aleeya là gì - Nghĩa của từ aleeya

aleeya có nghĩa là

Một cái tên được đặt cho những người khốc liệt nhất của Queens, Aleeya's là những đứa trẻ swag hoàn hảo rất đẹp và độc đáo. Họ luôn thất vọng vì một điều gì đó vui vẻ và sẽ luôn gây ấn tượng.

Thí dụ

"Aleeya là Bitchlesss Bitch !!!!!" "Dang Tại sao không thể Tôi là Aleeya ??"

aleeya có nghĩa là

Aleeya được biết đến với tính cách đáng yêu. Cô ấy là một người hướng nội nhưng một khi cô ấy thoải mái với một người, cô ấy sẽ không bao giờ để họ đi. Cô ấy không phải là kiểu người tin tưởng mọi người một cách dễ dàng. Cô ấy sẽ giữ người cô ấy yêu thương gần gũi và sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho họ hạnh phúc. Cô ấy là một cô gái tốt bụng và thân thiện.

Thí dụ

"Aleeya là Bitchlesss Bitch !!!!!"

aleeya có nghĩa là

Aleeya is a bad bitch. All boys lucky to have her, she might fuck up sometimes but she gone do what she do. In her heart she gone do the best for others and always..treat ppl how they treat her . She smart, confident, and always learns from her mistakes. You betta keep her because she worth and aint finn be no side hoe. They explain their feelings how it be at the moment and do sum bad shit that aint explainable but they gone do what they do

Thí dụ

"Aleeya là Bitchlesss Bitch !!!!!" "Dang Tại sao không thể Tôi là Aleeya ??" Aleeya được biết đến với tính cách đáng yêu. Cô ấy là một người hướng nội nhưng một khi cô ấy thoải mái với một người, cô ấy sẽ không bao giờ để họ đi. Cô ấy không phải là kiểu người tin tưởng mọi người một cách dễ dàng. Cô ấy sẽ giữ người cô ấy yêu thương gần gũi và sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho họ hạnh phúc. Cô ấy là một cô gái tốt bụng và thân thiện.

aleeya có nghĩa là

Aleeya là một người khiêm tốn cô gái.

Thí dụ

"Aleeya là Bitchlesss Bitch !!!!!"

aleeya có nghĩa là

Aleeya is the most AMAZING person you could ever meet. She's there for you in your saddest times. When you feel no worth in yourself, she makes you feel like you're worth a million dollars. She is the best friend you could ever have. She has an AMAZING singing voice. Her skin is FLAWLESS and so is her personality. She has brown, beautiful, almond eyes. She's kind to everyone. Everyone want's to be her BEST friend. Aleeya, I love you SOOO much. You're the one person I would want to spend the rest of my life with if I could. I <3 you.< p>

Thí dụ

"Dang Tại sao không thể Tôi là Aleeya ??" Aleeya được biết đến với tính cách đáng yêu. Cô ấy là một người hướng nội nhưng một khi cô ấy thoải mái với một người, cô ấy sẽ không bao giờ để họ đi. Cô ấy không phải là kiểu người tin tưởng mọi người một cách dễ dàng. Cô ấy sẽ giữ người cô ấy yêu thương gần gũi và sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho họ hạnh phúc. Cô ấy là một cô gái tốt bụng và thân thiện.

aleeya có nghĩa là

Aleeya là một người khiêm tốn cô gái.

Thí dụ

Aleeya là một con chó cái xấu. Tất cả các chàng trai may mắn có được cô ấy, đôi khi cô ấy có thể đụ nhưng cô ấy đã đi làm những gì cô ấy làm. Trong trái tim cô, cô đã làm tốt nhất cho người khác và luôn luôn..trong ppl cách họ đối xử với cô. Cô thông minh, tự tin và luôn học hỏi từ những sai lầm của mình. Bạn betta giữ cô ấy vì cô ấy có giá trị và aint Finn không phải là cuốc bên. Họ giải thích cảm xúc của họ như thế nào vào lúc này và tổng hợp shit xấu mà không thể giải thích được nhưng họ đã đi làm những gì họ làm

aleeya có nghĩa là

Jenn: Ai đó cô gái mới?

Thí dụ

John: Aleeya ....
>