Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

\==>Các bạn admin các page trên facebook khi đăng lại làm ơn dẫn link giùm mình nhé, cảm ơn <==

Nguồn: Baidu

No 1. Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 2. Hoa tư dẫn ~ Đường Thất Công Tử

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 3. Tam sinh tam thế Thập lí đào hoa ~ Đường Thất Công Tử

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 4. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ~ Cố Mạn

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 5. Bộ bộ kinh tâm ~ Đồng Hoa

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 6. Vân trung ca ~ Đồng Hoa

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 7. Không kịp nói yêu em ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 8. Thả thí thiên hạ ~ Khuynh Linh Nguyệt

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 9. Đại mạc dao ~ Đồng Hoa

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 10. Hoàng phi sở đặc công số 11 ~ Tiêu Tương Đông Nhi

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 11. Phượng tù hoàng ~ Thiên Y Hữu Phong

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 12. Độc bộ thiên hạ ~ Lí Hâm

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 13. Odin chúc phúc ~ Thiên Lại Chỉ Diên

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 14. Bạo quân ôn nhu của ta ~ Mặc Vũ Bích Ca

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 15. Thiên tử mưu ~ Thanh Nghiêu

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 16. Hậu cung Chân huyện truyện ~ Lưu Liễm Tử

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 17. Đức Phật và nàng ~ Chương Xuân Di

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 18. Nguyệt thượng trọng hoả ~ Thiên Lại Chỉ Diên

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 19. Tình yêu thứ ba ~ Tự Do Hành Tẩu

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 20. Oản thanh ti ~ Ba Ba

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 21. Tiên hiệp kì duyên Hoa Thiên Cốt ~ Fresh Quả Quả

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 22. Hoá ra anh vẫn ở đây ~ Tân Di Ổ

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 23. Thương ly ~ Tuyết Linh Chi

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 24. Duyên kì ngộ ~ Trang Trang

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 25. Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm ~ Sênh Ly

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 26. Tuý linh lung ~ Thập Tứ Dạ

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 27. Từng thề ước ~ Đồng Hoa

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 28. Ca tẫn đào hoa ~ Mỹ Bảo

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 29. Bí mật bị thời gian vùi lấp ~ Đồng Hoa

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 30. Mộc cẩn hoa tây nguyệt cẩm tú ~ Hải Phiêu Tuyết

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 31. Thiên sơn mộ tuyết ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 32. Anh có thích nước Mỹ không? ~ Tân Di Ổ

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 33. Đông Cung ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 34. Nhân gian khói lửa ~ Kết Tử Thụ

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 35. Chuyện cũ của Lịch Xuyên ~ Huyền Ẩn

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 36. Ngọ môn quẫn sự ~ Ảnh Chiếu

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 37. Nếu một giây này anh không gặp em ~ Phỉ Ngã tư Tồn

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 38. Khách qua đường vội vã ~ Phiêu A Hề

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 39. Hương mật tựa khói sương ~ Điện Tuyến

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 40. Mộng hồi Đại Thanh ~ Kim Tử

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 41. Bong bóng mùa hè ~ Minh Hiểu Khê

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 42. Nếu chỉ là thoáng qua ~ Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 43. Thanh xuân của ta bắt đầu khi yêu người ~ Kết Tử Thụ

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 44. Chính là hoàng hậu ~ Vu Tình

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 45. Cô phương bất tự thưởng ~ Phong Lộng

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 46. Nhàn Vân công tử ~ Vu Tình

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 47. Huyền của Ôn Noãn ~ An Ninh

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 48. Thiên thu tố quang đồng ~ Mị Ngữ Giả

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 49. Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh ~ Thư Nghi

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

No 50. Mười năm nhất phẩm Ôn như Ngôn ~ Thư Hải Thương Sinh

Top truyện ngôn tình nổi tiếng trung quốc năm 2024

————————————-