So sánh tốc độ truyền tin qua xinap

Quá trình truyền tin qua xinap, đặc điểm quá trình truyền tin qua xinap.

Quá trình truyền tin qua xinap:

+ Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp và làm Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xináp.

+ Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp đến màng sau.

+ Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiện điện thế họat động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành lan truyền đi tiếp.

Đặc điểm của quá trình truyền tin qua xinap:

+ Tốc độ lan truyền chậm do trải qua nhiều giai đoạn và qua môi trường dịch mô.

+ Thông tin được truyền qua xinap nhờ chất trung gian hóa học.

+ Xung thần kinh chỉ được truyền theo một chiều, từ màng trước xinap sang màng sau xi nap.

Loigiaihay.com

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tại sao tốc độ lan truyền của điện thế hoạt động qua xinap hóa học chậm hơn so với lan truyền trên sợi thần kinh?

Tại sao tốc độ lan truyền của điện thế hoạt động qua xinap hóa học chậm hơn so với lan truyền trên sợi thần kinh?

A. Vì trên sợi thần kinh số lượng các kênh ion K+ và Na+ nhiều hơn ở chùy xi nap.

B. Vì trên sợi thần kinh điện thế hoạt động được hình thành liên tục từ điểm này sang điểm khác kế bên; còn xinap bị ngắt quãng bởi khe xinap.

C. Vì trên sợi thần kinh có nhiều ty thể hơn tại chùy xinap nên được cung cấp nhiều năng lượng hơn.

D. Vì trên sợi thần kinh, xung được lan truyền theo nguyên tắc lan truyền điện; còn qua xinap xung được lan truyền theo cơ chế điện – hóa - điện.

Đáp án A


A. Đúng. Tốc độ truyền tin qua xinap hóa học chậm hơn truyền tin trên sợi thần kinh không có bao mielin vì bao gồm nhiều bước trung gian hóa học làm chậm thời gian, trong khi truyền thông tin trên sợi thần kinh là theo kiểu điện thế nên nhanh hơn.


B. Sai. Xinap hóa học có thể chứa chất trung gian hóa học là axetincolin, noradrenalin, dopamin, serotonin,... Hơn nữa, còn có xinap điện.


C. Sai. Thông tin truyền qua xinap hóa học là nhờ chất trung gian hóa học và bắt buộc phải có.


D. Sai. Xinap là diện tiếp xúc giữa: tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, tế bào thần kinh với tế bào khác, còn diện tiếp xúc giữa hai tế bào mà trong đó không có tế bào thần kinh thì không gọi là xinap.

a. Diện tiếp xúc giữa các nơron khá lớn nên chất trung gian hóa học bị phân tán.

b. Cần đủ thời gian cho sự tổng hợp chất trung gian hoá học.

c. Cần có thời gian để phá vỡ bóng xinap và để chất trung gian khuếch tán qua khe xináp.

d. Phải có đủ thời gian để phân huỷ chất trung gian hoá học.

Xináp hóa học cần có thời gian để phá vỡ túi chứa và để chất môi giới khuếch tán qua khe xináp.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xinap cấu tạo gồm các bộ phận

Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

Yếu tố không thuộc thành phân xináp là :

Vai trò của ion Ca2+ trong sự chuyển xung điện qua xináp:

Quá trình truyền tin qua xináp hóa học diễn ra theo trật tự nào?

Do đâu các bóng chứa chất trung gian hóa học bị vỡ?

Khi nào xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau xináp?

Điều không đúng với axêtincôlin sau khi xuất hiện xung thần kinh là

Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn theo thứ tự:

Đặc điểm không có trong quá trình tuyền tin qua xináp là