Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Bước 3: Cắt chỉ và lộn lại để lấy mặt trong. Sau đó bạn dùng chỉ khâu lược xung quanh mép và kéo chỉ rút lại

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Bước 4: Nhồi gòn vào và thắt lại

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Bước 5:

Cắt lá quả dâu ngẫu nhiên

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Bước 6: Khâu hoặc dán vào quả dâu.

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Bước 7 : Chấm hạt quả dâu bằng viết nổi

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Còn đây là Kiwi

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Phần làm chữ số

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Sản phẩm hoàn thành nhìn từ trên nhé

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Cái Logo của Ngân Hàng màu không hợp lắm

Hướng dẫn làm bánh kem bằng vải nỉ năm 2024

Tag: Làm bánh kem bằng vải nỉ, hướng dẫn làm bánh vải nỉ. Cách làm trái dâu bằng vải nỉ. Đồ thủ công vải nỉ. Bánh vải nỉ