Dãy hoạt động hóa học chính xác nhất năm 2024

Với Bài tập về dãy hoạt động của kim loại và cách giải môn Hóa học lớp 9 sẽ giúp học sinh nắm vững lý thuyết, biết phương pháp giải các dạng bài tập từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Hóa học 9.

Bài tập về dãy hoạt động của kim loại và cách giải

Dãy hoạt động hóa học chính xác nhất năm 2024

 1. Lý thuyết và phương pháp giải

Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau, người ta sắp xếp các kim loại thành dãy theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học.

- Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại:

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

- Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại:

Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết:

+ Mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái sang phải.

+ Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng H2.

Ví dụ:

2K + 2H2O → 2KOH + H2 (↑)

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 (↑)

+ Kim loại đứng trước H tác dụng với một số dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng,…) sinh ra khi H2.

Ví dụ:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (↑)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 (↑)

+ Kim loại đứng trước (trừ K, Na, Ba, Ca … hay trừ các kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

Ví dụ:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag (↓)

Lưu ý: Khi cho kim loại tan trong nước (K, Na, Ca, Ba…) tác dụng với dung dịch muối, phương trình phản ứng hóa học xảy ra như sau:

Ví dụ: Cho Na tác dụng với dung dịch FeSO4

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 (↑)

2NaOH + FeSO4 → Fe(OH)2 (↓) + Na2SO4

- Gợi ý cách học thuộc, dễ nhớ dãy hoạt động hóa học của một số kim loại:

Khi (K) Nào (Na) Bạn (Ba) Cần (Ca) Mua (Mg) Áo (Al) Záp (Zn) Sắt (Fe) Nhớ (Ni) Sang (Sn) Phố (Pb) Hỏi (H) Cửa (Cu) Hàng (Hg) Á (Ag) Phi (Pt) Âu (Au)

II. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?

Lời giải:

Đồng là một kim loại đứng sau Hiđro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

⇒ Đồng không phản ứng với dung dịch H2SO4.

⇒ Không có hiện tượng gì xảy ra.

Ví dụ 2: Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO4. Sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng 2 gam. (Giả sử đồng sinh ra đều bám vào thanh sắt)

 1. Xác định lượng Cu sinh ra.
 1. Tính nồng độ mol/l của dung dịch sắt(II) sunfat tạo thành. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi.

Lời giải:

Do sắt đứng trước đồng trong dãy hoạt động hóa học của kim loại ⇒Sắt có thể đẩy đồng ra khỏi dung dịch muôi.

Đặt: nFe = x mol

Phương trình phản ứng hóa học:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

x x x mol

mthanh sắt tăng = mCu sinh ra – mFe phản ứng = 64x – 56x= 2g ⇒ x = 0,25

a/ mCu sinh ra = 0,25.64 = 16g

b/ nFeSO4 = x = 0,25 mol

⇒ CM(ddFeSO4) = 0,25 : 0,4 = 0,625M

Dãy hoạt động hóa học chính xác nhất năm 2024

III. Bài tập tự luyện

Bài 1: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:

 1. Na, Mg, Zn
 1. Al, Zn, Na
 1. Mg, Al, Na
 1. Pb, Al, Mg

Bài 2: Kim loại nào dưới đây làm sạch được một mẫu dung dịch Zn(NO3)2 lẫn Cu(NO3)2 và AgNO3 ?

 1. Zn
 1. Cu
 1. Fe
 1. Pb

Bài 3: Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư , thấy thoát ra 4,48 lít khí hidro (ở đktc). Vậy kim loại M là :

 1. Ca
 1. Mg
 1. Fe
 1. Ba

Bài 4: Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl , Z đẩy được T trong dung dịch muối T, X đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau:

 1. T, Z, X, Y
 1. Z, T, X, Y
 1. Y, X, T, Z
 1. Z, T, Y, X

Bài 5: Cho 5,4 gam nhôm vào dung dịch HCl dư, thể tích khí thoát ra (ở đktc) là:

 1. 4,48 lít
 1. 6,72 lít
 1. 13,44 lít
 1. 8,96 lít

Bài 6: Cho lá đồng vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy lá đồng ra cân lại khối lượng lá đồng thay đổi như thế nào ?

 1. Tăng so với ban đầu
 1. Giảm so với ban đầu
 1. Không tăng, không giảm so với ban đầu
 1. Giảm một nửa so với ban đầu

Bài 7: Cho 1 viên Natri vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra:

 1. Viên Natri tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu
 1. Viên Natri tan dần,không có khí thoát ra, có kết tủa màu xanh lam
 1. Viên Natri tan, có khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh lam
 1. Không có hiện tượng .

Bài 8: Hoà tan hoàn toàn 32,5 gam một kim loại M (hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng được 11,2 lít khí hiđro (ở đktc). M là

 1. Zn
 1. Fe
 1. Mg
 1. Cu

Bài 9: Ngâm 1 lá Zn vào dung dịch CuSO4 sau 1 thời gian lấy lá Zn ra thấy khối lượng dung dịch tăng 0,2g. Vậy khối lượng Zn phản ứng là

 1. 0,2 g
 1. 13 g
 1. 6,5 g
 1. 0,4 g

Bài 10: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít khí hidro (ở đktc). Phần trăm của nhôm trong hỗn hợp là:

 1. 81 %
 1. 54 %
 1. 27 %
 1. 40 %

Đáp án tham khảo

1A

2A

3B

4C

5B

6A

7C

8A

9B

10B

Bài tập bổ sung

Câu 1: Ngâm một đinh sắt trong 100 ml dung dịch CuCl2 1 M, giả thiết Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra, sấy khô, khối lượng đinh sắt tăng thêm

 1. 15,5 (g).
 1. 0,8 (g).
 1. 2,7 (g).
 1. 2,4 (g).

Câu 2: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe – Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 991,6 ml H2 (đkc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

 1. 27,9% Zn và 72,1% Fe.
 1. 26,9% Zn và 73,1% Fe.
 1. 25,9% Zn và 74,1% Fe.
 1. 24,9% Zn và 75,1% Fe.

Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kỳ kế tiếp của bảng tuần hoàn. Lấy 3,1 gam X hòa tan hoàn toàn vào nước thu được 1,2395 lít H2 (đkc). A, B là

 1. Li, Na.
 1. Na, K.
 1. K, Rb.
 1. Rb, Cs.

Câu 4: Bột Ag có lẫn tạp chất là bột Fe, Cu và bột Pb. Muốn có Ag tinh khiết có thể ngâm hỗn hợp vào một lượng dư dung dịch X, sau đó lọc lấy Ag. Dung dịch X là dung dịch của

 1. AgNO3.
 1. HCl.
 1. NaOH.
 1. H2SO4.

Câu 5: Có dung dịch FeSO4 lẫn tạp chất CuSO4. Để loại được tạp chất có thể dùng

 1. bột Cu dư, sau đó lọc.
 1. bột Fe dư, sau đó lọc.
 1. bột Zn dư, sau đó lọc.
 1. bột Na dư, sau đó lọc.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án, hay khác:

 • Bài tập kim loại tác dụng với axit
 • Bài tập kim loại tác dụng với muối
 • Bài tập kim loại tác dụng với nước
 • Bài tập tổng hợp của nhôm và sắt
 • Bài tập chuỗi phản ứng hóa học hợp chất vô cơ

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

 • Giải bài tập Hóa học 9
 • Giải sách bài tập Hóa 9
 • Đề thi Hóa học 9
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan trọng

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Dãy hoạt động hóa học chính xác nhất năm 2024

Dãy hoạt động hóa học chính xác nhất năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.