Hạch toán thuế tndn phải nộp theo thông tư 133 năm 2024

Tích chọn phụ lục kê khai kèm theo ở tab Chọn phụ lục kê khai. (Chương trình tự động hiển thị danh sách các mẫu phụ lục đi kèm tương ứng với từng thông tư).

Lưu ý: Với DN thuộc đối tượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15. Khi lập tờ khai thuế, người dùng tích chọn thêm PL 92/2021/NĐ-CP – thuế TNDN được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Hạch toán thuế tndn phải nộp theo thông tư 133 năm 2024

 • Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Hạch toán thuế tndn phải nộp theo thông tư 133 năm 2024

 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.
 • Nộp tờ khai qua Mtax, hoặc xuất khẩu ra XML để nộp hoặc nhập vào HTKK. Xem hướng dẫn tại đây
Bước 3: Hạch toán chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số được quyết toán
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Hạch toán thuế tndn phải nộp theo thông tư 133 năm 2024

 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.
Bước 4: Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh (nếu có)
 • Vào phân hệ Thuế, chọn TT80-Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) hoặc TT151-Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).
 • Thiết lập kỳ tính thuế:
  • Chọn kỳ tính thuế đã lập quyết toán, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Tờ khai bổ sung.
  • Tại mục Ngày lập KHBS: nhập ngày lập tờ khai bổ sung.
  • Tích chọn thêm phụ lục kê khai (nếu cần). Nhấn Đồng ý.

Hạch toán thuế tndn phải nộp theo thông tư 133 năm 2024

 • Nhập lại các giá trị kê khai đúng vào phụ lục kèm theo hoặc nhập trực tiếp vào tờ khai bổ sung (nếu không đính kèm phụ lục)

Hạch toán thuế tndn phải nộp theo thông tư 133 năm 2024

Lưu ý: Từ SME 2022 – R19, chương trình cho phép người dùng Thêm/Xóa phụ lục đính kèm tờ khai bổ sung theo TT80.

Khi hạch toán thuế TNCN, kế toán sử dụng Tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân. Để phản ánh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Hãy cùng Phương Nam tìm hiểu chi tiết hơn thông qua bài viết dưới đây nhé!

Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Doanh nghiệp chi trả thu nhập hoặc doanh nghiệp được uỷ quyền chi trả thu nhập. Gọi tắt là cơ quan chi trả thu nhập. Phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Doanh nghiệp chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế. Trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế. Để nộp thay tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước.

– Doanh nghiệp chi trả thu nhập có trách nhiệm tính số tiền thù lao được hưởng. Tính thuế thu nhập cá nhân và thực hiện khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân. Và nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước. Khi khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp phải cấp “Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập”. Cho cá nhân có thu nhập cao phải nộp thuế, quản lý sử dụng và quyết toán biên lai thuế theo chế độ quy định.

Cách hạch toán thuế TNCN theo thông tư 133

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (tài khoản cấp 1 của TK 3335). Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3335.

Cách hạch toán khi khấu trừ thuế TNDN

Khi xác định số thuế TNCN phải nộp, doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn. Tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, hạch toán:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động.

Có TK 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân.

Cách hạch toán khi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài

Khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài. Doanh nghiệp phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập.

– Khấu trừ thuế thu nhập khi chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài…, hạch toán

Nợ các TK 154, 631, 642, 635, … (tổng số phải thanh toán).

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng tiền phải thanh toán) (3531).

Có TK 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ).

Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả sau khi khấu trừ thuế).

– Khấu trừ thuế TNCN khi chi trả các khoản nợ phải trả. Cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, hạch toán

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả).

Có TK 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ).

Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả sau khi khấu trừ thuế).

Hạch toán thuế TNCN tài khoản 3335 mới nhất

Hạch toán thuế thu nhập cá nhân tài khoản 3335

Cách hạch toán khi nộp thuế

Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người có thu nhập, hạch toán:

Nợ có TK 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân

Có các TK 111, 112…

Hạch toán thuế TNCN sau quyết toán

Hạch toán quyết toán thuế TNCN cần phải thực hiện cả sau khi quyết toán.

Sau quyết toán, kế toán phải mở sổ theo dõi từng cá nhân. Xem thừa hoặc thiếu số thuế phải nộp trong năm như sau:

Kế toán theo dõi chi tiết từng số thuế nộp thừa, thiếu của từng cá nhân trên sổ phụ, vẫn để số dư trên TK 3335.

Kế toán theo dõi chi tiết số thuế nộp thừa, thiếu của từng cá nhân trên sổ phụ, theo dõi chi tiết trên TK 1388.

Nợ TK 3335- Thuế thu nhập cá nhân.

Có TK 1388- Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết từng nhân viên).

Hạch toán thuế TNCN tài khoản 3335 mới nhất

Hạch toán thuế TNCN tài khoản 3335 mới nhất

Đối với những cá nhân sau quyết toán còn thiếu số thuế phải nộp. Kế toán lập phiếu thu, thu thêm số thuế của cá nhân đó và hạch toán:

Nợ TK 1111

Có TK 3335, 1388

Khi nộp thuế, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3335, 138

Có TK 1111, 1112

Kết luận:

Vừa rồi là những cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân trong từng trường hợp. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan khác. Hãy liên hệ với Phương Nam để được tư vấn tận tình và miễn phí nhé.