Lỗi xplist màn hình đen win 7 64bit năm 2024

Khi cố gắng kích hoạt Windows Vista, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi kèm theo mã lỗi và mô tả mã lỗi.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua các phương pháp từng bước để giúp bạn giải quyết sự cố của mình. Trước tiên, chúng tôi sẽ xem xét hiện tượng của bạn, sau đó, dựa trên câu trả lời của bạn, chúng tôi sẽ quyết định nên yêu cầu bạn dùng thử phương pháp nào trong số này.

Đây là các bước tự trợ giúp dành cho người dùng máy tính có trình độ sơ cấp đến trung cấp.

Một số phương pháp yêu cầu bạn duyệt ra khỏi trang mà bạn hiện đang xem. Bằng cách thoát khỏi trang này, nội dung bạn hiện đang xem sẽ không còn được hiển thị. Vì vậy, trước khi tiếp tục, bạn có thể thấy hữu ích khi tạo một lối tắt cho trang Web này trên màn hình, do đó bạn có thể dễ dàng quay lại trang này bằng cách bấm đúp lối tắt. Để tạo một lối tắt cho trang Web này trên màn hình của bạn, làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào trang này, rồi bấm Tạo Lối tắt.
 2. Trong hộp thoại Internet Explorer, bấm Có để tạo lối tắt trên màn hình của bạn.

Hiện tượng

Khi bạn cố gắng kích hoạt Windows Vista, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Đã xảy ra lỗi

Ngoài ra, bạn còn nhận được một mã lỗi cụ thể và mô tả mã lỗi.

Để biết bạn nên dùng thử phương pháp nào để giải quyết sự cố của mình, hãy định vị mã lỗi của bạn trong một trong số các danh sách sau đây rồi chuyển đến phương pháp được đề xuất cho mã lỗi của bạn.

Mã lỗi

Mô tả

0xCD004F050

Dịch vụ Cấp phép Phần mềm báo cáo rằng khóa sản phẩm không hợp lệ.

Nếu bạn nhận được mã lỗi trong danh sách này, hãy chuyển đến phương pháp A.

Mã lỗi

Mô tả

0xC004C003

Máy chủ kích hoạt xác định rằng khóa sản phẩm được chỉ định đang được sử dụng.

0xC004C001

Máy chủ kích hoạt xác định rằng khóa sản phẩm được chỉ định không hợp lệ.

0xC004C008

Máy chủ kích hoạt xác định rằng khóa sản phẩm được chỉ định không thể sử dụng được.

0xC004C812

SL_E_CHREF_BINDING_0UT_0F_T0LERANCE: Máy chủ kích hoạt xác định rằng khóa sản phẩm được chỉ định đã vượt quá giới hạn số lần kích hoạt.

0xC004C4CE

Không thể tìm được mô tả lỗi chi tiết.

0x8007232B

Tên DNS không tồn tại.

Nếu bạn nhận được một trong các mã lỗi có trong danh sách này, hãy chuyển đến phương pháp B.

Mã lỗi

Mô tả

0xC004F027

Dịch vụ Cấp phép Phần mềm báo cáo rằng giấy phép bị giả mạo.

0xC003E004

Dịch vụ Cấp phép Phần mềm báo cáo rằng giấy phép chưa được đánh giá.

0xC004E003

Dịch vụ Cấp phép Phần mềm báo cáo rằng đánh giá giấy phép không thành công.

Nếu bạn nhận được một trong các mã lỗi có trong danh sách này, hãy chuyển đến phương pháp C.

Mã lỗi

Mô tả

0xC004F033

Dịch vụ Cấp phép Phần mềm báo cáo rằng khóa sản phẩm không được phép cài đặt. Vui lòng xem nhật ký sự kiện để biết chi tiết.

Nếu bạn nhận được mã lỗi trong danh sách này, hãy chuyển đến phương pháp D.

Mã lỗi

Mô tả

0XC004D401

Trình xử lý bảo mật đã báo cáo lỗi tệp hệ thống không khớp.

0x80080250

Lỗi không nhận dạng được.

Nếu bạn nhận được một trong các mã lỗi có trong danh sách này, hãy chuyển đến phương pháp E.

Mã lỗi

Mô tả

0x8004FC03

Lỗi không nhận dạng được.

0X8004FE2D

HTTP_STATUS_DENIED.

0x8004FE33

HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ.

0x8004FE91

HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED.

0x80072EE7

Không thể phân tích được tên hoặc địa chỉ máy chủ.

0x80072EFD

Không thể thiết lập kết nối với máy chủ.

0x80072F78

Máy chủ trả lại phản hồi không hợp lệ hoặc không nhận dạng được.

0x80072F8F

Đã xảy ra lỗi bảo mật.

Nếu bạn nhận được một trong các mã lỗi có trong danh sách này, hãy chuyển đến phương pháp F.

Nếu mã lỗi mà bạn nhận được không xuất hiện trong bất kỳ danh sách nào được nêu ở đây, hãy tìm kiếm trong Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết thêm thông tin. Để tìm kiếm trong Cơ sở Kiến thức Microsoft, hãy truy nhập Web site sau đây của Microsoft:

http://support.microsoft.com/?ln=vi-vn Sau đó, nhập văn bản của lỗi mà bạn nhận được vào trường Hỗ trợ Tìm kiếm (KB).

Các phương pháp giải quyết sự cố của bạn

Phương pháp A: Sử dụng bài viết 950756 trong Cơ sở Kiến thức Microsoft

Phương pháp này được xếp hạng: Dễ vừa phải.

Để biết thêm thông tin về cách giải quyết thông báo lỗi này, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

950756 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng kích hoạt một bản sao của Windows Vista bằng cách sử dụng thuật sĩ Kích hoạt Windows: "Dịch vụ Cấp phép Phần mềm báo cáo rằng khóa sản phẩm không hợp lệ: 0xC004F050

Nếu phương pháp này hiệu quả, bạn đã hoàn tất.

Nếu phương pháp này không hiệu quả đối với bạn, bạn có thể yêu cầu ai đó giúp hoặc bạn có thể liên hệ với để biết các bước tiếp theo.

Phương pháp B: Xác minh khóa sản phẩm của bạn và sử dụng tính năng "Thay đổi khoá sản phẩm" để kích hoạt lại Windows Vista

Phương pháp này được xếp hạng: Dễ.

Nếu bạn được dẫn đến phương pháp này, bạn đã nhập khoá sản phẩm không đúng. Hãy xem vỏ hộp sản phẩm để đảm bảo rằng bạn có khoá sản phẩm đúng. Sau đó, làm theo các bước này để sử dụng tính năng "Thay đổi khoá sản phẩm" và kích hoạt lại Windows Vista:

 1. Bấm Bắt đầu , bấm Máy tính rồi bấm Thuộc tính hệ thống trên thanh công cụ.
 2. Trong phần Kích hoạt Windows, bấm Thay đổi khoá sản phẩm . Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.
 3. Trong hộp Khoá sản phẩm, nhập khoá sản phẩm rồi bấm Tiếp. Chú ý Hãy kiểm tra vỏ hộp sản phẩm để đảm bảo rằng bạn nhập khoá sản phẩm đúng.
 4. Làm theo các bước trong Thuật sĩ Kích hoạt Windows để hoàn tất quá trình kích hoạt.

Nếu phương pháp này hiệu quả, bạn đã hoàn tất.

Nếu phương pháp này không hiệu quả đối với bạn, hãy chuyển đến phương pháp G.

Phương pháp C: Sử dụng tính năng "Thay đổi khoá sản phẩm" để nhập lại khoá sản phẩm của bạn

Phương pháp này được xếp hạng: Dễ.

Nếu bạn được dẫn đến phương pháp này, bạn đã nhập khoá sản phẩm đúng nhưng bạn phải thử nhập lại để kíc hoạt lại Windows Vista. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu , bấm Máy tính rồi bấm Thuộc tính hệ thống trên thanh công cụ.
 2. Trong phần Kích hoạt Windows, bấm Thay đổi khoá sản phẩm . Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.
 3. Trong hộp Khoá sản phẩm, nhập khoá sản phẩm rồi bấm Tiếp. Chú ý Sử dụng khoá sản phẩm gốc của bạn.
 4. Làm theo các bước trong Thuật sĩ Kích hoạt Windows để hoàn tất quá trình kích hoạt.

Để biết thêm thông tin về mã lỗi này 0xC004E003, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài có trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

950755 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng kích hoạt bản sao của Windows Vista: "Dịch vụ Cấp phép Phần mềm báo cáo rằng đánh giá giấy phép không thành công: 0xC004E003"

Nếu phương pháp này hiệu quả, bạn đã hoàn tất.

Nếu phương pháp này không hiệu quả đối với bạn, hãy chuyển đến phương pháp G.

Phương pháp D: Xác minh rằng khoá sản phẩm tương thích với phiên bản Windows Vista của bạn

Phương pháp này được xếp hạng: Dễ.

Nếu bạn được dẫn tới phương pháp này, khoá sản phẩm của bạn có thể không tương tích với phiên bản Windows Vista của bạn. Ví dụ, nếu bạn có phiên bản Windows Vista 32 bit và bạn đã mua bản Windows Vista nâng cấp 64 bit, khoá sản phẩm mới sẽ không hoạt động với phiên bản Windows Vista hiện tại của bạn. Bạn chỉ có thể nâng cấp phiên bản Windows Vista 32 bit lên phiên bản Windows Vista 32 bit khác.

Để hoàn tất phương pháp này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Xác minh bạn có phiên bản Windows Vista 32 bit hay 64 bit. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu , nhập hệ thống vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm rồi bấm hệ thống trong danh sách Chương trình.
  2. Hệ điều hành xuất hiện như sau:
   • Đối với hệ điều hành phiên bản 64-bit: Hệ Điều hành 64-bit xuất hiện cho loại Hệ thống trong mục Hệ thống.
   • Đối với hệ điều hành phiên bản 32-bit: Hệ Điều hành 32-bit xuất hiện cho loại Hệ thống trong mục Hệ thống.
 2. Xem vỏ hộp sản phẩm để xác định khoá sản phẩm dành cho phiên bản Windows Vista nào (32 bit hay 64 bit).
 3. Nếu là phiên bản khác, bạn sẽ phải lấy phiên bản nâng cấp đúng.

Để biết thêm thông tin về tất cả tuỳ chọn nâng cấp tương thích, hãy bấm vào các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

932616 Lựa chọn cài đặt cho các phiên bản người tiêu dùng Windows Vista (chỉ áp dụng đối với Windows Vista 32 bit)

932795 Các lựa chọn cài đặt dành cho phiên bản Windows Vista 64 bit dành cho người tiêu dùng

Nếu phương pháp này hiệu quả, bạn đã hoàn tất.

Nếu phương pháp này không hiệu quả đối với bạn, bạn có thể yêu cầu ai đó trợ giúp hoặc bạn có thể liên hệ với để biết các bước tiếp theo.

Phương pháp E: Lấy phiên bản phần mềm chống vi-rút hoặc DRM tương thích

Phương pháp này được xếp hạng: Dễ vừa phải.

Nếu bạn được dẫn đến phương pháp này, phần mềm chống vi-rút hoặc phần mềm Quản lý Quyền Kỹ thuật số của bạn không tương thích với Windows Vista.

Để lấy phiên bản tương thích, hãy làm theo các bước sau:

 1. Liên hệ với nhà sản xuất phần mềm chống vi-rút hoặc phần mềm DRM để lấy phiên bản tương thích với Windows Vista. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft: 931699 Thông báo lỗi khi bạn sử dụng Windows Vista: "Một thay đổi chưa được cấp phép đã được thực hiện đối với giấy phép của bạn "
 2. Làm theo các bước trong phương pháp B để kích hoạt lại Windows Vista.

Nếu phương pháp này hiệu quả, bạn đã hoàn tất.

Nếu phương pháp này không hiệu quả đối với bạn, bạn có thể yêu cầu ai đó trợ giúp hoặc bạn có thể liên hệ với để biết các bước tiếp theo.

Phương pháp F: Xác minh rằng kết nối Internet của bạn đang hoạt động

Phương pháp này được xếp hạng: Dễ vừa phải.

Để hoàn tất phương pháp này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Trợ giúp và Hỗ trợ.
 2. Trong hộp Tìm kiếm Trợ giúp hoặc trong hộp Trợ giúp Tìm kiếm trực tuyến, nhập Khắc phục các sự cố mạng và kết nối Internet rồi bấm Tìm kiếm Trợ giúp.
 3. Trong danh sách chủ đề, bấm Khắc phục sự cố mạng và kết nối Internet.
 4. Bấm vào liên kết mô tả chính xác nhất sự cố mà bạn đang gặp phải.
 5. Làm theo đề xuất để khắc phục sự cố mà bạn đang gặp phải.
 6. Khi bạn hoàn tất, hãy làm theo các bước trong phương pháp B để kích hoạt lại Windows Vista.

Nếu phương pháp này hiệu quả, bạn đã hoàn tất.

Nếu phương pháp này không hiệu quả đối với bạn, hãy chuyển đến phương pháp G.

Phương pháp G: Kích hoạt Windows Vista bằng cách sử dụng hệ thống điện thoại tự động

Phương pháp này được xếp hạng: Dễ.

Để hoàn tất phương pháp này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Máy tính.
 2. Bấm Thuộc tính hệ thống trên thanh công cụ rồi bấm Bấm vào đây để kích hoạt Windows ngay bây giờ trong phần kích hoạt Windows. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận quản trị viên, hãy nhập mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.
 3. Bấm Cho tôi biết cách khác để Kích hoạt.
 4. Bấm Sử dụng hệ thống điện thoại tự động rồi làm theo chỉ dẫn được cung cấp.

Nếu phương pháp này hiệu quả, bạn đã hoàn tất.

Nếu phương pháp này không hiệu quả đối với bạn, bạn có thể yêu cầu ai đó giúp hoặc bạn có thể liên hệ với để biết các bước tiếp theo.

Các sự cố tương tự và giải pháp

Để biết thêm thông tin về chế độ chức năng bị giảm, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

925582 Mô tả hiện tượng của chế độ chức năng bị giảm trong Windows Vista

Để biết thêm thông tin về thông báo lỗi "thời gian kích hoạt đã hết hạn", hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

925616 Thông báo lỗi khi bạn khởi động Windows Vista: "Thời gian kích hoạt của bạn đã hết hạn"

Để biết thêm thông tin về các lỗi khác mà bạn có thể gặp phải khi cố gắng kích hoạt Windows Vista, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

951287 Có danh sách các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft để giúp bạn khắc phục sự cố mã lỗi và thông báo lỗi mã bạn có thể nhận được khi cố gắng kích hoạt Windows Vista

T H A M K HẢ O

Để được trợ giúp về các tác vụ bảo trì hệ thống phổ biến trong Windows Vista, hãy ghé thăm trang Web sau của Microsoft: