Top 2 cửa hàng xiên que Huyện Sông Hinh Phú Yên 2022

Bài viết đánh giá Top 2 cửa hàng xiên que Huyện Sông Hinh Phú Yên 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Xiên nướng Mũ Đỏ

5 đánh giá
Địa chỉ: 3 Lương Tấn Thịnh,Phường7,Tuy Hòa,Phú Yên, Việt Nam

Hiệu buôn Sinh Yến

Địa chỉ: XVHX+WRJ, Nguyễn Công Trứ,Hai Riêng,Sông Hinh,Phú Yên, Việt Nam
Liên lạc: 02573858348