựng tiếng Anh về các dụng cụ (phần 1)

Bình luận & câu hỏi của bạn về chủ đề này