Top học phí đại học việt nam tại hà nội năm 2024

Trong năm 2023-2024, học phí đại học dự kiến hầu hết các trường trên địa bàn Hà Nội và cả nước hầu như đều tăng so với năm học trước đó. Thông tin này đã được các trường đại học công khai trong đề án tuyển sinh hoặc thông tin tuyển sinh năm học mới.

Mức thu học phí của các trường đại học trong năm 2023 tại Hà Nội dự kiến như sau:

STT

Tên trường

Mức thu học phí dự kiến

1

Trường ĐH Ngoại thương

Chương trình đại trà: 25 triệu đồng/ năm học.

Chương trình chất lượng cao: 45 triệu đồng/ năm học.

Chương trình tiên tiến: 70 triệu đồng/ năm học.

Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: 45 triệu đồng/ năm học.

Chương trình quản trị khách sạn, marketing số, kinh doanh số, truyền thông marketing tích hợp: 60 triệu đồng/ năm học

2

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Dự kiến học phí chương trình đại trà dao động từ khoảng 16 triệu-24 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành.

Học phí chương trình chất lượng cao cao hơn khoảng 2 lần so với chương trình đại trà và dao động từ 40-60 triệu đồng/năm; học phí chương trình tiên tiến dao động từ 40-80 triệu đồng/năm tùy từng ngành.

3

Trường ĐH Luật Hà Nội

Chương trình đại trà: gần 24 triệu đồng/ năm học

Chương trình chất lượng cao: gần 60 triệu đồng/ năm học

4

Trường Đại học Thương mại

Học phí chương trình đào tạo chuẩn từ 2,3- 2,5 triệu đồng/tháng theo từng ngành (chuyên ngành) đào tạo.

Học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tích hợp từ khoảng 3,5 – 4 triệu đồng/tháng theo từng ngành (chuyên ngành) đào tạo. Học phí các chương trình định hướng nghề nghiệp 2,5 triệu đồng/tháng

Mức thu học phí hàng năm tăng tối đa 12,5% so với năm trước liền kề (theo Nghị định 81/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ).

5

Học viện tài chính

Chương trình chuẩn: 22 - 24 triệu đồng/ năm học

Chương trình chất lượng cao: 48 - 50 triệu đồng/ năm học

Diện tuyển sinh theo đặt hàng: 42 – 44 triệu đồng/ năm học

6

Đại học Điện lực

Khối Kinh tế: 15,7 triêu đồng/ năm học; Khối Kỹ thuật: 17,5 triệu đồng/ năm học.

7

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Các ngành đào tạo Giàng viên Lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.

Các ngành khác hệ đại trà (dự kiến): 506.000 đồng/tín chỉ (chương trình toàn khóa 143 tín chỉ).

Hệ chất lượng cao (dự kiến): 1.470.010 đồng/tín chỉ chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh). Mức cũ lad 1,3 triệu/tín chỉ

8

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Học phí bình quân các chương trình đào tạo năm học 2023-2024 là 20 triệu đồng/năm, học phí năm học tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước.

9

Đại học Mở Hà Nội

Học phí các ngành dao động từ 17,7 – 18,8 triệu đồng/ năm học.

10

Học viện ngân hàng

Đối với các chương trình đào tạo đại trà, học phí áp dụng theo Nghị định Số 81/2001/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ cấu thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí là 32,5 triệu đồng/năm cho khóa học 4 năm.

11

Trường Đại học Hà Nội

Học phí áp dựng đối với sinh viên chính quy khóa 2023, cụ thể như sau:

- Nhóm dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ

+ Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương: 650.000 đ/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, bổ trợ, dự án TN, thực tập và khóa luận tốt nghiệp:

  • 750.000 đ/tín chỉ (với ngành Truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp).
  • 790.000 đ/tín chỉ (với các ngành dạy bằng tiếng Anh).
  • 1.390.000 đ/tín chỉ (với CTĐT CLC ngành Công nghệ thông tin và ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành dạy bằng tiếng Anh).

- Nhóm ngành Ngôn ngữ:

+ Các học phần của CTĐT tiêu chuẩn và các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành (dạy bằng tiếng Việt) của CTĐT CLC: 650.000 đ/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của CTĐT CLC:

  • 850.000 đ/tín chỉ (với ngành Ngôn ngữ Italia).
  • 1.060.000 đ/tín chỉ (với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc).

12

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Mức thu học phí dự kiến tăng 10% so với năm nay. Cụ thể, khối kỹ thuật là 415.800 đồng/ tín chỉ; khối kinh tế là 353.300 đồng/tín chỉ. ­­

13

Đại học Mỏ - Địa chất

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Khối kinh tế là 282.000 đồng/tín chỉ; khối kỹ thuật là 338.000 đồng/tín chỉ

14

Học viện phụ nữ Việt Nam

Học phí dự kiến năm 2023-2024 là 318.000 -400.000 đồng/tín chỉ hệ đại học chính quy (tùy thuộc từng ngành đào tạo). Học phí mỗi năm không tăng quá 15%.

Học phí ngành Quản trị Kinh doanh hệ chất lượng cao và hệ liên kết Quốc tế dự kiến 700.000 đồng/tín chỉ. ). Học phí mỗi năm không tăng quá 15%.

15

Học viện Ngoại giao

Ngành Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế Quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế học phí là 4.400.000 đồng/ tháng.

Đối với chương trình đào đạo ngành luật Thương mại quốc tế và Châu Á - Thái Bình Dương học, luật thương mại quốc tế, trường dự kiến mức thu 2.100.000 đồng/tháng/sinh viên.

Mức tăng học phí hàng năm không quá 10%.

16

Học viện chính sách và phát triển

Các chương trình đào tạo (CTĐT) đang triển khai, các CTĐT phát triển năm 2023 thuộc các ngành chưa kiểm định chất lượng, học phí năm học 2023-2024 là: 310.000 đồng/Tín chỉ (tương đương 1.023.000 đồng /tháng; 10.230.000 đồng/năm).

Các CTĐT thuộc các ngành đã đạt mức kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (Các CTĐT thuộc các Ngành Kinh tế, Ngành Kinh tế quốc tế và Ngành Quản trị kinh doanh), học phí đối với khóa tuyển sinh năm 2023 (khóa 14) thu tương ứng với chất lượng đào tạo, học phí được xác định dựa trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật không vượt quá quy định về mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Cụ thể, mức học phí năm học 2023 – 2024 không vượt quá 1.410.000 đồng/tháng tương đương 14.100.000 đồng/năm.

Lộ trình tăng học phí hàng năm không quá 15% và thực hiện theo Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.

17

Đại học Xây dựng

Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy nhập học năm 2023: Dự kiến học phí theo quy định ở thời điểm hiện tại là 11.700.000đ/năm học/1 sinh viên. Nhà trường sẽ điều chỉnh mức học phí khi có quy định mới của Nhà nước.

Đối với chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ, giai đoạn I (2 năm) học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, học phí 60.000.000₫/năm; giai đoạn II (2 năm) | học tại Đại học Mississippi (Hoa Kỳ), học phí theo quy định của Đại học Mississippi (khoảng 20.000USD/năm, đã trừ 6.000USD/năm theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHXDHN với Đại học Mississippi). Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên được nhận bằng của Đại học Mississippi.

18

Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Học phí ngành Y khoa từ 14,3 triệu đồng lên 55 triệu đồng/năm

Ngành Dược học phí 51 triệu đồng/năm. Các ngành còn lại thu 27,6 triệu đồng/năm.

19

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Học phí năm học 2023-2024 áp dụng khóa nhập học năm 2023 dao động từ 15-60 triệu đồng/năm/sinh viên.

20

Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Học phí năm học 2023-2024 áp dụng khóa nhập học năm 2023 dao động từ 15-35 triệu đồng/năm/sinh viên.

21

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Học phí năm học 2023-2024 áp dụng 15,2-35 triệu đồng/năm/sinh viên.

22

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Học phí năm học 2023-2024 áp dụng 28,5-35 triệu đồng/năm/sinh viên.

23

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Các ngành Sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền học và sinh hoạt phí.

Ngành Quản trị trường học, Quản trị công nghệ giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học giáo dục có mức học phí từ 9,8-11,7 triệu đồng/năm. Đây cũng là mức học phí thấp nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội.

24

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Ngành quản lý chương trình song bằng do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Keuka ­(Mỹ) cùng cấp bằng thu khoảng 112,7 triệu đồng/năm. Học phí cả khóa học là 450,8 triệu đồng. Trong đó có một kỳ sinh viên học tại Mỹ. Mức này không bao gồm học phí chương trình tiếng Anh dự bị.

25

Đại học Dược Hà Nội

Dự kiến mức học phí mới với hệ đại trà 24,5 triệu đồng/năm học - ngành Dược học (tăng hơn 10 triệu đồng so với năm ngoái), và 18,5 triệu đồng - ngành Hóa dược, thấp nhất 13,5 triệu đồng - ngành Công nghệ sinh học. Với chương trình chất lượng cao là 49,5 triệu đồng/năm học.