Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024

Hình học không gian nghiên cứu về điểm, đường thẳng... Chuyên đề này giúp học sinh giải quyết các bài toán điển hình về giải hình không gian bằng tọa

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1: Chưa xác định

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt been SBC là tam giác đểu cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy . Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC

Câu hỏi số 2: Chưa xác định

Cho tứ diện ABCD có AB = AC = a√2, BD = CD = a √3, BC = 2a, góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABC) và (BCD) bằng 450. Tính theo a thể tích khối tứ diện ABCD và khoảng cách từ B đến mặt phẳng (ACD).

 1. VABCD =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; d(B,(ACD)) = a√6
 1. VABCD =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; d(B,(ACD)) =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
 1. VABCD =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; d(B,(ACD)) = a√2
 1. cả B và C

Câu hỏi số 3: Chưa xác định

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm I, AB = a, AD = 2a . Gọi M là trung điểm của cạnh AB và N là trung điểm của đoạn MI. Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng đáy (ABCD) trùng với điểm N. Biết góc tạo bởi đường thẳng SB với mặt phẳng đáy (ABCD) bằng 450. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và SD theo a

 1. Click để xem đáp án

Câu hỏi số 4: Chưa xác định

Cho lăng trụ đều ABC.A'B'C ' có cạnh đáy bằng a , đường thẳng B'C tạo với đáy một góc 60o . Tính theo a thể tích khối chóp C.A'B'B và khoảng cách từ B' đến mặt phẳng (A'BC).

 1. VC.A’B’B =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; d(B’,(A’BC)) =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
 1. VC.A’B’B =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; d(B’,(A’BC)) =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
 1. VC.A’B’B =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; d(B’,(A’BC)) =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
 1. VC.A’B’B =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; d(B’,(A’BC)) =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024

Câu hỏi số 5: Chưa xác định

Cho hình chóp đều S.ABC có SA = 6a, AB = 3a. Gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho MS =

Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
MC. Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a và cosin của góc giữa hai đường thẳng SB và AM.

 1. VS.ABC =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  a3; cos(SB, AM) =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
 1. VS.ABC =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  a3; cos(SB, AM) =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
 1. VS.ABC =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  a3; cos(SB, AM) =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
 1. VS.ABC =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  a3; cos(SB, AM) =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024

Câu hỏi số 6: Chưa xác định

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC và mặt bên SAB là những tam giác đều cạnh a. Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a và cosin của góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC).

 1. VS.ABC =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; cos((SBC),(ABC))=
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  .
 1. VS.ABC =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; cos((SBC),(ABC))=
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  .
 1. VS.ABC =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; cos((SBC),(ABC))=
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  .
 1. VS.ABC =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; cos((SBC),(ABC))=
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  .

Câu hỏi số 7: Chưa xác định

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chứ nhật tâm O, cạnh AD=3a√2 và cạnh AB = 3a. Gọi M là trung điểm của cạnh AD, hai mặt phẳng (SAC) và (SBM) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết góc giữa cạnh bên SA và đáy bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.BMC và khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và SC theo a.

 1. VS.BMC=
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; HK =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
 1. VS.BMC=
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; HK =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
 1. VS.BMC=
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; HK =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
 1. VS.BMC=
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
  ; HK =
  Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024

Câu hỏi số 8: Chưa xác định

Trong không gian tọa độ Oxyz , cho C(0;0;2); K(6;-3;0). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua C, K cắt trục Ox , Oy tại hai điểm A, B sao cho thể tích tứ diện OABC bằng 3.

 1. (P): 2x + 4y + 5z − 6 = 0
 1. (P): 2x + 2y + 3z − 6 = 0
 1. (P): x + 4y − 3z + 6 = 0
 1. cả B và C

Câu hỏi số 9: Chưa xác định

Trong không gian tọa độ Oxyz , cho điểm A(4;0;0) ; B(x0;y0;0) với x0;y0 là các số thực dương sao cho OB =8 và góc

Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
\= 600. Xác định tọa độ điểm C trên trục Oz để thể tích tứ diện OABC bằng 8 .

 1. C (-1;0;√3)
 1. C (0;0;-√3)
 1. C(0;0;√3)
 1. cả B và D

Câu hỏi số 10: Chưa xác định

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, AB = 2a,

Bài tập ôn luyện hình học không gian toán 9 năm 2024
\= 600 . Hình chiếu vuônggóc của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là trọng tâm H của tam giác ABD. Biết tam giác SAC vuông tại đỉnh S, tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a và tính góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC).

 1. Click để xem đáp án

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

\>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com.