Cách thêm thành viên vào nhóm facebook

Tải về bản PDF

Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách mời người không nằm trong danh sách bạn bè vào nhóm trên Facebook. Bạn cần biết địa chỉ email của người đó, nếu không thì họ sẽ cần yêu cầu quyền truy cập từ nhóm.

 1. 1

  Mở ứng dụng Facebook. Nếu được yêu cầu, bạn hãy nhập tên người dùng và mật khẩu rồi nhấn vào Log in (Đăng nhập).

 2. 2

  Nhấn vào biểu tượng nằm trong thanh trình đơn cuối màn hình.

 3. 3

  Nhấn vào Groups (Nhóm).

 4. 4

  Nhấn vào nhóm mà bạn muốn mời ai đó vào.

  • Nếu bạn đang tạo nhóm mới, hãy nhấn vào Create Group (Tạo nhóm).

 5. 5

  Nhấn vào Add Members (Thêm thành viên).

 6. 6

  Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn mời. Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ email cùng lúc.

 7. 7

  Nhấn vào Done (Xong). Lời mời tham gia nhóm sẽ được gửi đến địa chỉ email của người đó. Họ có thể nhấp vào liên kết và đăng nhập tài khoản Facebook để tham gia nhóm.

  • Nếu bạn tạo nhóm mới, nút Done sẽ được thay bằng Next (Tiếp theo).

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở ứng dụng Facebook. Nếu được yêu cầu, bạn hãy nhập tên người dùng và mật khẩu rồi nhấn vào Log in.

 2. 2

  Nhấn vào biểu tượng nằm trong thanh trình đơn đầu màn hình.

 3. 3

  Nhấn vào Groups.

 4. 4

  Nhấn vào nhóm mà bạn muốn mời ai đó vào.

  • Nếu bạn đang tạo nhóm mới, hãy nhấn vào Create Group.

 5. 5

  Nhấn vào Add Members (Thêm thành viên).

 6. 6

  Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn mời. Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ email cùng lúc.

 7. 7

  Nhấn vào Done. Lời mời tham gia nhóm sẽ được gửi đến địa chỉ email của người đó. Họ có thể nhấp vào liên kết và đăng nhập tài khoản Facebook để tham gia nhóm.

  • Nếu bạn tạo nhóm mới, nút Done sẽ được thay bằng Next.

  Quảng cáo

 1. 1

  Truy cập Facebook bằng trình duyệt web. Nếu được nhắc, hãy nhập tên người dùng hoặc mật khẩu rồi nhấp vào Log in.

 2. 2

  Nhấp vào Groups nằm trong thanh bên trái.

 3. 3

  Nhấp vào nhóm mà bạn muốn mời ai đó vào.

  • Nếu bạn đang tạo nhóm mới, hãy nhấp vào Create Group ở phía trên bên phải.

 4. 4

  Nhấp vào Add Friends to Group (Thêm bạn bè vào nhóm). Tùy chọn này ở phía trên bên phải, bên dưới tiêu đề Members (Thành viên).

 5. 5

  Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn mời.

  • Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ email vào trường này và phân tách bằng dấu phẩy.
  • Nếu bạn tạo nhóm mới, trường này sẽ có nhãn là Members.

 6. 6

  Nhấp vào Invite (Mời). Lời mời tham gia nhóm sẽ được gửi đến địa chỉ email của người đó. Họ có thể nhấp vào liên kết và đăng nhập tài khoản Facebook để tham gia nhóm.

  • Nếu bạn tạo nhóm mới, nút này sẽ là Create (Tạo).
  • Hoặc bạn có thể sao chép/dán URL của nhóm rồi gửi đến người đó thông qua tin nhắn Facebook hoặc tin nhắn văn bản (nếu bạn có số điện thoại của họ). Đối với nhóm riêng tư, bạn sẽ cần phải phê duyệt yêu cầu. Phương pháp này sẽ không áp dụng được với nhóm bí mật.

  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể tìm và mời người chưa kết bạn vào nhóm tán gẫu Facebook Messenger tương tự như với bạn bè.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?