Top 7 tiến hành chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ nhất (1965-1968|0, mỹ nhằm âm mưu 2022

Top 1: Âm mưu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 205 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365 Âm mưu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965-1968) là? A. “Trả đũa” việc quân giải phóng miền Nam tấn công doanh trại Mĩ ở Pleiku. B. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc C. Uy hiếp tin thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta. D. Phá hoại hậu phương lớn của miền Nam. Đáp án đúng: DLời giải của Tự Học 365Giải chi tiết:Sau năm 1954, miền Bắc vẫn luôn là hậu phương lớn của miền Nam,. có vai tr
Khớp với kết quả tìm kiếm: Âm mưu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965-1968) là? · Câu hỏi · Đáp án đúng: D · Lời giải của Tự Học 365 · Các câu ...Âm mưu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965-1968) là? · Câu hỏi · Đáp án đúng: D · Lời giải của Tự Học 365 · Các câu ... ...

Top 2: Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965

Tác giả: hoc247.net - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ có âm mưu gì? A. “Trả đũa” quân ta sau “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” B. “Trả đũa” việc đưa quân giải phóng miền Nam tiến công doanh trại Mĩ ở Plâyku C. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng của miền Bắc để chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô. lớn D. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng ,công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; ngăn nguồn chi viện từ Bắc vào Nam; làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân 2 miềnLời giải tham khảo:Đá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ có âm mưu gì? A. “Trả đũa” quân ta sau “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”.Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ có âm mưu gì? A. “Trả đũa” quân ta sau “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”. ...

Top 3: Âm mưu cùng thủ đoạn và hành động của đế quốc Mỹ

Tác giả: baohaiquanvietnam.vn - Nhận 155 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nghiên cứu thủy lôi địch để tìm phương pháp rà phá. Trước thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ buộc phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đưa quân viễn chinh và quân các nước chư hầu của Mỹ vào miền Nam; đồng thời âm mưu mở rộng cuộc chiến tranh leo thang phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc xã hội chủ. nghĩa. Đầu năm 1967, Mỹ mở cuộc phản công chiến lược lần thứ hai trên chiến trường miền Nam và ngày càng đẩy mạnh việc đánh phá bằng
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đầu năm 1967, Mỹ mở cuộc phản công chiến lược lần thứ hai trên chiến trường miền Nam và ngày càng đẩy mạnh việc đánh phá bằng không quân và hải quân đối với ...Đầu năm 1967, Mỹ mở cuộc phản công chiến lược lần thứ hai trên chiến trường miền Nam và ngày càng đẩy mạnh việc đánh phá bằng không quân và hải quân đối với ... ...

Top 4: Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần ... - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 230 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU. HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Một trong những điểm mới của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929) so với Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp ở Đông Dương là. Nội dung nào dưới đây không phải là nhân tố khách quan góp phần đưa tới sự bùng nổ phong trào yêu nước Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược ở Việt Nam trong những năm 1858 - 1884?. Nội dung nào không phản ánh đúng về bối cảnh thực hiện Chính sách kinh tế mới (1921) của nước Nga Xô Viết?. Điểm tương đồng giữa trật tự hai cực Ianta so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn là. Thắng lợi trong cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 có nhiều ý nghĩa quan trọng, ngoại. trừ việc.
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... Nam lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ không nhằm thực hiện âm mưu A. cứu ... + Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần ...... Nam lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ không nhằm thực hiện âm mưu A. cứu ... + Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần ... ...

Top 5: Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt ... - hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 219 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi hot cùng chủ đề Tất cả Toán học Vật Lý . Hóa học Văn học Lịch sử. Địa lý Sinh học GDCD. Tin học Tiếng anh . Công nghệ Khoa học Tự nhiên Lịch sử và Địa lý. Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ không nhằm thực hiện âm mưuA. cứu nguy cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đang thất bại ở miền NamB. ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền NamC. uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí chống
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... Việt Nam lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ không nhằm thực hiện âm mưu ... + Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần ...... Việt Nam lần thứ nhất (1965 - 1968), Mĩ không nhằm thực hiện âm mưu ... + Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần ... ...

Top 6: Âm mưu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiến tranh ... - Moon.vn

Tác giả: moon.vn - Nhận 198 lượt đánh giá
Tóm tắt: Âm mưu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 - 1968)? A. “Trả đũa” việc quân giải phóng miền Nam tiến cồng doanh trại Mĩ ở Plâycu. B. Phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. C. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam. D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của. nhân dân cả nước nhất là ở miền Bắc.
Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 695737. Âm mưu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 - 1968)?Bị thiếu: nhằm | Phải bao gồm:nhằmID 695737. Âm mưu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 - 1968)?Bị thiếu: nhằm | Phải bao gồm:nhằm ...

Top 7: Chiến dịch Sấm Rền – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 135 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hành động leo thang[sửa |. sửa mã nguồn]. Trên bầu trời miền. Bắc[sửa | sửa mã nguồn]. Phản ứng từ Việt Nam - Cuộc chiến tranh nhân dân trên. không[sửa | sửa mã nguồn]. Trường bắn lớn nhất trên Trái. Đất[sửa | sửa mã nguồn]. Kết thúc[sửa |. sửa mã nguồn]. Kết quả[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem. thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Hoàn cảnh[sửa | sửa mã nguồn]. Mục đích[sửa | sửa mã. nguồn]. Thi hành[sửa |. sửa mã nguồn]. Thuyết phục chiến lược[sửa |. sửa mã nguồn]. Ưu tiên thay đổi và các cuộc đánh phá kho xăng. dầu[sửa | sửa mã. nguồn]. Tên lửa SAM và Wild Weasel[sửa |. sửa mã nguồn]. MiG và việc đánh chặn[sửa | sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa | sửa mã. nguồn]. Nguồn[sửa |. sửa mã nguồn]. Tài liệu được chính phủ công. bố[sửa | sửa mã nguồn]. Hồ sơ[sửa |. sửa mã nguồn]. Hồi ký[sửa |. sửa mã nguồn]. Nguồn thứ cấp[sửa |. sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chiến dịch ném bom phá hoại của Hoa Kì nhằm vào Bắc Việt Nam lần 2 ... (tiếng Anh: Operation Rolling Thunder) hay Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất ...Chiến dịch ném bom phá hoại của Hoa Kì nhằm vào Bắc Việt Nam lần 2 ... (tiếng Anh: Operation Rolling Thunder) hay Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất ... ...