Bài tập về chất khí lí 10 nâng cao năm 2024

Chuyên đề chất khí bồi dưỡng HSG Vật lí 10 gồm 62 trang, được trích dẫn từ cuốn sách Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 10 của tác giả Nguyễn Phú Đồng.

  1. TÓM TẮT KIẾN THỨC
  2. NHỮNG CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG: – Khi áp dụng các định luật chất khí về các đẳng quá trình cần chú ý. + Kiểm tra điều kiện của khối khí: m const T const; dùng định luật Bôi- Mariôt; dùng định luật Saclơ; dùng định luật Gay-Luytxắc. + Đổi đơn vị nhiệt độ. + Trong lòng chất lỏng là áp suất tại điểm M trong lòng chất lỏng, cách mặt thoáng chất lỏng đoạn h; h p là áp suất do trọng lực cột chất lỏng gây ra. Nếu tính bằng mmHg thì: là khối lượng riêng và độ cao của cột chất lỏng; Hg là khối lượng riêng của Hg. + Biểu thức định luật Saclơ có thể viết dưới dạng. – Khi áp dụng định luật Đan-tôn cần chú ý: Trong cùng điều kiện, tỉ lệ áp suất riêng phần của các khí bằng tỉ lệ số mol của các khí trong hỗn hợp. – Khi áp dụng phương trình Clapêrôn-Menđêlêép cần chú ý đến giá trị của R trong các hệ đơn vị khác nhau. – Khi áp dụng phương trình cơ bản của khí lí tưởng cần kết hợp với các công thức khác như số phân tử khí trong bình A khối lượng một phân tử khí với n là số mol khí khối lượng riêng của khí. VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 1. Với dạng bài tập về các đẳng quá trình. Phương pháp giải là: – Sử dụng các công thức: + Định luật Bôilơ-Mariôt (đẳng nhiệt). + Định luật Saclơ (đẳng tích). + Định luật Gay-Luýtxắc (đẳng áp). – Một số chú ý. Điều kiện áp dụng các định luật: m xác định (m const bình kín) và các đẳng quá trình tương ứng. 2. Với dạng bài tập về hỗn hợp khí. Phương pháp giải là: – Sử dụng công thức: (định luật Đan-tôn). Với p là áp suất hỗn hợp khí là áp suất riêng phần. – Một số chú ý: Áp suất riêng phần tỉ lệ với số mol khí tương ứng. 3. Với dạng bài tập về các phương trình trạng thái. Phương pháp giải là: – Sử dụng các công thức: + Với biến đổi bất kì của một lượng khí xác định (phương trình trạng thái khí lí tưởng). + Với một trạng thái bất kì của một lượng khí: pV nRT (phương trình Clapêrôn-Menđêlêép). – Một số chú ý: + Từ phương trình trạng thái ta có thể suy ra các định luật cho các đẳng quá trình. + Khi áp dụng phương trình C-M cần chú ý đến hệ đơn vị sử dụng. + Với khí thực, ta có phương trình Vanđe Vanxơ và b những hằng số phụ thuộc vào loại khí thực ta xét (khí lí tưởng). 4. Với dạng bài tập về phương trình cơ bản của khí lí tưởng. Phương pháp giải là: – Sử dụng các công thức: + Phương trình cơ bản của khí lí tưởng (p là áp suất khí, 0 n là mật độ phân tử khí, m là khối lượng của một phân tử khí. v là giá trị trung bình của bình phương vận tốc các phân tử khí d mv là động năng trung bình của các phân tử khí). + Động năng trung bình của các phân tử khí là hằng số Bôn-zơ-man. – Một số chú ý: + Ta cũng có. + Số phân tử khí trong bình khối lượng một phân tử khí. Là khối lượng riêng của chất khí.
  3. CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG

[ads]

XEM TRƯỚC

TẢI VỀ

Bài tập chất khí nâng cao.

Để download tài liệu Bài tập chất khí nâng cao các bạn click vào nút download bên trên.

📁 Chuyên mục: Nhiệt học

📅 Ngày tải lên: 07/05/2013

📥 Tên file: chat-khi-nang-cao-day-du-nhat.thuvienvatly.com.16066.34111.pdf (409.8 KB)

🔑 Chủ đề: Bai tap chat khi nang cao

► Like TVVL trên Facebook nhé!


Bài tập nâng cao chất khí được trích dẫn từ cuốn sách Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 10 của tác giả Nguyễn Phú Đồng.

1. Cho một ống hình trụ tiết diện S nằm ngang được ngăn với bên ngoài bằng hai pittông. Pittông thứ nhất được nối với lò xo như hình vẽ. Ban đầu lò xo không biến dạng, áp suất khí giữa hai pittông bằng áp suất bên ngoài po. Khoảng cách giữa hai pittông là H và bằng nửa chiều dài hình trụ. Tác dụng lên pittông thứ hai một lực F để nó chuyển động từ từ sang bên phải. Tính F khi pittông thứ hai dừng lại ở biên phải của ống hình trụ. 2. Một xilanh đặt thẳng đứng có tiết diện thay đổi như hình vẽ. Giữa hai pittông có n mol không khí. Khối lượng và diện tích tiết diện các pittông lần lượt là m1, m2, S1, S2. Các pittông được nối với nhau bằng một thanh nhẹ có chiều dài không đổi và trùng với trục của xilanh. Khi tăng nhiệt độ khí trong xilanh thêm ∆T thì các pittông dịch chuyển bao nhiêu. Cho áp suất khí quyển là po và bỏ qua khối lượng khí trong xilanh so với khối lượng pittông. Bỏ qua ma sát giữa xilanh và pittông. Một lượng khí lí tưởng thực hiện một chu trình được biểu diễn trong hệ tọa độ p – T có dạng là một đường tròn như hình vẽ. Đơn vị của các trục được lựa chọn là pc và Tc. Nhiệt độ thấp nhất trong chu trình là To. Tìm tỉ số giữa khối lượng riêng lớn nhất ρ1 và nhỏ nhất ρ2 của lượng khí đó khi thay đổi trạng thái theo chu trình trên.

[ads]