Giải bài tập thực hành toán lớp 3 tiết 25 năm 2024

Cô giáo muốn chia 20 quả táo vào các đĩa. Các bạn Rô-bốt, Nam và Mai đưa ra các ý kiến về cách chia táo như sau:

- Rô-bốt: "Chia đều số quả táo vào 2 đĩa";

- Nam: "Chia đều số quả táo vào 3 đĩa";

- Mai: "Chia đều số quả táo vào 4 đĩa".

Cách chia táo của .......... cho ta phép chia hết.

Phương pháp giải:

- Thực hiện tính kết quả mỗi phép chia rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có 20 : 2 = 10

20 : 3 = 6 (dư 2)

20 : 4 = 5

Vậy cách chia táo của Rô-bốt và Mai cho ta phép chia hết.

Câu 4

Lớp 3A có 30 học sinh được chia đều thành 6 nhóm để tổ chức hoạt động ngoại khóa. Hỏi mỗi nhóm như vậy có bao nhiêu học sinh?

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 65 Bài 25 Tiết 2 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3.

  • Giải VBT Toán lớp 3 trang 65 (cả ba sách)
  • Giải sgk Toán lớp 3 trang 65 (cả ba sách)

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 65 Bài 25 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 65 Bài 1: Tính.

Lời giải:

Quảng cáo

18 : 3 = 6 23 : 4 = 5 (dư 3) 41 : 8 = 5 (dư 1) 48 : 9 = 5 (dư 3)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 65 Bài 2: Đặt tính rồi tính.

34 : 3 29 : 5 70 : 9 47 : 8

............ ............ ............ ............

............ ............ ............ ............

............ ............ ............ ............

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 65 Bài 3: Tô màu vào những ô tô ghi phép chia có số dư là 4.

Lời giải:

Quảng cáo

Ta thực hiện phép chia:

49 : 5 = 9 (dư 4) 23 : 6 = 3 (dư 5) 22 : 9 = 2 (dư 4) 17 : 7 = 2 (dư 3)

42 : 7 = 6 36 : 8 = 4 (dư 4) 27 : 3 = 9 56 : 9 = 6 (dư 2)

Vậy ta tô màu như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 65 Bài 4: Bà nướng được 36 cái bánh. Bà cho bánh nướng được vào các hộp, mỗi hộp 9 cái bánh. Hỏi bà nướng được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Lời giải:

Quảng cáo

Bà nướng được số hộp bánh là:

36 : 9 = 4 (hộp bánh)

Đáp số: 4 hộp bánh.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Bài 25 Tiết 1 trang 64

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Giải bài tập thực hành toán lớp 3 tiết 25 năm 2024

Giải bài tập thực hành toán lớp 3 tiết 25 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 64, 65 Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

  • (Kết nối tri thức) Giải sgk Toán lớp 3 Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư
  • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo) trang 52, 53, 54

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư (trang 64, 65) - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Bài 25 Tiết 1 trang 64

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 64 Bài 1: Tính

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 64 Bài 2: Tô màu đỏ vào ô ghi phép chia hết, màu vàng vào ô ghi phép chia có dư.

Lời giải:

Ta có

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 64 Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Cô giáo muốn chia 20 quả táo vào các đĩa. Các bạn Rô-bốt, Nam và Mai đưa ra các ý kiến về cách chia táo như sau:

- Rô-bốt: “Chia đều số quả táo vào 2 đĩa”;

- Nam: “Chia đều số quả táo vào 3 đĩa”;

- Mai: “Chia đều số quả táo vào 4 đĩa”.

Cách chia táo của .............................................. cho ta phép chia hết.

Lời giải:

20 : 2 = 10 20 : 3 = 6 (dư 2) 20 : 4 = 5

Cách chia táo của Rô-bốt và bạn Mai cho ta phép chia hết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 64 Bài 4: Lớp 3A có 30 học sinh được chia đều thành 6 nhóm để tổ chức hoạt động ngoại khoá. Hỏi mỗi nhóm như vậy có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Quảng cáo

Mỗi nhóm như vậy có số học sinh là:

30 : 6 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Bài 25 Tiết 2 trang 65

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 65 Bài 1: Tính.

Lời giải:

18 : 3 = 6 23 : 4 = 5 (dư 3) 41 : 8 = 5 (dư 1) 48 : 9 = 5 (dư 3)

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 65 Bài 2: Đặt tính rồi tính.

34 : 3 29 : 5 70 : 9 47 : 8

............ ............ ............ ............

............ ............ ............ ............

............ ............ ............ ............

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 65 Bài 3: Tô màu vào những ô tô ghi phép chia có số dư là 4.

Lời giải:

Ta thực hiện phép chia:

49 : 5 = 9 (dư 4) 23 : 6 = 3 (dư 5) 22 : 9 = 2 (dư 4) 17 : 7 = 2 (dư 3)

42 : 7 = 6 36 : 8 = 4 (dư 4) 27 : 3 = 9 56 : 9 = 6 (dư 2)

Vậy ta tô màu như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 65 Bài 4: Bà nướng được 36 cái bánh. Bà cho bánh nướng được vào các hộp, mỗi hộp 9 cái bánh. Hỏi bà nướng được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Lời giải:

Quảng cáo

Bà nướng được số hộp bánh là:

36 : 9 = 4 (hộp bánh)

Đáp số: 4 hộp bánh.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần
  • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính
  • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 29: Luyện tập chung
  • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 30: Mi-li-mét

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Giải bài tập thực hành toán lớp 3 tiết 25 năm 2024

Giải bài tập thực hành toán lớp 3 tiết 25 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.