Thôn đạt ninh xã đong thịnh đông sơn thanh hóa năm 2024

Xã Đông Ninh có diện tích: 5,57 km². Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, xã Đông Ninh có dân số 6.810 người.

Show

Địa giới hành chính:

 • Phía đông giáp xã Đông Minh và xã Đông Hòa;
 • Phía đông nam giáp xã Đông Hòa;
 • Phía nam giáp xã Khuyến Nông (huyện Triệu Sơn);
 • Phía tây nam giáp xã Tiến Nông (huyện Triệu Sơn);
 • Phía tây giáp xã Tiến Nông và xã Dân Lý (huyện Triệu Sơn);
 • Phía tây bắc giáp xã Đông Hoàng;
 • Phía bắc giáp xã Đông Khê.

Hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Từ thời nhà Nguyễn đến trước Cách mạng tháng Tám, xã Đông Ninh thuộc tổng Thạch Khê, gồm các làng: Hữu Bộc, Vạn Lộc, Trường Xuân (Quan Đức), Hạc Thành, Thanh Huy, Cẩm Tú..

Năm 1977, các xã hữu ngạn sông Chu thuộc huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Đông Sơn thành huyện Đông Thiệu, xã Đông Ninh thuộc huyện Đông Thiệu. Năm 1982 huyện Đông Thiệu đổi lại là huyện Đông Sơn, xã Đông Ninh lại thuộc huyện Đông Sơn.

Năm 1973, thôn Cẩm Tú thuộc xã Đông Ninh được cắt về xã Đông Hoàng.

Xã Đông Ninh ngày nay gồm các làng (thôn): Hữu Bộc, Vạn Lộc, Trường Xuân, Hạc Thành, Thanh Huy, Phú Bình, Phủ Trẩn, chia thành 12 thôn đặt tên từ thôn 1 đến thôn 12.

STT Tên thôn/xóm/ấp/khu phố Mã bưu chính 1 Thôn Hữu Bộc 445351 2 Thôn Trường Xuân 445352 3 Thôn Vạn Lộc 445353 4 Thôn Hạc Thành 445354 5 Thôn Thanh Huy 445355 6 Thôn Phú Bình 445356 7 Thôn Phù Chẩn 445357

Di tích lịch sử, văn hóa[sửa | sửa mã nguồn]

 • Di tích Kinh đô Trường Xuân: Kinh đô Trường Xuân thuộc thôn Trường Xuân, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Năm 618, Lê Ngọc là thái thú quận Cửu Chân đã phát động nhân dân chống lại nhà Đường. Lê Ngọc tự xưng là Hoàng đế, xây dựng kinh đô ở đây. Ngoài ra, tại đây các nhà khảo cổ học đã phát hiện tấm bia cổ nhất Việt Nam gọi là bia Trường Xuân có tên "Đại Tuỳ Bải an đạo trường chi vi văn".. Có tài liệu nói khởi nghĩa Lê Ngọc diễn ra vào thời nhà Tuỳ.
 • Mộ, bia đá và đền thờ Nguyễn Chính (Nguyễn Chích): Nguyễn Chích là khai quốc công thần trong khởi nghĩa Lam Sơn. Mộ, bia đá và đền thờ Nguyễn Chích đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 3959/VH-QĐ ngày 02 tháng 12 năm 1992 của Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
 • Đền thờ Lê Lan – Lê Lệnh, là khai quốc công thần trong khởi nghĩa Lam Sơn.
 • Từ đường họ Lê (thôn Hữu Bộc) thờ Lê Hy Liêu, đỗ Tiến sĩ khoa Tân Sửu (1661) đời vua Lê Thần Tông.

Giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]

Xã Đông Ninh có 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở.

Kinh tế[sửa | sửa mã nguồn]

Kinh tế xã Đông Ninh chủ yếu làm nông nghiệp. Hiện tại thôn Hữu Bộc đời sống nhân dân được nâng cao. Ngoài nông nghiệp nghề phụ như buôn luồng, buôn than làng Hữu Bộc. Nuôi cá giống nhỏ như làng Phú Bình.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ

(Baothanhhoa.vn) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các thông tin như sau:

xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXFqeG7piNZ4buk4bq+4buU4buIw53hur5YO8Wo4bq+KX3hu4pZ4bq+e+G7jljhur7GoDThur7hu4hZ4bq+4buaw5R94bq+ezHhur7hu5bhu7Lhur4+NeG6vsagIlnhu6Thur7hu5rDlXvhur7GoDThur7hu4hZ4bq+w7Lhu6Z94bq+xqDhu45Z4bq+4buWMeG6vnvhu6YjWeG6vsOqxKjhur7DtcWoWeG7puG6qOG6vjlM4bq+w6ojWeG7pOG6vsWp4bum4buqWeG7puG6qOG6vuG7pn1hVFnhur7DqiNZ4buk4bq+4bunP1nEkC/hu6bhu4ZFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxKnhu5zhu4rGoMOKReG7py7hur7DslLhur7hu6bDnUrhu5bhu6bhur43xKjhur7DqsOUfeG6vnsx4bq+e+G7sFnhu6bhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vlg7xajhur7hu5bhu4jhu5bhur5Z4bumxKjhur7hu5rDlH3hur57MeG6vil94buKWeG6vnvhu45Y4bq+WSUo4bq+4bumJOG6vj4/4bq+4buaTVnhu6Thur5Ww6Hhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur7GoDThur7hu4hZ4bq+w7Lhu6Z94bq+xqDhu45Z4bq+4buWMeG6vnvhu6YjWeG6vsOqxKjhur7DtcWoWeG7puG6qOG6vjlM4bq+w6ojWeG7pOG6vsWp4bum4buqWeG7puG6qOG6vuG7pn1hVFnhur7DqiNZ4buk4bq+4bunP1nhuqjhur574buwWeG7puG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+NzrFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vnvhu6YjWeG7pOG6vnvFqFnhur5Z4bumMeG6vj7hu4p94bqmxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rGoHvhu6Z9WOG7lOG6vsWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur5I4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5GR+G7gCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buGRuG7gC/hu4bDjeG7gMag4buE4buGRuG7hOG7huG7gkd7R+G7hMOM4buCV+G7gC3hu5bDjeG7isON4buA4buE4buE4buELcOZ4buC4buWRy1G4buCw4xHLcON4bqq4buuKOG7pMOK4bq+4buKV3vhurDDisWp4bumI1nhu6Thur7hu5Thu4jDneG6vlg7xajhur4pfeG7ilnhur574buOWOG6vsagNOG6vuG7iFnhur7hu5rDlH3hur57MeG6vuG7luG7suG6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vuG7msOVe+G6vsagNOG6vuG7iFnhur7DsuG7pn3hur7GoOG7jlnhur7hu5Yx4bq+e+G7piNZ4bq+w6rEqOG6vsO1xahZ4bum4bqo4bq+OUzhur7DqiNZ4buk4bq+xanhu6bhu6pZ4bum4bqo4bq+4bumfWFUWeG6vsOqI1nhu6Thur7hu6c/WcOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4pI4buA4buAw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDikZH4buAw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu4bhuqrhur7hu48i4buW4bq+e8WoUX3hur7hu5rDlH3hur57MeG6qOG6vil9YeG6vlgj4bq+4buaw5R94bq+ezHhur7hu5Yg4buK4bq+xqA04bq+4buIWeG6psSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu4bhuqrhu4bhuqrhur7hu48i4buW4bq+e8WoUX3hur7hu5rDlH3hur57McSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhursi4bq+e+G7plXhur7hu6bhu7Lhu4rhur4pfWHhur7hu6bDnUrhu5bhu6bhur7hu5bhu6bFqOG6vnvFqFJ74bq+4buaMSzhu5bhur7GoH1hVHvhuqzhur7hu6bhu6hZ4bum4bq+e+G7psSoWeG7puG6vlbhu6Z94bq+LuG6vlg6xajhuqjhur7hu5rhu4go4bq+Mlnhu6Thur5Z4bumfeG6vuG7lsOUfeG6vjdT4bq+WeG7psSo4bq+LuG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhuqzhur7hu6Z9YeG6vuG7miVZ4buk4bq+4buaMSzhu5bhur5Z4bukfSRZ4bq+Nz1Z4bq+4buaw5R94bq+ezHhur7hu5Yg4buK4bq+4buW4buI4buW4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+VsWoWeG7puG6vntS4bq+4buaVeG6vnvhu6Y04buW4bq+4bumxahUWeG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vuG7icO64buP4bq54bqo4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bq+4buWP+G6vj4u4bq+4bumSuG6vnvDlFnhu6Thuqzhur7hu6Thu7Io4bq+KOG7psOUWeG6vnvhu6Zb4buW4bq+4bua4buSYeG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+VsWoWeG7puG6vntS4bq+LeG6vjlM4bq+4bumJcWo4bq+4buWIOG7iuG6vuG7muG7quG7iuG6vijhu6YxP1nhu6ThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4buG4bqq4buC4bqq4bq+w7l9YeG6vlgj4bq+xqA04bq+4buIWcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu4pE4bq+w7l9YeG6vlgj4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bqm4bq+w6rDlH3hur57MeG6vuG7psOdxKhZ4bq+4buW4bum4buwWeG7puG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7liNZ4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4bumSuG6vnvDlFnhu6Thur5Ww6Phur574bumfeG7kHvhur5DNzrFqOG6vsagxahUWeG6vnvGr+G7luG7puG6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vuG7msOVe+G6vlbhu6bDnUtZ4buk4bq+4buE4bqo4buG4bum4buK4bqs4bq+4bukJFjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6ZKWeG7pOG6vlgi4buW4bqm4bq+PuG7ilnhur5ZU1nhuqjhur7hu5oxO1nhu6Thur7hu6TFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bqo4bq+4buWw5Uo4bq+LeG6vnvhu6bDneG7iHvhur5ZMTrhu5bhuqjhur7hu5bDlSjhur7hu5rFqFRZ4bqo4bq+4buaxahUWeG6vuG7luG7psWoUn3hur4+4buIWeG7pOG6qOKApkThur43xKjhur7hu5YjWeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vlnhu6bEqOG6vjdNWeG6vuG7puG7suG7iuG6qOG6vlbhu6Z9I1nhur43xahRWeG6vuG7luG7jmHhur454buKWeG7puG6vi3hur574bumVeG6vsagIuG7luG6vnvhu6ZV4bq+e+G7puG7isOd4bq+Q3vhu6bhu5zDneG6vil9YeG6vuG7psOdSuG7luG7puG6vuG7luG7psWo4bq+e8WoUnvhur7hu5oxLOG7luG6vuG6u+G7piDhur574buq4buW4bum4bq+xrDhurnDteG6veG6vuG7pn1hVFnhur7DqiNZ4buk4bq+4bunP1nhur4o4bumUeG6vsagfWFUe+G6vntKxajhur7DuX1hUnvhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+Pj3hur5H4buGw4zhu4Qvw7nDqi3GsOG6ucO14bq94bq+WeG7pMSoYeG6vuG7gkkv4buG4buCL+G7guG7gOG7hsOMROG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu5RE4bq+4bunP+G6vuG7lCXhur7hu5Y/4bq+4buWw5V94bq+PktZ4bq+KOG7puG7kljhur5Z4bumxKjhur4u4bqm4bq+4buG4buERuG6vlcj4bq+4buaw5V74bq+LuG6vuG7luG7psWo4buK4bq+VyPhur5DezzDnVnhu6Thur7hu5rhu7Lhuqjhur7hu4BJ4bq+VyPhur7hu5rDlXvhur7hu5pV4bq+4buUPeG6vns8xq/hur574buIxajhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+4buWMUThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4buWROG6vsO5fWHhur5YI+G6vsag4buOWeG6vj494bqm4bq+w7Lhu6bDnUtZ4buk4bq+R0bhu4Dhur5Z4bukMTvFqOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXGoEThur7DuX3Do+G6vuG7msOVe+G6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+WeG7psSo4bq+LuG6vjlM4bq+4bumJcWo4bqm4bq+w7Lhu6YjWeG7pOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu4Lhuqrhur7hu6c/4bq+4buUJeG6vnsqWeG7pOG6vuG7luG7psWo4bq+KOG7psav4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+xqA04bq+4buIWeG6puG6vuG7hOG7guG6qsONw43hu4Dhuqrhu4Dhu4Dhu4Dhuqrhu4Dhu4Dhu4Dhur7hu5okWeG7pOG6vkNW4bumI1nhu6Thur7hu5Thu4rDneG6vnskWOG6vuG7luG7psWo4bq+KOG7psav4bq+4buUJMWo4bq+e+G7pjE7WeG7pOG6qOG6vuG7pibhur57PCzhuqjhur574buIxajhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+4buWMUTEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4buE4bqq4bq+4bq74bumxajhur4o4bumxq/hur7hu5Qkxajhur574bumMTtZ4buk4bqo4bq+4bumJuG6vns8LOG6qOG6vnvhu4jFqOG6vuG7muG7qlnhu6bhur7hu5Yx4bqm4bq+SeG6quG7gOG7gOG7huG6quG7gOG7gOG7gOG6quG7gOG7gOG7gOG6vuG7miRZ4buk4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRUbhuqrhur7FqeG7pjvFqOG6vuG7pkpZ4bqo4bq+e8WoUlnhur7hu5ol4bq+4buaw5R94bq+ezHhuqbhur7hu4Dhu4Thur5ZTVjhur5DVlXhur57M+G6vlnhu6TEqGHhur4o4bumUeG6vsagfWFUe+G6vlZSe+G6vil9S+G6vlc04buK4bq+4buW4bum4bu2WeG6vlnhu6bEqOG6vuG7msOUfeG6vnsx4bq+4bumw53Dk+G7luG6vuG7luG7psOVKOG6vnvhu6Z94buQWeG6vlnhu6bEqOG6vuG7msOUfeG6vnsxROG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikVH4bqq4bq+w6rhu6rhu4rhur7hu5rFqFVY4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+xqA04bq+4buIWeG6puG6vsWpSsWo4bq+OUzhur7DqiNZ4buk4bq+xanhu6bhu6pZ4bum4bqo4bq+4bumfWFUWeG6vsOqI1nhu6Thur7hu6c/WeG6qOG6vnvhu7BZ4bum4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFSOG6quG6vuG6vcWoVFnhur57xq/hu5bhu6bhur5W4bumfeG6vuG7msOVe+G6puG6vuG7hOG6qOG7huG7puG7iuG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikVJ4bqq4bq+4buPIuG7luG6vuG7msav4buW4bum4bq+PjXhur7GoCJZ4buk4bq+4buaw5V74bqm4bq+xanhu6bhu5zDneG6vil9YVJ74bq+4bua4buqWeG7puG6vuG7pMWo4buKw53hur7hu5rDlXvhuqjhur7hu5bhu6bDneG6vnvhu6Z9UeG6vuG7msOVe+G6vuG7liDhu4rhur7hu5bDlSjhur7hu5bhu7Lhur574bum4buSWOG6vil9YVNZ4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcON4bqq4bq+xanhu6Y7xajhur7hu5rFqFVY4bq+4bumUnvhur7hu6ZKWeG6vlklKOG6vuG7piThur4+P+G6vuG7mk1Z4buk4bq+VsOh4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+xqA04bq+4buIWeG6puG6vuG7gMOM4bq+4bukxag74bq+4buA4buA4bq+KOG7plt74bqo4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7gEfhur574bum4buIWeG7pOG6vuG7huG7huG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7guG7huG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXDjOG6quG6vsWp4bumI1nhu6Thur57xahZ4bq+V8WoUVnhur7hu6ZU4bqmxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRS3hur7hu6cu4bq+w7JS4bq+4bumw51K4buW4bum4bq+N8So4bq+w6rDlH3hur57MeG6vnvhu7BZ4bumL3vhu6bEqFnhu6bhur4o4bumPeG6puG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRS3hur7DquG7quG7iuG6vuG7luG7puG7sOG6puG6vkZH4bq54bq+w6pKxajhur5XJeG6vuG7jVHhur7hu40sxajhuqjhur4o4bumMTtZ4buk4bq+4buN4buKWOG6vuG7pz9Z4bqo4bq+e+G7psSoWeG7puG6vijhu6Y94bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhuqjhur574buwWeG7puG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRS3hur7hu6c94bq+4buaxahUWeG6vnvhu6bDnUrFqOG6puG6vuG7gOG7guG7hEnhu4TDjUdGRuG7gknhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFLeG6vuG7pz3hur7DmeG7ijnhuqbhur7hu4Dhu4Lhu4RJ4buEw41H4buGRkfhu4bhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFLeG6vuG6u+G7iOG7luG6vnvhu6YjWeG7pOG6vnvFqFnhur5W4bum4buI4buW4bq+N1Phur7GoDThur7hu4hZ4bqm4bq+w7Lhu6YjWeG7pOG6vuG7iCjhur7GoCJZ4buk4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7huG7gOG6quG6vsO14bumxKjhur7hu5rDlH3hur57MeG6vil94buKWeG6vnvhu45Y4bqo4bq+4buW4buy4bq+WeG7pn3hur7hu5bDlH3hur7hu5pNWeG7pOG6vlbDoeG6vnvhu6Y04buW4bq+4bumxahUWeG6vsagNOG6vuG7iFnhur4o4bumS8Wo4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+4buW4buI4buW4bq+e+G7piDhur57IuG7luG6vuG7mlXhur7hu5oxLOG7luG6vuG7lsOVKOG6vuG7luG7pjJZ4buk4bq+e+G7pjHhur4+PeG6vjfEqOG6vlklKOG6vuG7piThur4+P+G6vuG7mk1Z4buk4bq+VsOh4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+xqA04bq+4buIWeG6vns8UVnhur7EqVThur574bumPVnhu6Thur5YSlnhu6Thur7hu5rDlX3hur574bumw5R94bq+w7l9PeG7luG6vuG7pMWo4buK4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEg3174bumw508w4pFxJDhu5RFw7rhu6bhu7Lhur7hu4nFqOG7iFjhur7hu5o94buW4bqm4bq+4buNI8Wo4bq+w7l94buKWeG7pOG6vuG7tTDEkC/hu5RFxJAvKEXEkHvhu4rhu5RX4buc4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rhu5bhu4pYWeG7puG7invDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vkjhu4Dhu4AoOeG6rOG6vljhu4o84bukxahZLVfhu5zDmXvhuqbhur7hu4p9e8Od4bqs4bq+WOG7ijzhu6TFqFktPMWo4buk4bume+G6puG6vuG7in17w53huqzDikXEkHvhu5TDncagYUXEkHs8RcSQe8agRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJA+ezzDnVnhu6RFxanhu6bhu4pY4bq+VuG7pkvDneG6vuG7luG7iOG7luG6vsO5fWFSe+G6vuG7muG7qlnhu6bhur5Ww6hY4bq+e+G7puG7nMOdxJAvPns8w51Z4bukRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkD57PMOdWeG7pEXEkOG7iuG6vnvFqHtX4buc4bqww4rDuX1hUnvhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+4buW4bumw5Uo4bq+e+G7pn3hu5BZ4bq+4buW4bumIOG6vns8MT9Z4buk4bq+4buaw5R94bq+ezHhur7GoDThur7hu4hZw4rhur7hu6Y84bucw5nhurDDii8v4buWxqBZ4bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7guG7hkbhu4Av4buG4buAR8ag4buE4buGR+G7guG7huG7gMOMe0hGRldGLSnGoOG7gklJ4buE4bqqKMagw5nDiuG6vnvhu4o84buk4buce+G6sMOKX+G7lFfhu4pZVsOK4bq+POG7nFfhurDDilnDncOdKOG7nFnhu5w8w4pFw7l9YVJ74bq+4bua4buqWeG7puG6vuG7luG7psOVKOG6vnvhu6Z94buQWeG6vuG7luG7piDhur57PDE/WeG7pOG6vuG7msOUfeG6vnsx4bq+xqA04bq+4buIWcSQL+G7ikXEkC8+ezzDnVnhu6RFxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQPns8w51Z4bukRcSQ4buK4bq+e8Woe1fhu5zhurDDisO5fWFSe+G6vuG7muG7qlnhu6bhur4o4bumUeG6vsagfWFUe+G6vmFRfeG6vuG7lsOUfeG6vj4/4bq+4buUJeG6vjdT4bq+WU1Z4buk4bq+VzThu5bhuqjhur5WxahZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVFjhur5Z4bumxKjhur7hu5rDlH3hur57McOK4bq+4bumPOG7nMOZ4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4ZG4buAL+G7huG7gEfGoOG7hOG7hkfhu4Lhu4Lhu4RGe0dHSUhXSC0pxqDhu4RJ4buE4buA4bqqKMagw5nDiuG6vnvhu4o84buk4buce+G6sMOKX+G7lFfhu4pZVsOK4bq+POG7nFfhurDDilnDncOdKOG7nFnhu5w8w4pFw7l9YVJ74bq+4bua4buqWeG7puG6vijhu6ZR4bq+xqB9YVR74bq+YVF94bq+4buWw5R94bq+Pj/hur7hu5Ql4bq+N1Phur5ZTVnhu6Thur5XNOG7luG6qOG6vlbFqFnhu6bhur5Z4buk4bumxahUWOG6vlnhu6bEqOG6vuG7msOUfeG6vnsxxJAv4buKRcSQLz57PMOdWeG7pEXEkC8oRcSQL3vGoEXEkC97PEXEkC974buUw53GoGFFxJAve+G7iuG7lFfhu5xF

Phó Giám đốc: Lôi Quang Vũ

 • Thôn đạt ninh xã đong thịnh đông sơn thanh hóa năm 2024

  2024-07-04 09:49:00

  Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư mới xã Yên Trường, huyện Yên Định

  2024-07-03 11:27:00

  Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường tỉnh 517, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn

  2021-10-04 16:23:00

  Thư mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn#### Thông báo mời thầu#### Công ty Đấu giá Hợp danh Hàm Rồng#### Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân#### Mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án khu dân cư Mỹ Hưng, huyện Nga Sơn#### Thư mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất#### Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa#### Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa#### Thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư#### Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Lê Hữu Lập

  Thời tiết

  Chia sẻ thông tin với bạn bè!

  ×

  Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

  Thôn đạt ninh xã đong thịnh đông sơn thanh hóa năm 2024

  Xã Đông Thịnh có bao nhiêu thôn?

  Ngày nay xã Đông Thịnh gồm 7 thôn: Đà Ninh, Đại Từ 1, Đại Từ 2, Đại Từ 3, Ngọc Lậu 1, Ngọc Lậu 2, Đoàn Kết. Người dân Đông Thịnh sống chủ yếu bằng nghề nông và sản xuất kinh doanh nghề đá, dân cư sống liền kề, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.nullTrang thông tin điện tử Xã Đông Thịnh Huyện Đông Sơndongthinh.dongson.thanhhoa.gov.vn › trang-chu › tong-quan › gioi-thieunull

  Địa danh Đông Sơn ở đâu?

  Đông Sơn là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Thanh Hóa 3 km về phía Đông. Có tọa độ địa lý 19047' vĩ độ Bắc, 105045' kinh độ Đông. Phía Bắc giáp xã Đông Hương và Đông Hải; phía Nam giáp xã Quảng Thành; phía Đông giáp xã Quảng Hưng; phía Tây giáp phường Lam Sơn và phường Đông Vệ.nullTỔNG QUAN VỀ PHƯỜNG ĐÔNG SƠN - UBND Tỉnh Thanh Hóadongson.tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn › tong-quan-ve-phuong-dong-sonnull

  Đông Sơn Thanh Hóa có bao nhiêu xã?

  Huyện Đông Sơn có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Rừng Thông (huyện lỵ) và 13 xã: Đông Hòa, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh, Đông Nam, Đông Ninh, Đông Phú, Đông Quang, Đông Thanh, Đông Thịnh, Đông Tiến, Đông Văn, Đông Yên.nullĐông Sơn – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Đông_Sơnnull