Theo thứ tự từ Bắc xuống Nam 3 đồng bằng lớn nhất của Nam Mĩ lần lượt là

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Hãy sắp xếp các đồng bằng lớn của Nam mĩ theo thứ tự từ Bắc xuống Nam.

Các câu hỏi tương tự

Chọn C

Giải thích: Các đồng bằng ở Nam Mĩ theo thứ tự từ bắc xuống nam lần lượt là A-ma-dôn, La Pha-ta, Pam-pa.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 14

Sử dụng quả Địa Cầu (Địa lý - Lớp 6)

1 trả lời

Quan sát hình 1.2, hãy cho biết (Địa lý - Lớp 6)

1 trả lời

60 điểm

NguyenChiHieu

Xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam ở lục địa Nam Mĩ lần lượt là ba đồng bằng lớn

Tổng hợp câu trả lời (1)

Xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam ở lục địa Nam Mĩ lần lượt là ba đồng bằng lớn: A. Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa B. Pam-pa, A-ma-dôn, La-pla-ta C. La-pla-ta, Pam-pa, A-ma-dôn D. A-ma-dôn, La-pla-ta, Pam-pa Lời giải: Xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam ở lục địa Nam Mĩ lần lượt là ba đồng bằng lớn là đồng bằng A-ma-dôn, La-pla-ta và cuối cùng ở phía Nam là đồng bằng Pam-pa. Đáp án cần chọn là: D

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 7 hay nhất

xem thêm

ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

Giải thích: Xếp theo thứ tự từ Nam lên Bắc ở lục địa Nam Mĩ lần lượt là ba đồng bằng lớn là đồng bằng Pam-pa, La-pla-ta và cuối cùng ở phía Bắc là đồng bằng A-ma-dôn.

Chọn: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.

B. Xích đạo, nhiệt đới, cận cực, hàn đới.

C. Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, cực đới.

D. Xích đạo, cận nhiệt đới, ôn đới, cực đới.

Xem đáp án » 26/09/2019 34,184