Nếu bạn muốn thêm từng tài khoản facebook vào phần mềm để chạy thả tim thì các bạn có thể thao tác theo các bước như sau:

Mở phần mềm thả tim và chọn “Thêm Tài Khoản”

Nhập tài khoản

  • Nhập email (hoặc UID) và password facebook. Nên lấy cả cookie nhập vào để tránh đăng nhập bị checkpoin không đáng có. Tham khảo cách lấy cookie tại đây.
  • Các bạn cũng có thể chọn các hoạt động đi kèm với tài khoản này như bên dưới.

 

Kết quả sau khi thêm tài khoản sẽ như sau:

 

LƯU Ý:

  • Password chỉ được lưu trữ dưới máy của bạn, chúng tôi không lưu trữ trong hệ thống.
  • Việc lưu trữ password để đảm bảo khi cookie hết hạn thì sẽ phần mềm sẽ đăng nhập bằng password và lấy lại cookie mới.