disco bandit là gì - Nghĩa của từ disco bandit

disco bandit có nghĩa là

Được biết đến với kỹ năng điên rồ cướp bóc và cảm giác phát triển quá mức của tự bảo tồn, Disco Bandits là một lớp rất phổ biến trong vương quốc ghê tởm.Điều đó không làm cho họ tốt hơn những người khác mặc dù.Rốt cuộc, mọi người những ngày này có hương vị nhảm nhí, bạn biết không?

Thí dụ

Disco Bandit boogies đến và fro, hither và yon.Anh ấy đến từ đâu?Không có người đàn ông biết.Anh ấy lại tấn công anh ấy tiếp theo?Tất cả đàn ông sống trong nỗi sợ hãi của anh ta và moxie của anh ta.