Mua hóa đơn đỏ có bị phạt không năm 2024

(LSVN) - "Hóa đơn đỏ" là thuật ngữ thường được nghe thấy trong hoạt động mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ hàng ngày. Vậy, pháp luật quy định thế nào về 'Hóa đơn đỏ', việc mua bán loại hóa đơn này sẽ bị xử phạt như thế nào?

Mua hóa đơn đỏ có bị phạt không năm 2024

Ảnh minh họa.

Theo Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng, PGĐ Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, "Hóa đơn đỏ" là tên thường gọi của hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT), đây là một loại chứng từ do Bộ Tài chính phát hành hoặc doanh nghiệp tự in nếu đã đăng ký mẫu với cơ quan Thuế.

Trong "Hóa đơn đỏ": thể hiện thông tin giá trị hàng bán dịch vụ cung cấp cho người mua, thông tin người bán, người mua do bên cung cấp dịch vụ xuất, đồng thời là căn cứ xác định số thuế cần nộp vào ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp. Một số hoạt động, dịch vụ sau đây làm phát sinh "Hóa đơn đỏ":

- Mua bán hàng hoá dịch vụ, sản phẩm nội địa

- Xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ

- Vận tải trong nước và quốc tế...

Đặc biệt, "Hóa đơn đỏ" còn là căn cứ để doanh nghiệp kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra cũng như hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Bắt nguồn từ lý do này, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện mua bán "Hóa đơn đỏ" nhằm bù trừ, cân đối giữa thuế VAT đầu và và đầu ra nhằm hạn chế số tiền thuế VAT phải nộp cho cơ quan Nhà nước.

Hành vi mua bán này mặc dù được diễn ra phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng nhận rõ những rủi ro từ việc mua bán "Hóa đơn đỏ". Theo quy định pháp luật, việc mua bán hóa đơn VAT được xác định là hành vi vi phạm pháp luật.

Người thực hiện hành vi mua bán "Hóa đơn đỏ" có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" được quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Theo đó, khoản c, Điều 2, Thông tư liên tịch số 10/2013, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước gồm các hành vi sau đây:

- Mua, bán hoá đơn chưa ghi nội dung hoặc ghi nội dung không đầy đủ, không chính xác theo qui định;

- Mua, bán hoá đơn đã ghi nội dung, nhưng không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo;

- Mua, bán hoá đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, hóa đơn của cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc cấp cho khách hàng khi bán hàng hóa dịch vụ;

- Mua, bán, sử dụng hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vụ giữa các liên của hoá đơn.

Tuy nhiên, theo khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017, hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" chỉ cấu thành tội phạm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dạng phôi từ 50 số - dưới 100 số;

- Hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số - dưới 30 số;

- Thu lợi bất chính từ 30 - dưới 100 triệu đồng.

Mức phạt tội "Mua bán trái phép hóa đơn đỏ" thế nào?

Mức phạt tội "Mua bán trái phép hóa đơn" được quy định cụ thể tại Điều 203, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 như sau:

Đối với cá nhân:

Hình phạt chính:

- Khung 01:

Phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng - 03 năm với trường hợp mua bán trái phép hóa đơn:

+ Ở dạng phôi từ 50 số - dưới 100 số; hoặc

+ Hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số - dưới 30 số; hoặc

+ Thu lợi bất chính từ 30 - 100 triệu đồng.

- Khung 02:

Phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 - 05 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Có tổ chức.

+ Có tính chất chuyên nghiệp.

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

+ Hóa đơn ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn đã ghi nội dung từ 30 số trở lên.

+ Thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên.

+ Gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 100 triệu đồng trở lên.

+ Tái phạm nguy hiểm.

Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Với pháp nhân thương mại

Hình phạt chính:

- Khung 01:

Phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng với pháp nhân thương mại mua bán trái phép hóa đơn ở dạng phôi từ 50 số - dưới 100 số hoặc hóa đơn đã ghi nội dung từ 10 số - dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30 -dưới 100 triệu đồng.

- Khung 02:

Phạt tiền từ 500 triệu - 01 tỉ đồng nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có tổ chức.

+ Có tính chất chuyên nghiệp.

+ Hóa đơn ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn đã ghi nội dung từ 30 số trở lên.

+ Thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên.

+ Gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 100 triệu đồng trở lên.

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Trường hợp pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động…

Hình phạt bổ sung

Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 - 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 - 03 năm.

Mua hóa đơn thì bị phạt bao nhiêu?

Như vậy, nếu cá nhân có hành vi mua bán trái phép hoá đơn thì có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm tùy vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội.

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 28, Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Mua bán hóa đơn là gì?

Mua bán hóa đơn là hành vi vi phạm pháp luật nhằm che giấu tình trạng thu chi của doanh nghiệp/tổ chức, gây sai lệch trong thu thuế dẫn dến thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cả người bán và người mua hóa đơn đều có thể bị xử lý hành chính, hình sự hoặc dân sự tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Hóa đơn VAT để làm gì?

Hóa đơn đỏ còn được gọi với cái tên khác là hóa đơn GTGT (hóa đơn giá trị gia tăng) hay hóa đơn VAT. Là một loại chứng từ do Bộ Tài chính phát hành hoặc doanh nghiệp tiến hành tự in trong trường hợp đã đăng ký mẫu với Cơ quan thuế.