Top 4 cửa hàng fpt telecom Thị xã Sông Cầu Phú Yên 2022

Bài viết đánh giá Top 4 cửa hàng fpt telecom Thị xã Sông Cầu Phú Yên 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

FPT Telecom Sông Cầu - 244 Phạm Văn Đồng

6 đánh giá
Địa chỉ: 244 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu,Phú Yên,Việt Nam
Liên lạc: 19006600
Website: http://www.fpt.vn/

Tôi rất hài lòng với dịch vụ internet và truyền hình FPT

FPT TELECOM ĐƯỜNG TRUYỀN NHANH-CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH-TRUYỀN HÌNH HẤP DẪN

Truyền hình hay, dịch vụ tốt

Mạng tốt, ổn định

FPT Shop

1 đánh giá
Địa chỉ: 130 Phạm Văn Đồng,Sông Cầu,Phú Yên 56300,Việt Nam
Liên lạc: 18006601
Website: http://fptshop.com.vn/

FPT Telecom- Phòng Giao Dịch Sông Cầu

Địa chỉ: 23 Võ Thị Sáu,Sông Cầu,Phú Yên,Việt Nam

FPT Telecom Sông Cầu

Địa chỉ: 295 Phạm Văn Đồng,Sông Cầu,Phú Yên,Việt Nam