Giải bài tập toán lớp 3 trang 63 năm 2024

Giải bài 24. Gấp một số lên một số lần tiết 1 trang 63 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 63. Bài 3. Mỗi cái bánh có thể mời 3 bạn ăn chung. Hỏi với 9 cái bánh thì có thể mời bao nhiêu bạn ăn chung?

Bài 1 trang 63 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Giải bài tập toán lớp 3 trang 63 năm 2024

Phương pháp:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.

Lời giải:

Giải bài tập toán lớp 3 trang 63 năm 2024

Bài 2 trang 63 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đ, S ?

 1. Gấp 6 lên 3 lần thì được 18. .........
 1. Gấp 7 lên 5 lần thì được 30. .........
 1. Thêm 3 đơn vị vào 6 thì được 18. .........
 1. Thêm 5 đơn vị vào 7 thì được 12. .........

Phương pháp:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.

Lời giải:

 1. Gấp 6 lên 3 lần thì được 18. Đ
 1. Gấp 7 lên 5 lần thì được 30. S (Vì gấp 7 lên 5 lần thì được 35)
 1. Thêm 3 đơn vị vào 6 thì được 18. S (Vì thêm 3 đơn vị vào 6 thì được 9)
 1. Thêm 5 đơn vị vào 7 thì được 12. Đ

Bài 3 trang 63 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mỗi cái bánh có thể mời 3 bạn ăn chung. Hỏi với 9 cái bánh thì có thể mời bao nhiêu bạn ăn chung?

Phương pháp:

Số bạn để ăn 9 cái bánh = Số bạn ăn 1 cái bánh x 9

Lời giải:

Tóm tắt

1 cái bánh: 3 bạn

9 cái bánh: .... bạn?

Bài giải

Với 9 cái bánh đó thì có thể mời số bạn ăn chung là:

9 x 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 27 bạn

Bài 4 trang 63 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tô màu các ô ghi phép tính có kết quả bằng 75.

Giải bài tập toán lớp 3 trang 63 năm 2024

Phương pháp:

Bước 1: Thực hiện tính kết quả các phép tính.

Bước 2: Xác định các phép tính quả bằng 75 rồi tô màu.

Lời giải:

25 x 3 = 75 7 x 5 = 35

17 x 5 = 85 20 x 4 = 80

57 + 8 = 65 15 x 5 = 75

90 – 15 = 75 16 x 3 = 48

Ta tô màu các phép tính sau:

Giải bài tập toán lớp 3 trang 63 năm 2024

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Giải bài tập toán lớp 3 trang 63 năm 2024

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

9 × 4 = 9 × 2 = 9 × 5 = 9 × 10 =

9 × 1 = 9 × 7 = 9 × 8 = 0 × 9 =

9 × 3 = 9 × 6 = 9 × 9 = 9 × 0 =

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị bảng nhân 9 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 × 4 = 36 9 × 2 = 18 9 × 5 = 45 9 × 10 = 90

9 × 1 = 9 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72 0 × 9 = 0

9 × 3 = 27 9 × 6 = 54 9 × 9 = 81 9 × 0 = 0

Bài 2

Tính:

 1. 9 × 6 + 17 b) 9 × 7 – 25

9 × 3 × 2 9 × 9 : 9

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của phép nhân.

- Lấy kết quả vừa tìm được thực hiện phép tính với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

 1. 9 × 6 + 17 = 54 + 17 = 71

9 × 3 × 2 = 27 × 2 = 54

 1. 9 × 7 – 25 = 63 – 25 = 38

9 × 9 : 9 = 81 : 9 = 9

Bài 3

Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 tổ : 9 bạn

3 tổ : ... bạn ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn trong một tổ nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh của lớp 3B là :

9 x 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 27 bạn.

Bài 4

Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

9

18

27

54

81

Phương pháp giải:

Đếm xuôi cách 9 đơn vị, bắt đầu từ số 9 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Giải bài tập toán lớp 3 trang 63 năm 2024

Loigiaihay.com

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

\>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.