prince pyne là gì - Nghĩa của từ prince pyne

prince pyne có nghĩa là

Một nigga gợi cảmnhận tất cả các bithches.

Thí dụ

"Hoàng tử Pyne" Nhận tất cả các cô gái.